مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 نامساوي‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 64) ويژه‌ي ايام نوروز
نامساوي‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 64) ويژه‌ي ايام نوروزمسابقه رياضي
ويژگي سه عدد حقيقي با جمع واحد

نامساوي‌ها


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.
چكيده
اهداف آموزشي
اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    
- «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    
- «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها يا روش‌شناسي»
اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي
»
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
نتايج مورد نظر 
    
- آشنايي با چندجمله‌اي‌ها از درجه‌ي دو
    -
آشنايي با نامساوي‌ها
    
- روش حل مسأله در زمينه‌ي نامساوي‌ها
    
- روش حل مسأله درباره‌ي دوجمله‌اي‌ها از درجه‌ي دو
محتواي آموزشي
    - توابع <
چندجمله‌اي‌ها
    - نامساوي‌ها
سؤال
براي تمام اعداد حقيقي مثبت  كه در رابطه‌ي ذيل صدق مي‌كند:
(رابطه‌ي 1)

نامساوي ذيل را ثابت كنيد:
(رابطه‌ي 2)

1386/12/29لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.