مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 بازي با كاغذ! (مسابقه‌ي شماره‌ي 86)
بازي با كاغذ! (مسابقه‌ي شماره‌ي 86)مسابقه رياضي
بخش‌پذيري

بازي با كاغذ!

اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - حل مسأله با استفاده از بخش‌پذيري
 محتواي آموزشي
    - بخش‌پذيري.سؤال
«امير»  برگ كاغذ دارد كه از شماره‌ي 1 تا شماره‌گذاري شده است. وي  برگ از كاغذ را برمي‌دارد كه شماره‌هاي آن پشت‌سرهم قرار گرفته است. جمع اعداد برگ‌هاي كاغذ برداشته شده 6460 خواهد بود.

همه‌ي مقادير ممكن براي عدد  را بيابيد.

1387/6/8 لينک مستقيم

فرستنده :
صادق HyperLink HyperLink 1387/10/22
مـتـن : همه مقادیر ممکن برای n اعداد 85 و 95 میباشد.
با توجه به فرمول جمع اعداد متوالی که به تعداد m عدد و از a تا b به صورت زیر می باشد
m/2 x (a+b) = javab
و همچنین با توجه به اینکه در بزرگترین حالت ممکن برای n در صورت مسئله جمع اعداد 1 تا n برابر 6460 میشود میتوان با قرار دادن n در فرمول، معادله ای به صورت زیر در آورد:
n/2 x (n+1) = 6460
که از آن نتیجه می شود: n=113.16
و همچنین با توجه به اینکه در کوچکترین حالت ممکن برای n جمع اعداد n+1 تا 2n را در نظر میگیریم و مساوی 6460قرار میدهیم میتوان نتیجه گرفت:
n/2 x (3n+1) = 6460
که از آن نتیجه می شود: n=65.4
پس اکنون بازه جوابها را پیدا کردیم.1
در ادامه با توجه به فرمول اولیه که به صورت زیر درمی آید میتوان نتیجه گرفت:
n/2 x (a+b) = 6460
n x (a+b) = 12920
با توجه به اینکه n و (a+b) اعدادی صحیح هستند می توان نتیجه گرفت که از مقسوم علیه های عدد 12920 میباشند.
با توجه به مطلب 1 که ارائه شد n میتواند عددی در بازه بسته 66 تا 113 باشد که در این بازه فقط چهار جواب می توان یافت که عبارتند از 68 و 76 و 85 و 95
که با توجه به مقدار (a+b) در هر کدام که به ترتیب برابر 190 و 170 و 152 و 136 میباشد و با توجه به اینکه b-a = n-1 میشود نتیجه میگیریم:
حالت اول: n=68 b-a=67 b+a=190 که با حل دستگاه دو معادله دو مجهول جوابها به صورت a=61.5 و b=128.5 بدست خواهد آمد که غیر قابل قبول است.
با تکرار این روند حالت های دیگر به شکل زیر بدست میآید:
حالت دوم: n=76 a=47.5 b=122.5 که این هم غیر قابل قبول است.
حالت سوم: n=85 a=34 b=118 که قابل قبول است.
حالت چهارم: n=95 a=21 b=115 که قابل قبول است.
پس تمام مجموعه جواب شامل حالت های 3 و 4 میباشد.
پاسـخ : ايميل فرستنده: sdo@yahoo.com
تاريخ ارسال: 1387/7/23

صادق جان! از اين‌كه با شجاعت به اين سؤال جواب دادي ازت تشكر مي‌كنيم.
ضمنا جواب سؤال رو به‌زيبايي ارائه كردي.
واقعاً به شما دوست خوب شبكه‌ي رشد تبريك مي‌گم.
بارك‌الله! احسنت! ماشاء‌الله! آفرين! مرحبا!
انشاء‌الله در تمام صحنه‌ها هميشه موفق و مؤيد باشي!

فرستنده :
ع.مهدی HyperLink HyperLink 1387/7/16
مـتـن : سلام:
نشد اینرو تایپ کنم!

http://www.parsaupload.com/file/7237/1-jpg.html
با تشکر
پاسـخ : ايميل فرستنده: imahdio@gmail.com
تاريخ ارسال: 1387/7/2

مهدي جان!
سلام
متأسفانه نتوانستيم مطالب شما را از نشاني ارسالي دانلود كنيم.
منتظر راهنمايي شما هستيم.
انشاءالله موفق باشي!

