مسابقه‌ی تصادفی

 مسابقه‌های پربازدید
 
 آرشيو
 اين بار به داد قورباغه‌ها برسيد! (مسابقه‌ي شماره‌ي 4)
اين بار به داد قورباغه‌ها برسيد! (مسابقه‌ي شماره‌ي 4)مسابقه رياضي
قورباغه‌ها حداقل در چند حركت مي‌توانند جايشان را با هم عوض كنند؟

قورباغه‌هاي قهوه‌اي مي‌خواهند جايشان را با قورباغه‌هاي سبز عوض كنند، البته براي اين كار قانون وجود دارد.
در صورتي كه خانه‌ي جلويي قورباغه خالي باشد، قورباغه مي‌تواند به خانه‌ي خالي برود. هم‌چنين هر قورباغه مي‌تواند از روي يك قورباغه‌ي ناهمرنگ پريده و دو خانه به جلو برود، البته اگر آن خانه خالي نباشد.


و اما سؤال مسابقه: قورباغه‌ها حداقل در چند حركت مي‌توانند جايشان را با هم عوض كنند؟


يك بازي برايتان آماده كرده‌ايم كه مي‌تواند به شما كمك كند تا مسابقه را بهتر درك كنيد.
روي قورباغه‌ها كليك كنيد...


 فقط دقت كنيد كه جواب شما بايد به‌همراه اثبات باشد.

1385/7/25لينک مستقيم

فرستنده :
رومینا HyperLink HyperLink 1386/8/20
مـتـن : 15حرکت
پاسـخ :رومينا جان!
جوابت رو با دليل همراه كن!

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/4/5
مـتـن : 15 .bayadry konim ta hich 2 e ee ke hamrang hastand kenare ham gharar nagirand.ka

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/4/5
مـتـن : 15 harekat

فرستنده :
هدي جلالي HyperLink HyperLink 1386/4/5
مـتـن : 15 حركت .

فرستنده :
ليلا HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : با15حركت

فرستنده :
ابوالفضل صابری استان مرکزی شهر تفرش HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15 حرکت
قهوه ای :ق سبز :س
1-ق
2-س
3-س
4-ق
5-ق
6-ق
7-س
8-س
9-س
10-ق
11-ق
12-ق
13-س
14-س
15-ق
پاسـخ :

فرستنده :
عباس HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : با 15 حرکت به طوری که یک در میان شوند

فرستنده :
علي سعادت HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15 حرکت. قورباغه ی قهوه ای را با ق و قورباغه ی سبز را با س نشان می دهیم.ابتدا ق 1 خانه به جلو سپس س از روی ق می پرد. سپس س وسطی یک خانه به جلو بعد ق اولی از روی س وسطی می پرد بعد ق وسطی از روی س اولی می پرد بعد ق آخری یک خانه به جلو بعد س اولی از روی ق آخری می پرد بعد س وسطی از روی ق وسطی می پرد سپس س آخری از روی ق اولی پرش می کند بعد ق اولی یک خانه به جلو بعد ق وسطی از روی س آخری میپرد سپس ق آخری از روی س وسطی می پرد بعد س وسطی یک خانه به جلو بعد س آخری از روی ق آخری می پرد و در آخر ق آخری یک خانه به جلو می رود . تمام شد!!!
با تشکر
پاسـخ :

فرستنده :
reza HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15حرکت
پاسـخ :

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : در 15 حركت

فرستنده :
navid HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 23

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15

فرستنده :
Zahra HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15بارميشه چون يكي در ميان مي پرند

فرستنده :
یاسین HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : با 15 حرکت جابه جا می شوند
اول غورباغه ی سبز یک خانه به جلو سپس غورباغه ی قهوه ای اول دوخانه به جلو وبعد غورباغه ی قهوه ای دومی یک خانه به جلو سپس دوباره غورباغه ی سبز اول دو خانه به جلو وبعد غورباغه ی سبز دوم دو خانه به جلو وسپس غورباغه ی سبزسومی یک خانه به جلو وبعدغورباغه قهوه ای اولی دوخانه به جلو وسپس غورباغه ی قهوه ای دومی دوخانه به جلو بعد غورباغه ی قهوهای سومی دو خانه به جلو و بعد غورباغه ی سبزاولی یک خانه به جلو و سبز دومی دو خانه به جلو وبعد غورباغه ی سبز سومی دو خانه به جلو وسپس غورباغه ی قهوه ای دومی یک خانه به جلو وبعد قهوه ای سومی دوخانه به جلو ودرآخر سبز سومی یک خانه به جلو
با تشکر

