مصاحبه و گزارش - موضوعي
 افتخارافرینان ایران در المپیاد‌هاي جهانی ریاضی سال‌هاي قبل (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 76)
افتخارافرینان ایران در المپیاد‌هاي جهانی ریاضی سال‌هاي قبل (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 76)
بیش‌ترین و کم‌ترین امتیاز مربوط به‌ترتیب با 217 و 28 مربوط به سال‌های 1376 و 1364 (1997 و 1985 میلادی) بوده است

افتخارافرينان جمهوري اسلامي ايران

در المپيادهاي جهاني رياضي

سال‌هاي قبل

جمع‌بندی‌ای از رتبه‌های کسب شده توسط تیم‌های المپیاد ایران در المپیاد جهانی ریاضی اعلام شد.

به‌گزارش سایت رسمی المپیاد جهانی ریاضی، ایران از سال 1364 (1985 میلادی) تاکنون 22 بار در این المپیاد جهانی حضور یافته است.

بنابراین گزارش، بهترین و بدترین رتبه‌ی ایران در این مسابقه‌های جهانی به‌ترتیب در سال‌های 1377و 1364 (1998 و 1985 میلادی) با کسب رتبه‌های اول و 31ام به‌وقوع پیوسته است (جدول 1).

لازم به‌ذکر است که در سال 1364 ایران تنها با یک شرکت‌کننده در این رقابت‌های جهانی حضور یافته و اولین سال حضور آن نیز محسوب می‌شد.

جدول 1 - جمع‌بندی‌ای از رتبه‌های کسب شده توسط تیم‌های المپیاد ایران در المپیاد جهانی ریاضی.

سال

مدال‌ها

تعداد اعضای تیم

1

2

3

4

5

6

کلی

رتبه

رتبه (رصد)

طلا

نقره

برنز

افتخار

1386

6

33

29

2

42

32

5

143

12

0/88

1

3

2

0

1385

6

42

31

8

39

24

1

145

8

1/92

3

3

0

0

1384

6

36

42

22

42

37

22

201

4

7/96

2

4

0

0

1383

6

40

31

15

42

36

14

178

9

5/90

1

5

0

0

1382

6

27

20

0

42

6

17

112

17

2/82

0

3

2

1

1381

6

38

31

6

39

26

3

143

11

0/88

0

4

2

0

1380

6

30

19

14

30

18

0

111

18

3/79

0

2

4

0

1379

6

42

23

5

30

36

19

155

10

9/88

2

3

1

0

1378

6

36

32

6

42

24

19

159

8

3/91

2

4

0

0

1377

6

42

42

18

36

38

35

211

1

0/100

5

1

0

0

1376

6

33

42

42

42

42

16

217

3

5/97

4

2

0

0

1375

6

23

42

29

23

8

18

143

9

2/89

1

4

1

0

1374

6

42

30

32

38

42

18

202

8

3/90

2

3

1

0

1373

6

27

40

35

35

36

30

203

8

7/89

2

2

2

0

1372

6

35

23

5

24

42

24

153

6

1/93

2

3

1

0

1371

6

30

29

18

41

2

13

133

14

4/76

0

3

2

1

1370

6

36

39

21

32

39

24

191

8

3/87

2

1

2

0

1369

6

27

16

17

24

24

14

122

14

5/75

0

4

0

0

1368

6

26

34

10

28

29

20

147

14

5/73

0

2

3

1

1366

6

11

16

8

12

22

4

86

20

4/60

0

1

3

0

1364

1

7

6

3

0

5

7

28

31

9/18

0

1

0

0


شکل 1 - نموداری از جمع‌بندی رتبه‌های کسب شده توسط تیم‌های المپیاد ایران
در المپیاد جهانی ریاضی.

این گزارش می‌افزاید: کم‌ترین و بیش‌ترین رتبه‌ی کسب شده نیز به‌ترتیب 31 از 38 و 1 از 76 کشور شرکت‌کننده به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1364 و 1377 (1985 و 1998 میلادی) است.

