مصاحبه و گزارش - موضوعي
 مصاحبه با تيم‌‌هاي ملي شركت‌كننده در سي و هشتمين المپياد جهاني شيمي (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 15)
مصاحبه با تيم‌‌هاي ملي شركت‌كننده در سي و هشتمين المپياد جهاني شيمي (مصاحبه و گزارش شماره‌ي 15)
مسابقه‌هايي از اين نوع بايد ترويج دهنده‌ي دوستي‌ها و مشاركت‌ها بين مردم، نزديك‌كننده‌ي محققان جوان و مبادله‌كننده‌ي تجربه‌هاي علمي و آموزشي باشد.

 

 

مصاحبه با تيم‌‌هاي ملي شركت‌كننده
در سي و هشتمين المپياد جهاني شيمي در كره‌ي جنوبي
در سال 2006 ميلادي – قسمت دوم

 

 

 

اشاره

همان‌طور كه در قسمت اول ذكر شد سي و هشتمين المپياد جهاني شيمي 11 تا 20 تير 1385 در كشور كره‌ي جنوبي با شركت 66 كشور برگزار شد. 

در اين قسمت با تاريخچه‌ي تأسيس المپياد جهاني و هم‌چنين تيم‌هاي شركت‌كننده‌‌ي ژاپن و كانادا و در قسمت سوم با تيم‌هاي شركت‌كننده‌ي تركيه، تايوان و لهستان آشنا خواهيد شد.

 

 

تاريخچه‌ي پايه‌گذاري المپياد جهاني شيمي

عقيده‌ي ترتيب دادن المپياد جهاني شيمي (International Chemistry Olympiad) (ICHO) در كشور چكسلواكي سابق شكل گرفت. موقعيت سياسي چكسلواكي در بهار 1347 خيلي به‌هم ريخته بود. تحت رهبري جديد،  چكسلواكي دوران تغييرهاي اقتصادي را طي مي‌كرد. گروه‌هاي نخبگان به‌دنبال شعار «سوسياليسم با چهره‌اي انساني» تلاش مي‌كردند.

بوي استقلال در فضا به‌مشام مي‌رسيد. مردم به‌شدت فعاليت مي‌كردند و مي‌خواستند با كشورهاي ديگر ارتباط بيش‌تري برقرار كنند. يكي از اين ايده‌ها، برگزاري يك المپياد جهاني شيمي بود.

در سال 1347، المپياد جهاني شيمي بخشي از يك سيستم مدرسه‌ي ثانوي در همه‌ي كشورهاي بلوك شرق محسوب مي‌شد.

المپياد جهاني در اتحاد جماهير شوروي، الگويي براي همه‌ي كشورهاي ديگر شده بود. فعاليت‌هاي آنان پايه‌اي بود كه عقايد مربوط به المپياد جهاني شيمي را شكل مي‌داد.


مربيان كشورهاي مذكور - كه با اين مسابقه‌ها و سيستم سخت آن اعم از مسابقه‌هاي مدرسه‌اي تا مسابقه‌هاي ملي آشنا بودند - اين عقايد را اجرا كرده و وزير آموزش و پرورش آن كشور نيز از اين رقابت‌ها حمايت مي‌نمود. علاوه بر آن، كميته‌هاي ملي المپيادهاي شيمي در كشورهاي خاصي ايجاد شد.

به‌خاطر آن‌كه همه‌ي اعضا، عضو بلوك اتحاد جماهير شوروي بودند گسترش اين روند به‌كندي انجام مي‌شد و از طرفي شكل‌گيري اين نوع ساختار نيز باعث شد كه از دعوت كشورهاي غربي خودداري ورزند.

در بهار 1347، كميته‌ي ملي چكسلواكي براي المپياد جهاني شيمي – كه توسط وزارت آموزش و پرورش آن كشور حمايت مي‌شد – نامه‌هايي به همه‌ي كشورهاي سوسياليستي ارسال كرد؛ البته به‌جز روماني كه در آن زمان رابطه‌ي خوبي با كشورهاي اتحاد جماهير شوروي نداشت.

اما به هر حال، در اواسط ارديبهشت 1347 روابط بين چكسلواكي و اتحاد جماهير شوروي متنشنج شد.

