مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 بخش‌پذيري بر 11 (مسابقه‌ي شماره‌ي 104)
بخش‌پذيري بر 11 (مسابقه‌ي شماره‌ي 104)مسابقه رياضي
بخش‌پذيري

بخش‌پذيري بر 11اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش اصطلاح‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كار بستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - حل مسائل با استفاده از قواعد بخش‌پديري اعداد
 محتواي آموزشي
    - نظريه‌ي اعداد > بخش‌پذيري.سؤال
فرض كنيد  مجموعه‌اي از اعداد شامل همه‌ي ده‌رقم (از «صفر» تا 9) باشد كه داراي شرايط ذيل است:

- ممكن نيست اعداد آن با رقم «صفر» آغاز شوند.
- هر رقم از «صفر» تا 9 تنها يك‌بار ظاهر مي‌شود.

به‌عنوان مثال عدد 6593028417 در مجموعه‌ي  وجود دارد.

اكنون عددي نظير  را به‌ط‌ور تصاوفي انتخاب مي‌كنيم. احتمال آن را بيابيد كه عدد بر عدد 11 بخش‌پذير باشد.

1387/11/17لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3750
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3750