FAQs

Your Email:    
Question:
Save
 
   
 PY1
روز:  ماه: 
شهر:
25 ذی الحجه 1441 قمری
15 اگوست 2020 میلادی
اذان صبح: 04:50:02
طلوع خورشید: 06:23:42
اذان ظهر: 13:08:41
غروب خورشید: 19:53:06
اذان مغرب: 20:11:08
نیمه شب شرعی: 00:23:44
 سوختن منيزيم (زنگ تفريح شماره‌ي 69)
سوختن منيزيم (زنگ تفريح شماره‌ي 69)زنگ تفريح شيمي
واكنش با اكسيژن، نيتروژن و كربن‌دي‌اكسيد
سوختن منيزيم


 

منيزيم يكي از فلزات قليايي خاكي است و يكي از فلزات موجود در پوسته‌ي زمين است، سفيد براق و نسباتا نرم، در هوا با نور درخشاني مي‌سوزد و به همين دليل در آتش‌بازي آز آن استفاده مي‌شود:حرارت بالاي ايجاد شده باعث مي‌شود كه منيزيم مقداري با نيتروژن هوا واكنش دهد:منيزيم در محيط‌هاي با مقدار فراوان دي‌اكسيد كربن هم مي‌سوزد:در زمان هاي گذشته از منيزيم در حباب‌هاب فلش – براي توليد نور – در عكاسي استفاده مي‌شده كه امروزه منسوخ شده است.

در اين تصاوير شما سوختن نوار منيزيم را با چراغ بونزن مي‌بينيد.- در هنگام سوختن منيزيم، مقداري نور ماوراء‌بنفش توليد مي‌شود، بنابراين از نگاه كردن مستقيم به آن خودداري كنيد.

- در هنگام سوختن منيزيم دما بسيار بالا است، از لمس كردن آن يا ارتباط آن با مواد آتش‌گير خودداري كنيد.

- به دليل اشتعال منيزيم با دي‌اكسيد كربن از خاموش كردن آتش آن با كپسول آتش‌نشاني كربن ‌دي‌اكسيد خودداري كنيد.                                        
                               
                        
                
        
 
                                                                                             
1386/10/9لينک مستقيم

فرستنده :
محمد انوری HyperLink HyperLink 1387/9/6
مـتـن : عالی
پاسـخ :سلام محمد جان
خوبي؟
مرسي از نظر شما.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 سوختن منيزيم (زنگ تفريح شماره‌ي 69)
سوختن منيزيم (زنگ تفريح شماره‌ي 69)زنگ تفريح شيمي
واكنش با اكسيژن، نيتروژن و كربن‌دي‌اكسيد
سوختن منيزيم


 

منيزيم يكي از فلزات قليايي خاكي است و يكي از فلزات موجود در پوسته‌ي زمين است، سفيد براق و نسباتا نرم، در هوا با نور درخشاني مي‌سوزد و به همين دليل در آتش‌بازي آز آن استفاده مي‌شود:حرارت بالاي ايجاد شده باعث مي‌شود كه منيزيم مقداري با نيتروژن هوا واكنش دهد:منيزيم در محيط‌هاي با مقدار فراوان دي‌اكسيد كربن هم مي‌سوزد:در زمان هاي گذشته از منيزيم در حباب‌هاب فلش – براي توليد نور – در عكاسي استفاده مي‌شده كه امروزه منسوخ شده است.

در اين تصاوير شما سوختن نوار منيزيم را با چراغ بونزن مي‌بينيد.- در هنگام سوختن منيزيم، مقداري نور ماوراء‌بنفش توليد مي‌شود، بنابراين از نگاه كردن مستقيم به آن خودداري كنيد.

- در هنگام سوختن منيزيم دما بسيار بالا است، از لمس كردن آن يا ارتباط آن با مواد آتش‌گير خودداري كنيد.

- به دليل اشتعال منيزيم با دي‌اكسيد كربن از خاموش كردن آتش آن با كپسول آتش‌نشاني كربن ‌دي‌اكسيد خودداري كنيد.                                        
                               
                        
                
        
 
                                                                                             
1386/10/9لينک مستقيم

فرستنده :
محمد انوری HyperLink HyperLink 1387/9/6
مـتـن : عالی
پاسـخ :سلام محمد جان
خوبي؟
مرسي از نظر شما.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 New Blog
شما بايد وارد شده واجازه ساخت و يا ويرايش وبلاگ را داشته باشيد.
 Blog Archive
 Blog List
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 Account Login2