بنابراين تعجب‌برانگيز نبود كه اين دعوت‌نامه تنها توسط «لهستان» و «مجارستان» پذيرفته شود. سه كشور ديگر دعوت شده (اتحاد جماهير شوروي، بلغارستان و آلمان شرقي) جواب مثبتي به دعوت‌نامه ندادند.

در 15 ارديبهشت 1347، جلسه‌اي در «استراوا» (چكسلواكي) با هدف تدوين قوانين مسابقه‌هاي بين‌المللي - كه بعداً المپياد جهاني شيمي ناميده شد – تشكيل شد.

سه كشور با فرستادن نمايندگان المپيادهاي ملي‌شان در اين جلسه شركت كردند. اين جلسه به سؤال‌هاي اساسي‌اي پاسخ گفت قواعد مقدماتي مسابقه‌هاي المپياد جهاني جديد را تشكيل مي‌داد. قواعد اوليه بسيار ساده و مشتمل بر هفت نكته‌ي ذيل بود:

 - مسابقه‌هايي از اين نوع بايد ترويج دهنده‌ي دوستي‌ها و مشاركت‌ها بين مردم، نزديك‌كننده‌ي محققان جوان و مبادله‌كننده‌ي تجربه‌هاي علمي و آموزشي باشد.
 - مسابقه‌ها بايد در انتهاي سال تحصيلي ترتيب داده شود.
- تيم‌هاي ملي شركت‌كننده بايد شامل دانش‌اموزان و همراهان (مربيان) باشند.
- تنها دانش‌اموزان دبيرستاني بدون گرايش شيمي مي توانند در اين رقابت‌ها حاضر شوند.
- المپياد جهاني شيمي به‌صورت انفرادي (دانش‌اموزان) ‌برگزار مي‌شود نه تيمي.

بدين‌ترتيب اولين قواعد در 11 خرداد 1347 تصويب شد.
 

<>

شكل 11 - تيم اعزامي از ژاپن


 

آشنايي با تيم اعزامي از ژاپن

تيم ژاپن مركب از 4 دانش‌اموز با نام‌هاي ذيل بود:
- «يوهاي هاتوري» (Yohei Hattori)
- «آساكو ايمامورا» (Asako Imamura)
- «توشياكي ناگاتا» (Toshiaki Nagata)
- «نارو تاناكا» (Naru Tanaka).

«آساكو ايمامورا» (Asako Imamura) با كسب رتبه‌ي 13 موفق به كسب مدال طلا، «توشياكي ناگاتا» (Toshiaki Nagata) دارنده‌ي رتبه‌ي 38 و «نارو تاناكا» (Naru Tanaka) با كسب رتبه‌ي 51 دارنده‌ي مدال نقره و «يوهاي هاتوري» (Yohei Hattori) با كسب رتبه‌ي 71 دارنده‌ي مدال نقره شدند.

 

شكل 12 - تيم اعزامي از ژاپن 

چه چيز براي ايجاد انگيزه در شما براي شركت در المپياد جهاني شيمي

مؤثر بوده است؟

اكثر اعضاي تيم ما عضو باشگاه شيمي در مدارس‌مان هستيم. اين امر به ما اجازه مي‌دهد كه در المپياد ملي ژاپن شركت كنيم.

بدين‌ترتيب از المپياد جهاني شيمي مطلع بوده و در آن شركت كرديم.

 

 

چه چيز شما را به «شيمي» علاقمند كرده است؟

ابتدائاً واكنش‌ها و عناصر شيميايي باعث جذب ما به شيمي شد. با يادگيري مطالب بيش‌تر راجع به آن از جمله شيمي آلي و انجام آزمايش‌هاي شيميايي بيش‌تر و بيش‌تر به آن علاقمند شديم.

 

 

از كره چه شناختي بدست آورديد؟

از لحاظ مسافت، كره در نزديكي ژاپن قرار گرفته است؛ هم‌چنين از لحاظ فرهنگي نيز نقطه‌هاي مشتركي داريم. «بائكجي» ‌پادشاه باستاني كره «بوداييسم»‌را در ژاپن مرسوم كرد. كره‌اي‌ها از الفباي مشترك «هانگوئل» استفاده مي‌كنند؛ هم‌چنين از آداب ملي شرق تبعيت مي‌كنند كه توسط مكتب كنفوسيسم توصيه شده است.