لازم به یاداوری است افتخارافرینان جمهوری اسلامی ایران از سال 1364 (1985 میلادی) تا به امروز به‌جز چند سال در همه‌ی دوره‌های المپیاد جهانی ریاضی حضوری فعال داشته‌اند (جدول 1).
 

جدول 1 - افتخارافرینان جمهوری اسلامی ایران در المپیاد جهانی ریاضی.

رتبه: 31 در میان 38 کشور شرکت‌کننده - 1364 (1985 میلادی)

IRN

احسان امامی   

 7 

 6 

 3 

 0 

 5 

 7 

28

مدال نقره

تعداد

1 نفر

 7 

 6 

 3 

 0 

 5 

 7 

28

G:0, S:1, B:0

رتبه: 26 در میان 42 کشور شرکت‌کننده - 1366 (1987 میلادی)

IRN1

علیرضا هاشمی عطار 0  0  0  0  1  0 1  

IRN2

پژمان پورشیرازی 2  0  1  0  7  0 10 مدال افتخار

IRN3

فرزان فلاح 0  7  0  0  7  3 17 مدال افتخار

IRN4

علی اصغر خبان 7  7  0  1  7  0 22 مدال نقره

IRN5

علی ثابتیان 2  1  0  7  0  0 10 مدال افتخار

IRN6

نادر علی اکبریان 0  7  0  0  1  2 10 مدال افتخار

تعداد

6 نفر

1122 1  8 23 5 70 G:0, S:0, B:1

رتبه: 20 در میان 49 کشور شرکت‌کننده - 1367 (1988 میلادی)

IRN1

علیرضا بیگدلی 7  0  1  1  7  0 16 مدال برنز

IRN2

امیر عالم غضنفریان 4  4  2  7  5  1 23 مدال نقره

IRN3

حسام حمیدی 3  0  0  0  0  1 4  

IRN4

آرش حسیبی 5  6  2  0  6  0 19 مدال برنز

IRN5

محمد خجسته‌پور 5  1  2  3  2  1 14 مدال برنز

IRN6

بهزاد نظری 0  5  1  1  2  1 10  

تعداد

6 نفر

2416 8 1222 4 86 G:0, S:1, B:3

رتبه: 14 در میان 50 کشور شرکت‌کننده - 1368 (1989 میلادی)

IRN1

شهریار مختاری شرقی   

 2 

 7 

 0 

 0 

 7 

 4 

20

مدال برنز

IRN2

کوروش علیانی

 0 

 0 

 0 

 0 

 1 

 7 

8

مدال افتخار

IRN3

مهدی رضای

 7 

 7 

 1 

 7 

 7 

 2 

31

مدال نقره

IRN4

مجمد جابر بوران

 6 

 7 

 7 

 7 

 0 

 5 

32

مدال نقره

IRN5

محمد علی خجسته‌پور  

 7 

 6 

 2 

 7 

 7 

 0 

29

مدال برنز

IRN6

امیر عباس عابدی 

 4 

 7 

 0 

 7 

 7 

 2 

27

مدال برنز

تعداد

6 نفر

26

34

10

28

29

20

147

G:0, S:2, B:3


 

رتبه: 14 در میان 54 کشور شرکت‌کننده - 1369 (1990 میلادی)

IRN

علی رجایی

 7 

 6 

 3 

 2 

 4 

 4 

26

مدال نقره

IRN

آرش رستگار

 5 

 2 

 7 

 3 

 3 

 4 

24

مدال نقره

IRN

بهرنگ نوحی

 4 

 2 

 3 

 7 

 7 

 3 

26

مدال نقره

IRN

حمید رضا داوودی 

 1 

 1 

 1 

 2 

 4 

 0 

9

 

IRN

پیمان ل. کاسه‌ای

 7 

 2 

 3 

 7 

 3 

 3 

25

مدال نقره

IRN

وحید توسلی

 3 

 3 

 0 

 3 

 3 

 0 

12

 