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 46546546546546حرکت

فرستنده :
پریسا سعیدیه از فرزانگان تبریز HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : جواب بسیار ساده است با 15 حرکت میتوان قورباغه ها را جابجا کرد وراحلش از مبحث ترکیبیاتc(6,2 میباشد(2از 6میباشد)که جوابش همان 15 میباشد

فرستنده :
لری HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15 نه 16 نه 98

فرستنده :
الناز HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : حداقل در 15حركت .اول آن ها را به صورت يك در ميان قرار می دهيم سپس هر كدام با پرش از روی دوسنگ جا به جا می شوند

فرستنده :
ستاری HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : با15حرکت

فرستنده :
صدرالدین HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : در 24 حرکت قورباغه ها جایشان تغییر می کند

فرستنده :
ها ها HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : خیلی باحاله

فرستنده :
said HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : بدنيست

فرستنده :
negar HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : 15 حركت
بايد قورباغه ها در زمان حل يكي در ميان باشند
تشكرnegar

فرستنده :
پریسا.P.S HyperLink HyperLink 1386/2/28
مـتـن : با 15 حرکت انجام میشود وراحلش از ترکیبیات یعنی 2 از 6 است ......
به همین سادگی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

فرستنده :
هنگامه HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : اگر از سمت چپ به راست قورباقه ها را شماره گزاری کنیم داریم:

در ابتدای بازی : 456_123
مرحله 1 : 56_1234
مرحله 2 : 4356_12
مرحله 3 : 24356_1
مرحله 4 : 356_142
مرحله 5 : 6_14253
مرحله 6 : _142536
مرحله 7 : 63_1425
مرحله 8 : 5263_14
مرحله 9 : 415263_
مرحله 10 : 15263_4
مرحله 11 : 263_451
مرحله 12 : 3_45162
مرحله 13 : 23_4516
مرحله 14 : 6123_45
مرحله 15 : 123_456
..............................................................................................

اگر لحظه ی شروع را در نظر بگیریم و با نگاهی به جدول مشاهده میکنید که از مرحله ی 0 تا 7 متقارن مراحل 8 تا 15 است(متقارن از لحاظ جابجایی) و نیز میتوان نتیجه گرفت طی کل این فرآیند کلاً هر کدام از اعداد فرد، 2 حرکت و هر کدام از اعداد زوج ،3 حرکت انجام میدهند که میشه 3*2=6 و 3*3=9 جمعاً با حداقل 15 حرکت

فرستنده :
شایان HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : اصلا قورباغه رو چه به این کارها. قورباغه باید بشینه تو برکه قور قورش رو بکنه. واسچی بی خودی ریسک کنه تازه شاید افتاد تو آب به نظر شما به درد سرش می ارزه؟

فرستنده :
لیقس HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : 15

فرستنده :
پریسا.س... HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : با 15 حرکت...به راحتی

فرستنده :
محسن خدائی HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : ابتدا قورباغه ی قهوه ای اولی 1 حرکت،زرد اولی2حرکت،زرد دومی 1 حرکت،قهوه ای اولی2 حرکت،قهوه ای دومی 2 حرکت،قهوه ای سومی 1 حرکت،زرد اولی 2 حرکت،زرد دومی 2 حرکت،زرد سومی 2 حرکت،قهوه ای اولی 1 حرکت،قهوه ای دومی 2 حرکت،قهوه ای سومی 2 حرکت،زرد دومی 1 حرکت،زرد سومی 2 حرکت،قهوه ای سومی 1 حرکت،تمام.

فرستنده :
محسن خدائی HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : در 15 حرکت.اگر قورباغهها یکی در میان رد شوند،در کل جا به جا می شوند.

فرستنده :
r.v HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : با 15 بار

فرستنده :
رسپینا HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : 15

فرستنده :
hossein nasr HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : 15 hallat

فرستنده :
taraneh HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : 15harekat

