مصاحبه و گزارش - موضوعي
 مصاحبه با دکتر «ايمان افتخاري»- قسمت اول (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 195)
مصاحبه با دکتر «ايمان افتخاري»- قسمت اول (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 195)
1389/7/19لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
پاسخ :
نحوه تاييد :
تاییدانصراف
خطایی روی داده است.
خطا: مصاحبه با دکتر «ايمان افتخاري»- قسمت اول (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 195) فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.

 فعاليت‌هاي علمي رشد

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 تماس با ما