مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 دنباله‌ي اعداد (مسابقه‌ي شماره‌ي 98)
دنباله‌ي اعداد (مسابقه‌ي شماره‌ي 98)مسابقه رياضي
كاربرد حد

دنباله‌ي اعداد


اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كار بستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «
استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 
نتايج مورد نظر 
    - حل مسائل مربوط به دنباله‌ها
    - كاربرد حد
 محتواي آموزشي
    - مفهوم حد
    - دنباله‌ها.سؤال
 دنباله‌اي از اعداد حقيقي است و رابطه‌هاي ذيل برقرار است:
(رابطه‌ي 1)
(رابطه‌ي 2)

ثابت كنيد رابطه‌ي ذيل برقرار خواهد بود:(رابطه‌ي 3).

1387/9/27لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3977
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3977