فرستنده :
ح HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : حداقل 15 حرکت...اگر ما قورباغه های قهوهای را از سمت راست به چب با اعداد به ترتیب 1-2-3 شماره گزاری کنیم و قورباغه های سبز را از چب به راست با اعداد به ترتیب 1-2-3 شماره گذاری کنیم حرکات به شرح زیر است:
1-قورباغه قهوه ای (3 )یک خانه به جلو می اید
2-قورباغه سبز(3)از چب به راست یک حرکت می کند
3-قورباغه سبز(2)از چب به راست یک حرکت می کند
4-قورباغه قهوه ای (3)از راست به چب یک حرکت می کند
5-قورباغه قهوهای (2)از راست به چب یک حرکت می کند
6-قورباغه قهوهای(1) از راست به چب یک حرکت می کند
7-قورباغه سبز(3)یک حرکت می کند(از چب به راست)
8-قورباغه سبز(2)یک حرکت می کند
9-قورباقه سبز(1)از چب به راست حرکت می کند
10-قورباغه قهوه ای(3)یک حرکت می کند
11-قورباغه قهوه ای(2)هم یک حرکت می کند
12-قورباغه قهوه ای (1)یک حرکت می کند
13-قورباغه سبز(2)یک حرکت می کند
14-قورباغه سبز (1)یک حرکت می کند
15-قورباغه قهوه ای(1)یک حرکت می کند....واین حداقل حرکاتی است که اینها برای جا بجایی نیاز دارند...منظور از حرکت یعنی کلیکی است که ر روی قورباغه ی مورد نظر می شود و آن یک یا دو خانه به جلو می رود.با تشکر فراوان
پاسـخ :

فرستنده :
alirez HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : 15 ركت است يكي در ميان در اخر قورباقه ها جايشان را عوض ميكنن

فرستنده :
alirez HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : با 15حركت يكيدر ميان

15 ركت است يكي در ميان در اخر قورباقه ها جايشان را عوض ميكنن

فرستنده :
ترانه HyperLink HyperLink 1386/2/27
مـتـن : با 15 حرکت به طوری که دو قورباغه ی هم رنگ به دنبال هم نباشند

15 harekat fi tori ke do garbageya ham rang posht ham nabashand

فرستنده :
امین HyperLink HyperLink 1385/8/27
مـتـن : 15 حرکت

فرستنده :
جواد HyperLink HyperLink 1385/8/27
مـتـن : با 15 حرکت به طوری که یکدر میان شوند

فرستنده :
جهانگر امینی HyperLink HyperLink 1385/8/27
مـتـن : با 15 حرکت جابه جا می شوند
اول غورباغه ی سبز یک خانه به جلو سپس غورباغه ی قهوه ای اول دوخانه به جلو وبعد غورباغه ی قهوه ای دومی یک خانه به جلو سپس دوباره غورباغه ی سبز اول دو خانه به جلو وبعد غورباغه ی سبز دوم دو خانه به جلو وسپس غورباغه ی سبزسومی یک خانه به جلو وبعدغورباغه قهوه ای اولی دوخانه به جلو وسپس غورباغه ی قهوه ای دومی دوخانه به جلو بعد غورباغه ی قهوهای سومی دو خانه به جلو و بعد غورباغه ی سبزاولی یک خانه به جلو و سبز دومی دو خانه به جلو وبعد غورباغه ی سبز سومی دو خانه به جلو وسپس غورباغه ی قهوه ای دومی یک خانه به جلو وبعد قهوه ای سومی دوخانه به جلو ودرآخر سبز سومی یک خانه به جلو
تمامفرستنده :
ali HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت.6حرکت برای یک در میان قرار گرفتن قورباغه ها.6حرکت برای جابجایی و 3حرکت برای مرتب شدن

فرستنده :
یک مخ تمام HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت
S یعنی سبز
B یعنی قهوه ای

S1
B1
B2
S1
S2
S3
B1
B2
B3
S1
S2
S3
B2
B3
S3
راه حلش را بعدا براتون می فرستم منتظر جوابهای من باشید .
یک مخ تمام