كره‌اي‌ها از غذاهاي تند مانند: «كيمچي»، «بيم‌باپ» و «گوچوژانگ» لذت مي‌برند. افراد مشهور كره‌اي نيز وجود دارند نظير: «چونگ كيونگ وا» كه موسيقيدان و متخصص در ويولون است.

 

شكل 13 - تيم اعزامي از كانادا 

آشنايي با تيم اعزامي از كانادا

تيم كانادا مركب از 4 دانش‌اموز با نام‌هاي ذيل بود:
- «پيتر لو» (Peter Lu)
- «كنت هيون» (Kent Huynh)
- «چارلي وانگ» (Charlie Wang)
- «ديميتري پيچوگين» (Dmitry Pichugin)

در اين دوره از مسابقه‌هاي جهاني، «پيتر لو» (Peter Lu)، «كنت هيون» (Kent Huynh)، «چارلي وانگ» (Charlie Wang) و «ديميتري پيچوگين» (Dmitry Pichugin) به‌ترتيب با رتبه‌هاي 14، 33، 72 و 154 موفق به كسب مدال‌هاي طلا، نقره، نقره و برنز شدند.

 

 

چه چيز براي ايجاد انگيزه در شما براي شركت در المپياد جهاني شيمي

مؤثر بوده است؟

از ميان چهار عضو تيم المپياد كانادا، دو نفر قبلاً در المپياد جهاني شيمي شركت كرده بودند و لذا با تجربه‌ي قبلي در اين المپياد حضور يافتند. با حمايت دوستان و مربيانشان، دو شركت‌كننده‌ي ديگر نيز تلاش كرده و فرصت حضور در المپياد جهاني شيمي در سال 2006 را پيدا كرده‌اند.

 

شكل 14 - تيم اعزامي از كانادا 

چه چيز شما را به «شيمي» علاقمند كرده است؟

سؤال‌هاي اساسي از طبيعت نظير اين‌كه «پلاستيك به‌كار رفته در دستگاه راديو از كجا مي‌آيد؟» باعث شد كه «چارلي وانگ» (Charlie Wang) يكي از اعضاي تيم كانادا، شيمي را به‌طور عميق مطالعه كند.

«چارلي وانگ» (Charlie Wang) فكر مي‌كند شيمي هنوز دروازه‌اي براي تحقق چيزهايي غيرممكن است؛ شيمي اجازه مي‌دهد مواد جديد مانند مواد شيميايي نو توليد شده و باعث پيشرفت در زندگي ما شوند.

 

 

از كره چه شناختي بدست آورديد؟

در كانادا به‌خصوص در نزديكي «تورنتو»، فرصت‌هاي بسياري براي آشنايي با فرهنگ كره وجود دارد. دوستان كره‌اي و شهري از اهالي كره‌اي به ما امكان داده است كه از مناظر مختلف با فرهنگ كره آشنا شويم.


  شكل 1 - مراسم افتتاحيه.


 شكل 2 - مراسم افتتاحيه.شكل 3 - مراسم افتتاحيه.


شكل 4 - آزمون تئوري.

شكل 5 - آزمون تئوريشكل 6 - ترجمه‌ي سؤال‌هاي عملي توسط مربيان همراه
شكل 7 - ترجمه‌ي سؤال‌هاي آزمون عملي توسط مربيان همراه.شكل 8 - آزمون عملي.


 
شكل 9 - آزمون عملي.
شكل 10 - آزمون عملي. 

1385/8/12لينک مستقيم

فرستنده :
نازنين HyperLink HyperLink 1386/8/19
مـتـن : سايت خوبييه من هميشه مطالبم را از اين سايت مي گيرم


ممنونم
پاسـخ :نازنين جان!
از اظهار لطفت تشكر مي‌كنيم. ما هم هميشه منتظر مشاركت فعال تو در بخش‌هاي مختلف سايت (مسابقه، زنگ تفريح، آموزش، مشاور، پرسش و پاسخ علمي و ...)‌ هستيم.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 فعاليت‌هاي علمي رشد

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 تماس با ما