آموزش تايپ فارسی
در صورتی كه در قسمت بالا نوشته‌ای نمی‌بینید، نرم‌افزار Flash Player را از اینجا دريافت كرده و نصب نمایید.
دریافت فونت فارسی
توجه:
ابتدا قسمت چگونه تایپ كنیم را به طور كامل و با دقت مطالعه نمایید.
در هنگام آموزش حتما تا اتمام جلسات آموزشی ادامه دهید و در هر جلسه، 3 مرحله‌ی تمرین، آزمون و تنظیم سرعت دست را به ترتیب و به طور كامل انجام دهید.
از قسمت (جایگاه) به محل استقرار دست و انگشت‌ها روی كی‌بورد توجه نمایید.
برای نصب فونت فارسی روی ويندوز، به كنترل پانل رفته و بعد از انتخاب و باز كردن گزینه‌ی Fonts، فايل فونت را در این محل كپی نمایید.