مسابقه‌ی تصادفی
 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 چهار عدد حقيقي و مثبت (مسابقه‌ي شماره‌ي 80)
چهار عدد حقيقي و مثبت (مسابقه‌ي شماره‌ي 80)مسابقه رياضي
نامساوي‌هاي

چهار عدد حقيقي و مثبت


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.
چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    
- «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    
- آشنايي با نامساوي‌ها
    
- روش حل مسأله با استفاده از نامساوي‌ها
 محتواي آموزشي
    
- نامساوي‌ها
سؤال

فرض كنيد ، ،  و  اعداد حقيقي و مثبت باشند به‌گونه‌اي كه رابطه‌ي ذيل برقرار باشد:(رابطه‌ي 1)

ثابت كنيد ممكن نيست به‌طور هم‌زمان روابط ذيل برقرار باشد:(رابطه‌‌ي 2)

و(رابطه‌ي 3)
راهنمايي

چون مي‌خواهيم نشان دهيم همه‌ي سه نامساوي در يك زمان برقرار باشند مي‌توانيم از «قاعده‌ي خلف» استفاده كنيم.

1387/4/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  713
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  713