مصاحبه و گزارش - موضوعي
 حرف آخر(مصاحبه و گزارش شماره‌ي 209)
حرف آخر(مصاحبه و گزارش شماره‌ي 209)
گزارش شماره 16 از المپياد جهاني زيست 2010 ميلادي

حرف آخر

 

 

بلژيك

 

ايتاليا

دلمان براي همه شركت‌كننده‌هاي المپياد جهاني زيست 2010 تنگ خواهد شد و اميدواريم كه دوباره آن‌ها را ببينيم. اگرچه كه هر روز اينجا باران مي‌آمد اما دماي هوا خوب بود و من خيلي دوست داشتم.

اسلواكي

ديدن مردم جديد از همه دنيا و در اشتراك قرار دادن فرهنگ‌هاي كشورهاي مختلف تجربه فوق‌العاده‌اي بود. از همه كساني كه اسباب آسايش و رفاه ما را در اينجا فراهم كردند ممنونيم.

انگلستان

خيلي خوشحاليم كه دوستان جديدي را از سرتاسر دنيا پيدا كرديم و با آن‌ها اوقاف خوشي را داشتيم. اميدواريم كه در رويدادهاي ديگري شبيه اين نيز شركت كنيم.

چین تايپه

واقعاً خوشحالم كه دوستان جديدي را پيدا كرديم. اوقات بسيار خوبي را در اينجا داشتيم، از همه ممنونم. آرزوي موفقيت براي همه شركت‌كنندگان داريم.

ليتواني

براي همه شركت‌كنندگان المپياد جهاني زيست 2010 دلمان تنگ مي‌شود و اميدواريم كه دوباره آن‌ها را ببينيم. درسته كه هر روز باران مي‌آمد اما دماي هوا خوب بود و ما بسيار آنرا دوست داشتيم.

تركمنستان

از اينكه با تاريخ و فرهنگ كره آشنا شديم بسيار خوشحاليم. المپياد جهاني زيست فرصت بزرگي براي ما است تا مليت خودمان را نشان دهيم. اميدواريم شركت‌كنندگان المپياد جهاني زيست فرصت‌هاي مناسب بهتري نيز در زندگي‌اشان پيدا كنند.

استراليا

از ديدن همه در اينجا خوشحاليم. دلمان براي همه شركت‌كنندگان تنگ مي‌شود و به احتمال وقتي به كشورمان برگرديم بايد به تيمارستان برويم!!!

 

1389/10/7لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 فعاليت‌هاي علمي رشد

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 تماس با ما