مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 مجموع بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه‌هاي مشترك!! (مسابقه‌ي شماره‌ي 50) ويژه‌ي ايام‌الله دهه‌ي فجر
مجموع بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه‌هاي مشترك!! (مسابقه‌ي شماره‌ي 50) ويژه‌ي ايام‌الله دهه‌ي فجرمسابقه رياضي
نامساوي‌ها و استقرا

مجموع بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه‌هاي مشترك!!


اشاره

آن‌چه كه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.
چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «برون‌يابي»
    
- « فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - « فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با مقسوم‌عليه‌هاي مشترك
    - شناخت كاربرد استقرا
    - چگونگي حل مسائل مربوط به نامساوي‌ها
 محتواي آموزشي
    - نظريه‌ي اعداد
    - نامساوي‌ها


سؤال
فرض كنيم براي ، عدد  بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه فرد عدد  باشد؛ هم‌چنين عدد  را به‌صورت ذيل تعريف مي‌كنيم:
(رابطه‌ي 1)

ثابت كنيد رابطه‌ي ذيل همواره برقرار است:


(رابطه‌ي 2)

هم‌چنين مشخص كنيد در رابطه‌ي 2 براي چه مقاديري از  تساوي برقرار است.


 راهنمايي
به‌عنوان مثال: اگر:(رابطه‌ي 3)

در اين‌صورت خواهيم داشت:

(رابطه‌ي 4)

1386/11/13لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.