مصاحبه و گزارش - موضوعي
 مصاحبه با پروفسور« تونگ تا چانگ »(مصاحبه و گزارش شماره‌ي205)
مصاحبه با پروفسور« تونگ تا چانگ »(مصاحبه و گزارش شماره‌ي205)
گزارش شماره 12 از المپياد جهاني زيست 2010 ميلادي مصاحبه با استادیار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ملی تایوان

مصاحبه با پروفسور« تونگ تا چانگ » (Tung- ta chang) 

استادیار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ملی تایوان

 

 

 

 

1389/9/18لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 فعاليت‌هاي علمي رشد

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 تماس با ما