تعداد

6 نفر

27

16

17

24

24

14

122

G:0, S:4, B:0


رتبه: 8 در میان 55 کشور شرکت‌کننده - 1370 (1991 میلادی)

IRN1

بهرنگ نوحی

 7 

 7 

 5 

 7 

 7 

 7 

40

مدال طلا

IRN2

مهدی عسکری

 4 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

29

مدال برنز

IRN3

طلوع حسین شریفی  

 4 

 4 

 3 

 0 

 4 

 0 

15

 

IRN4

آیت‌الله کریم‌زاده

 7 

 7 

 3 

 7 

 7 

 7 

38

مدال نقره

IRN5

پیمان ل. کاسه‌ای

 7 

 7 

 4 

 7 

 7 

 7 

39

مدال طلا

IRN6

شهرام محسنی‌پور

 7 

 7 

 3 

 4 

 7 

 2 

30

مدال برنز

تعداد

6 نفر

36

39

21

32

39

24

191

G:2, S:1, B:2


رتبه: 14 در میان 64 کشور شرکت‌کننده - 1371 (1992 میلادی)

IRN1

امیر جعفری 

 6 

 7 

 5 

 6 

 0 

 2 

26

مدال نقره

IRN2

کسری رفیعی

 7 

 7 

 7 

 7 

 0 

 3 

31

مدال نقره

IRN3

رامین تکلو بی‌غش (Ramin Taklubighash)    

 7 

 7 

 1 

 7 

 1 

 1 

24

مدال نقره

IRN4

حسین عباس‌پور  

 2 

 1 

 0 

 7 

 0 

 1 

11

مدال افتخار

IRN5

عباس گلمکانی 

 3 

 5 

 1 

 7 

 0 

 2 

18

مدال برنز

IRN6

رضا ناصر عصر  

 5 

 2 

 4 

 7 

 1 

 4 

23

مدال برنز

تعداد

6 نفر

30

29

18

41

 2 

13

133

G:0, S:3, B:2


رتبه: 6 در میان 73 کشور شرکت‌کننده - 1372 (1993 میلادی)

IRN1

محمد مهدیان  

 7 

 7 

 0 

 5 

 7 

 7 

33

مدال طلا

IRN2

افشین عبداللهی

 7 

 0 

 0 

 4 

 7 

 3 

21

مدال نقره

IRN3

عمران احمدی درویشی

 7 

 3 

 0 

 3 

 7 

 2 

22

مدال نقره

IRN4

محمد رضا رزوان 

 7 

 3 

 0 

 7 

 7 

 5 

29

مدال نقره

IRN5

حسین مساواتی

 0 

 3 

 4 

 1 

 7 

 2 

17

مدال برنز

IRN6

مهرداد عباس‌پور

 7 

 7 

 1 

 4 

 7 

 5 

31

مدال طلا

تعداد

6 نفر

35

23

 5 

24

42

24

153

G:2, S:3, B:1


رتبه: 8 در میان 69 کشور شرکت‌کننده - 1373 (1994 میلادی)

IRN

مریم میرزاخانی 

 6 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

41

مدال طلا

IRN

مازیار رامین‌راد

 7 

 7 

 6 

 7 

 7 

 7 

41

مدال طلا

IRN

رضا صادقی

 7 

 7 

 7 

 7 

 4 

 5 

37

مدال نقره

IRN

رؤیا بهشتی زواره

 4 

 7 

 7 

 3 

 7 

 7 

35

مدال نقره

IRN

علی نورمحمدی

 0 

5

 7 

 7 

 5 

 2 

26

مدال برنز

IRN

امید نقشینه

 3 

 7 

 1 

 4 

 6 

 2 

23

مدال برنز

تعداد

6 نفر

27

40

35

35

36

30

203

G:2, S:2, B:2


رتبه: 8 در میان 73 کشور شرکت‌کننده - 1374 (1995 میلادی)

