مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 کمینه x؟
کمینه x؟مسابقه رياضي
مسابقه شماره 163

 

 

فرض کنید 100 = x0  + 4 x 1  + 16 x2  + 64 x3  باشد. اگر هر یک از x0 تا x از مجموعه { 2 ، 1 ، 0 ، 1- ، 2-} انتخاب شده باشد، کمینه مقدار   x0  +  x1  +  x+  xکدام است؟

 

الف) 2                            ب)1-                               ج)5                             د)0                                ه)1

 

 

1390/5/29لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4230
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4230