فرستنده :
داش علی آقا HyperLink HyperLink 1387/6/16
مـتـن : همه مقادیر ممکن برای n اعداد 85 و 95 میباشد.
با توجه به فرمول جمع اعداد متوالی که به تعداد m عدد و از a تا b به صورت زیر می باشد
m/2 x (a+b) = javab
و همچنین با توجه به اینکه در بزرگترین حالت ممکن برای n در صورت مسئله جمع اعداد 1 تا n برابر 6460 میشود میتوان با قرار دادن n در فرمول، معادله ای به صورت زیر در آورد:
n/2 x (n+1) = 6460
که از آن نتیجه می شود: n=113.16
و همچنین با توجه به اینکه در کوچکترین حالت ممکن برای n جمع اعداد n+1 تا 2n را در نظر میگیریم و مساوی 6460قرار میدهیم میتوان نتیجه گرفت:
n/2 x (3n+1) = 6460
که از آن نتیجه می شود: n=65.4
پس اکنون بازه جوابها را پیدا کردیم.1
در ادامه با توجه به فرمول اولیه که به صورت زیر درمی آید میتوان نتیجه گرفت:
n/2 x (a+b) = 6460
n x (a+b) = 12920
با توجه به اینکه n و (a+b) اعدادی صحیح هستند می توان نتیجه گرفت که از مقسوم علیه های عدد 12920 میباشند.
با توجه به مطلب 1 که ارائه شد n میتواند عددی در بازه بسته 66 تا 113 باشد که در این بازه فقط چهار جواب می توان یافت که عبارتند از 68 و 76 و 85 و 95
که با توجه به مقدار (a+b) در هر کدام که به ترتیب برابر 190 و 170 و 152 و 136 میباشد و با توجه به اینکه b-a = n-1 میشود نتیجه میگیریم:
حالت اول: n=68 b-a=67 b+a=190 که با حل دستگاه دو معادله دو مجهول جوابها به صورت a=61.5 و b=128.5 بدست خواهد آمد که غیر قابل قبول است.
با تکرار این روند حالت های دیگر به شکل زیر بدست میآید:
حالت دوم: n=76 a=47.5 b=122.5 که این هم غیر قابل قبول است.
حالت سوم: n=85 a=34 b=118 که قابل قبول است.
حالت چهارم: n=95 a=21 b=115 که قابل قبول است.
پس تمام مجموعه جواب شامل حالت های 3 و 4 میباشد.
پاسـخ : ايميل فرستنده: ali.sajed@yahoo.com
تاريخ ارسال: 1387/6/13

دوست خوبم
داش علي آقا!
سلام
از اين‌كه به اين سؤال به اين خوبي و با استدلال پاسخ گفتي ازت تشكر مي‌كنيم.
بارك‌الله! آفرين! مرحبا! احسنت!
انشاءالله در تمام صحنه‌هاي زندگي نيز اين‌چنين موفق باشي!

فرستنده :
جواد عزيزآبادي HyperLink HyperLink 1387/6/16
مـتـن : من جواب سوال را پيدا كردم مي دانيم كه جمله عمومي يك دنباله An =A1+(n-1)d وُ
Sn=n/2(An+(n-1)d
حال با جايگذاري رابطه اول در رابطه دوم و قرار دادن مقادير Sn و n و d
6460= n=65 (n/2(1+2n-3
پاسـخ : ايميل فرستنده: javad_sebbo@yahoo.com
تاريخ ارسال: 1387/6/15

جواد جان!
از اين‌كه چنين با شجاعت و با نوشتن روابط رياضي به اين سؤال پاسخ گفتي ازت تشكر مي‌كنيم.
ولي توضيح ندادي چگونه وقتي رابطه‌‌ي An =A1+(n-1)d را در رابطه‌ي Sn=n/2(An+(n-1)d قرار مي‌دهي و آن را با 6460 برابر گرفتي عدد n برابر 65 به‌دست آمد!
ضمن اين‌كه از شما در خواست مي‌كنيم به عدد A1 كه معلوم نيست دقت داشته باشي ..
منتظر جواب كاملت هيتبم.
انشاءالله موفق باشي!

فرستنده :
حمزه HyperLink HyperLink 1387/6/16
مـتـن : 2حالت
پاسـخ : تاريخ ارسال: 1387/6/8

حمزه جان!
از اين‌كه با شجاعت به اين سؤال پاسخ گفتي ازت تشكر مي‌كنيم.
ولي راجع به علت جوابت هم توضيح بده!
منتظر جوابت هستيم.
شايد با ارائه‌ي راه‌حل جوابت تغيير بكنه ...
انشاءالله موفق باشي!

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.