IRN1

محمد جواهری

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 1 

36

مدال نقره

IRN2

مریم میرزاخانی

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

42

مدال طلا

IRN3

رضا صادقی

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 2 

37

مدال طلا

IRN4

کیوان ملاحی

 7 

 2 

 3 

 6 

 7 

 7 

32

مدال نقره

IRN5

محمد علی آبام  

 7 

 0 

 2 

 4 

 7 

 0 

20

مدال برنز

IRN6

حسین زیواری پیران

 7 

 7 

 6 

 7 

 7 

 1 

35

مدال نقره

تعداد

6 نفر

42

30

32

38

42

18

202

G:2, S:3, B:1


 

رتبه: 9 در میان 75 کشور شرکت‌کننده - 1375 (1996 میلادی)

IRN1

روح‌الله ابراهیمیان

 2 

 7 

 4 

 7 

 0 

 3 

23

مدال نقره

IRN2

ایمان افتخاری

 7 

 7 

 7 

 0 

 0 

 7 

28

مدال طلا

IRN3

مرتضی فتوحی فیروزآباد

 4 

 7 

 4 

 7 

 1 

 2 

25

مدال نقره

IRN4

سید رضا مقدسی

 2 

 7 

 4 

 1 

 4 

 5 

23

مدال نقره

IRN5

علیرضا صالحی گل‌سفیدی 

 4 

 7 

 7 

 7 

 2 

 0 

27

مدال نقره

IRN6

هادی سلماسیان

 4 

 7 

 3 

 1 

 1 

 1 

17

مدال برنز

تعداد

6 نفر

23

42

29

23

 8 

18

143

G:1, S:4, B:1


رتبه: 3 در میان 82 کشور شرکت‌کننده - 1376 (1997 میلادی)

IRN1

ایمان افتخاری

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

42

مدال طلا

IRN2

پوریا رضاییان

 5 

 7 

 7 

 7 

 7 

 0 

33

مدال نقره

IRN3

هادی سلماسیان

 4 

 7 

 7 

 7 

 7 

 5 

37

مدال طلا

IRN4

محسن بهرام‌گیری

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 1 

36

مدال طلا

IRN5

محسن بیاتی

 4 

 7 

 7 

 7 

 7 

 3 

35

مدال طلا

IRN6

سید رضا مقدسی

 6 

 7 

 7 

 7 

 7 

 0 

34

مدال نقره

تعداد

6 نفر

33

42

42

42

42

16

217

G:4, S:2, B:0


رتبه: 1 در میان 76 کشور شرکت‌کننده - 1377 (1998 میلادی)

IRN1

امیر آجرلو 

 7 

 7 

 1 

 4 

 7 

 7 

33

مدال طلا

IRN2

امید امینی

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

42

مدال طلا

IRN3

فرهاد فراهانی

 7 

 7 

 2 

 7 

 6 

 0 

29

مدال نقره

IRN4

سهند حاجی علی احمد 

 7 

 7 

 2 

 7 

 7 

 7 

37

مدال طلا

IRN5

علیرضا کشاورز حداد

 7 

 7 

 2 

 4 

 7 

 7 

34

مدال طلا

IRN6

کسری علی‌شاهی

 7 

 7 

 4 

 7 

 4 

 7 

36

مدال طلا

تعداد

6 نفر

42

42

18

36

38

35

211

G:5, S:1, B:0


 

رتبه: 8 در میان 81 کشور شرکت‌کننده - 1378 (1999 میلادی)

IRN1

علی شوریده

 7 

 1 

 1 

 7 

 6 

 2 

24

مدال نقره

IRN2

جواد لوایی یانسی

 7 

 7 

 1 

 7 

 0 

 3 

25

مدال نقره

IRN3

مازیار میررحیم

 5 

 7 

 1 

 7 

 2 

 1 

23

مدال نقره

IRN4

مهدی ابوالقاسم صفا

 3 

 3 

 1 

 7 

 2 

 7 

23

مدال نقره

IRN5

امیر آجرلو

 7 

 7 

 1 

 7 

 7 

 5 

34

مدال طلا

IRN6

سید ماجد طاهری

 7 

 7 

 1 

 7 

 7 

 1 

30

مدال طلا

تعداد

6 نفر

36

32

 6 

42

24

19

159

G:2, S:4, B:0


رتبه: 10 در میان 82 کشور شرکت‌کننده - 1379 (2000 میلادی)

