مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 قضيه‌ي آخر فرما (مسابقه‌ي شماره‌ي 88)
قضيه‌ي آخر فرما (مسابقه‌ي شماره‌ي 88)مسابقه رياضي
معادله‌هاي سه متغيره از درجه‌ي ششم

قضيه‌ي آخر فرما


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كار بستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
نتايج مورد نظر 
    - حل مسأله با استفاده از «قضيه‌ي آخر فرما»
 محتواي آموزشي
    - جبر و اتحادهاي جبري < قضيه‌ي آخر فرما.
سؤال
براي معادله‌ي ذيل جواب‌هاي  را كه در آن هم  و هم  عدد صحيح هستند تعيين كنيد.(رابطه‌ي 1)

ثابت كنيد تمام جواب‌هاي‌ رابطه‌ي مذكور عدد صحيح است..
1387/6/26لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4318
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4318