توصیه‌های ترنس تائو
 لينك‌هاي مفيد
 
 روش آموزش مستقیم یا غیر مستقیم
روش آموزش مستقیم یا غیر مستقیم
روش سخنرانی یا روش آموزش مستقیم یکی از روشهای بسیار معمول مورد استفاده معلمان در سراسر جهان است


 

روش سخنرانی یا روش آموزش مستقیم یکی از روشهای بسیار معمول مورد استفاده معلمان در سراسر جهان است . در ورش سخنرانی فعالیت اصلی کلاس درس را معلم خود بر عهده می گیرد و از راههای مختلف ارائه و نمایش دادن مطالب به آموزش موضوعهای گوناگون می پردازد. این روش  رو به آن روش نمایشی و روش ارائه نیز گفته می شود . ویژگی مهم دیگر این روش آن است که اکثریت فعالیتهای آموزشی معلم در آن جنبه کلامی دارد و ازاین جهت نام روش سخنرانی به آن داده اند.

مانند روش آموزشی دیگر، در روش سخنرانی نیز بیان هدفهای آموزشی درآغاز هر درس ضروری است .

حرکت و جنب و جوش معلم به هنگام آموزش نشان دهنده اشتیاق و علاقه او به کار خود وپیشرفت دانش آموزان است و یکی از عوامل بالابرنده سطح اثر بخشی آموزش معلم است . راه رفتن، حرکات بدنی، برقراری تماس چشمی با فرد فرد دانش آموزان، بالا و پایین بردن صدا، و موارد دیگری از این قبیل معرف معلمان علاقه مند و پرتحرک است . این فعالیتهای معلم موجب جلب توجه دانش آموزان به درس و افزایش سطح یادگیری آنها می شود .

معلم می تواند  ازدانش آموزان و دانشجویان خود بخواهد تا از توضیحات او یادداشت تهیه کنند . یادداشت برداری دانش آموزان و دانشجویان از مطالب سخنرانی معلم، آنها را از حالت غیر فعال خارج می سازد و به شرکت در فعالیت کلاسی وا می دارد.

یادداشت برداری به ویژه در مواردی که متن سخنرانی یا مأخذی که بتوان موضوعات ارائه شده در سخنرانی را در آنها پیدا کرد وجود نداشته باشد مفید است .


 

 

یادداشتهایی که هنگام گوش دادن به سخنرانی تهیه می شوند اغلب نا منظم و در هم و برهم هستند. بهتر است برای استفاده های بعدی این یادداشاتها را منظم کرد. " عمل یادداشت برداری برای این سات که محتوای سخنرانی را برای همیشه قابل استفاده سازد؛ بنابراین، استفاده از مداد رنگی، کشیدن چهارخانه ، پیکانها، پرانتز ها، نمودارها، و جداول خلاصه بسیار مهم هستند"

یکی از ایرادی که به روش سخنرانی گرفته اند این استکه در این روش آموزشی دانش آموزان و دانشجویان فعال نیستند، حوصله شان سر می رود، قدرتخلاقیت شان پرورش نمی یابد و صرفاً به صورت گیرنده اطلاعات در می آیند . خلاصه اینکه روش سخنرانی یک روش غیر موثر است.

برخی از صاحب نظران از روش سخنرانی دفاع کرده و آن را برای  آموزش پاره ای از مطالب مفید دانسته اند.

 


بنا براین یادگیری از طریق مشاوره را یادگیری به شیوه ی غیر مستقیم هم نامیده اند . از آن رو ، یادگیری از طریق مشاوره مانند یک روش تدریس – یادگیری تلقی می شود که اندیشه ها را  به عنوان  روش مشاوره ای ویژه ، رهنمود های بسیار اثر گذاری برای یادگیری می نمایاند وآن چه در فلسفه وتکنیک های مشاوره های گذشته  آمده است ، الگوی تدریس غیر مستقیم را که درخانواده ی الگو های  تدریس قرار می گیرد پوشش داده وپشتیبانی می کنند.

در مواقعی که هدف آموزش کسب مطالب پیچیده و انتزاعی و یادگیری مهارتهای سطح بالا مانند تحلیل، ترکیب، و ارزشیابی از سوی یادگیرنده است، استفاده از روش سخنرانی مناسب نیست.

این روش سخنرانی را باید به معلمان بخصوصی اختصاص داد، زیرا هر معلمی نمی تواند به خوبی از این روش استفاده کند .زیار باید ارتیاط عمیقی با دانش آموزان پیدا کند.


.

دانش آموزان دراین مرحله ازمجموع تصمیم های اتخاذ شده بهره گرفته وبادرهم آمیزی انواعی از راه حل ها به حل مساله اقدام می کنند . درهم آمیزی راه حل ها واقدامات ممکن ، به دانش آموزان گستره بینشی عمیق تری می دهد . نقش معلم درمرحله آموزش غیر مستقیم ، نقش حمایتی است و بسیار هم مهم است.


 

 

 

 

1389/2/20لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 فعاليت هاي علمي
 تماس با ما
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5683
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5683