IRN1

سلمان ابوالفتحی بیکی دزفولی 

 7 

 7 

 0 

 7 

 7 

 2 

30

مدال طلا

IRN2

آرش امینی

 7 

 1 

 0 

 7 

 7 

 3 

25

مدال نقره

IRN3

امیم امین‌زاده گوهری

 7 

 1 

 3 

 7 

 7 

 7 

32

مدال طلا

IRN4

علی بابایی لاک تراشانی 

 7 

 7 

 0 

 1 

 7 

 3 

25

مدال نقره

IRN5

شید علی مدنی‌زاده

 7 

 1 

 0 

 1 

 1 

 4 

14

مدال برنز

IRN6

علی شوریده

 7 

 6 

 2 

 7 

 7 

 0 

29

مدال نقره

تعداد

6 نفر

42

23

 5 

30

36

19

155

G:2, S:3, B:1


رتبه: 13 در میان 83 کشور شرکت‌کننده - 1380 (2001 میلادی)

IRN1

سیامک احمدپور ترکمانی

 7 

 0 

 2 

 7 

 2 

 0 

18

مدال برنز

IRN2

حمید فروغی

 3 

 7 

 0 

 1 

 7 

 0 

18

مدال برنز

IRN3

میر امید حاجی میرصادقی

 3 

 1 

 2 

 4 

 1 

 0 

11

مدال برنز

IRN4

امین جعفریان

 7 

 6 

 0 

 7 

 3 

 0 

23

مدال نقره

IRN5

سید محمد حسین موسوی

 3 

 2 

 3 

 4 

 3 

 0 

15

مدال برنز

IRN6

ایمان ستایش

 7 

 3 

 7 

 7 

 2 

 0 

26

مدال نقره

تعداد

6 نفر

30

19

14

30

18

 0 

111

G:0, S:2, B:4


رتبه: 11 در میان 84 کشور شرکت‌کننده - 1381 (2002 میلادی)

IRN1

میر امید حاجی میرصادقی

 6 

 6 

 1 

 7 

 2 

 0 

22

مدال برنز

IRN2

محمد مهدی کرامتی ولایی

 6 

 6 

 1 

 7 

 7 

 0 

27

مدال نقره

IRN3

حسام مهدوی‌فر

 7 

 7 

 1 

 7 

 6 

 0 

28

مدال نقره

IRN4

سپیده میررحیمی

 7 

 6 

 1 

 7 

 2 

 1 

24

مدال نقره

IRN5

آرمین مربی

 6 

 0 

 1 

 7 

 3 

 0 

17

مدال برنز

IRN6

پیام ولدخان

 6 

 6 

 1 

 4 

 6 

 2 

25

مدال نقره

تعداد

6 نفر

38

31

 6 

39

26

 3 

143

G:0, S:4, B:2


رتبه: 17 در میان 82 کشور شرکت‌کننده - 1382 (2003 میلادی)

IRN1

نیما نورشمس

 2 

 2 

 0 

 7 

 1 

 0 

12

مدال افتخار

IRN2

محمد امین خواجه‌نژاد

 2 

 3 

 0 

 7 

 2 

 7 

21

مدال نقره

IRN3

ام مهدوی‌فر  

 7 

 3 

 0 

 7 

 1 

 7 

25

مدال نقره

IRN4

سید غلامحسین مهیمنی امامزاده

 7 

 3 

 0 

 7 

 1 

 0 

18

مدال برنز

IRN5

احمد پیوندی کاریز بوداغی

 7 

 2 

 0 

 7 

 1 

 2 

19

مدال نقره

IRN6

محمد عباس رضایی 

 2 

 7 

 0 

 7 

 0 

 1 

17

مدال برنز

تعداد

6 نفر

27

20

 0 

42

 6 

17

112

G:0, S:3, B:2


 

رتبه: 9 در میان 85 کشور شرکت‌کننده - 1383 (2004 میلادی)

IRN1

علی اکبر دایمی 

 7 

 7 

 2 

 7 

 7 

 1 

31

مدال نقره

IRN2

محمد قره‌خانی

 7 

 7 

 0 

 7 

 7 

 2 

30

مدال نقره

IRN3

محمد باقر ایرجی

 7 

 7 

 2 

 7 

 6 

 2 

31

مدال نقره

IRN4

عادل جوانمرد

 6 

 3 

 3 

 7 

 6 

 2 

27

مدال نقره

IRN5

بهزاد مهرداد

 6 

 1 

 7 

 7 

 7 

 5 

33

مدال طلا

IRN6

عرفان صلواتی 

 7 

 6 

 1 

 7 

 3 

 2 

26

مدال نقره

تعداد

6 نفر

40

31

15

42

36

14

178

G:1, S:5, B:0


رتبه: 4 در میان 91 کشور شرکت‌کننده - 1384 (2005 میلادی)

IRN1

نیما احمدی پوراناری

 7 

 7 

 1 

 7 

 3 

 7 

32

مدال نقره

IRN2

علی اکبر دائمی 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

42

مدال طلا

IRN3

مصطفی عین‌الله‌زاده صمدی

 7 

 7 

 0 

 7 

 6 

 7 

34

مدال نقره

IRN4

امید حاتمی ورزنه

 1 

 7 

 6 

 7 

 7 

 1 

29

مدال نقره

IRN5

علی خزلی  

 7 

 7 

 1 

 7 

 7 

 0 

29

مدال نقره

IRN6

مرتضی ثقفیان

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 

 0 

35

مدال طلا

تعداد

6 نفر

36

42

22

42

37

22

201

G:2, S:4, B:0


رتبه: 8 در میان 90 کشور شرکت‌کننده - 1385 (2006 میلادی)

IRN1

نیما احمدی پور اناری

 7 

 7 

 0 

 7 

 7 

 0 

28

مدال طلا

IRN2

محمد باوریان

 7 

 5 

 0 

 6 

 1 

 0 

19

مدال نقره

IRN3

آرمان فاضلی چاقوشی 

 7 

 1 

 7 

 7 

 1 

 0 

23

مدال نقره

IRN4

سید جلیل کاظمی‌تبار امیر کلایی 

 7 

 4 

 1 

 6 

 1 

 0 

19

مدال نقره

IRN5

ناصر طالبی‌زاده سردری 

 7 

 7 

 0 

 6 

 7 

 1 

28

مدال طلا

IRN6

جابر زارع‌زاده

 7 

 7 

 0 

 7 

 7 

 0 

28

مدال طلا

تعداد

6 نفر

42

31

 8 

39

24

 1 

145

G:3, S:3, B:0


رتبه: 12 در میان 94 کشور شرکت‌کننده - 1386 (2007 میلادی)

IRN1

شایان داشمیز

 3 

 7 

 0 

 7 

 7 

 2 

26

مدال نقره

IRN2

آرمان فاضلی چاقوشی

 6 

 1 

 0 

 7 

 6 

 0 

20

مدال برنز

IRN3

سید حسام فیروزان

 7 

 7 

 2 

 7 

 6 

 1 

30

مدال طلا

IRN4

سعید هادی‌خانلو

 3 

 7 

 0 

 7 

 5 

 2 

24

مدال نقره

IRN5

سید مهدی سفیدگران

 7 

 0 

 0 

 7 

 1 

 0 

15

مدال برنز

IRN6

محمد رضا تکاپویی

 7 

 7 

 0 

 7 

 7 

 0 

28

مدال نقره

تعداد

6 نفر

33

29

 2 

42

32

 5 

143

G:1, S:3, B:2منظور از علامت‌های G، S و B به‌ترتیب: مدال نقره، طلا و برنز است.
 

1387/3/8لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 فعاليت‌هاي علمي رشد

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 تماس با ما