فرستنده :
امین اسرافیلی HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت ؛ از این نکته که قورباغه‌ها نمیتونند از روی قورباغه‌ همرنگ بپرند این نتیجه گرفته میشود که وضعیت قورباغه‌ها نسبت به هم ثابت است یعنی مثلا در بین قورباغه‌ها ی سبز ، قورباغه‌ ای که در ابتدا از بقییه جلو تر است در پایان کار نیز از دیگر قورباغه‌ها ی سبز رنگ جلو تر است .پس در پایان قورباغه‌ها ی سنگ های 1،2،3،5،6،7 به ترتیب به سنگهای 5،6،7،1،2،3 منتقل خواهند شد .در این انتقال ها اگر هر قورباغه‌ در هر حرکت از روی دوسنگ بپرد 12 حرکت لازم است .ولی از روی دو سنگ پریدن قورباغه‌ها در سه حرکت ممکن نیست .نخست در حرکت اول که قورباغه‌ اجبارا یک سنگ جلو میرود.دومین بار در حرکت سومم است(زیرا حرکت اول ودوم اجباری است و با فرض آنکه قورباغه‌ سبز حرکت را شروع میکند بعد از دو حرکت حتما قورباغه‌ها در حالت قهوه ای،قهوه ای ،خالی،سبز،قهوه ای،سبز،سبز قرار دارند دراین حالت نیز حرکات ممکن تنها یک سنگ جا به جا میکنند.)
و سوم حرکت آخر(چون حرکت آخر است پس 5قورباغه‌ در جای خود قرار گرفته اند و خانه ی 3یا5 نیز خالی میباشدو قورباغه ای که حرکت آخر را انجام میدهد در سنگ شماره ی 4 است پس حرکت آخرنیز یک سنگ جا به جایی دارد .)
پس در مجموع 12+3=15 حرکت لازم است.حال روش جابه جایی قورباغه ها در 15 حرکت را با نشان دادن شمار ه ی سنگهایی که از آنجا پرش میکنند، نشان میدهیم:
3،5،6،4،2،1،3،5،7،6،4،2،3،5،4

فرستنده :
respina HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : قورباغه ها حد اقل با15 حرکت می توانند جایشان را با هم عوض کنند

فرستنده :
علی دستجردی HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت
اثبات ریاضی یا عملی؟
پاسـخ :اکثر کاربران عزیز توانسته اند به طور عملی با استفاده از فلش تهیه شده با آزمون و خطا به پاسخ صحیح دست یابند. مهم برای ما در اینجا این است که بتوانید مساله را با استفاده از ریاضی حل کنید.
موفق باشید.

فرستنده :
atoosa HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : اولی 7 حرکت. دومی8 .سومی9 .
3تای دیگه هم خودبه خود میرن اون ور.

فرستنده :
مهرداد HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 بار


فرستنده :
hatef HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت

فرستنده :
یک مخ تمام HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : به نام خدا
علیک السلام
من فعلا یک راهنمایی بهتون می کنم نتونستید جواب بدید دیگه خودم جواب را می گم . هر قرباغه حداکثر میتونه حرکت دروتایی انجام بده .پس هر قورباغه حداقل در دو حرکت می تونه به جایگاه خود برسه .2*6 برابر 12 است پس کمتر از 12 نمی تواند باشد .در اولین حرکت یکی از قورباغه های s1 B1 باید یک حرکت یکي انجام دهد .بعد قورباغه ی مقابل از سر او می پرد (اگر او نپرد قورباغه ی هم جنس اولی باید حرکت یکي انجام دهد و حرکات بیشتر می شود ) بعد دوباره قورباغه ای باید یک حرکت یکي انجام دهد پس با کمتر از 14 تا نمی شود .حال ثابت کنید با 14 تا نیز نمیشود .

فرستنده :
بابک علاف خیری HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : جواب 15 است

فرستنده :
hamed hoosh irooni HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت میشه . الان من تو کافینتم نمیتونم پاسخ ریاضی سوال رو بنویسم اگه خواستید بدا میفرستم.

فرستنده :
saty HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 تا

فرستنده :
فرزاد امید سالاری دوم دبیرستان HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : حداقل 15 حرکت...اگر ما قورباغه های قهوهای را از سمت راست به چب با اعداد به ترتیب 1-2-3 شماره گزاری کنیم و قورباغه های سبز را از چب به راست با اعداد به ترتیب 1-2-3 شماره گذاری کنیم حرکات به شرح زیر است:
1-قورباغه قهوه ای (3 )یک خانه به جلو می اید
2-قورباغه سبز(3)از چب به راست یک حرکت می کند
3-قورباغه سبز(2)از چب به راست یک حرکت می کند
4-قورباغه قهوه ای (3)از راست به چب یک حرکت می کند
5-قورباغه قهوهای (2)از راست به چب یک حرکت می کند
6-قورباغه قهوهای(1) از راست به چب یک حرکت می کند
7-قورباغه سبز(3)یک حرکت می کند(از چب به راست)
8-قورباغه سبز(2)یک حرکت می کند
9-قورباقه سبز(1)از چب به راست حرکت می کند
10-قورباغه قهوه ای(3)یک حرکت می کند
11-قورباغه قهوه ای(2)هم یک حرکت می کند
12-قورباغه قهوه ای (1)یک حرکت می کند
13-قورباغه سبز(2)یک حرکت می کند
14-قورباغه سبز (1)یک حرکت می کند
15-قورباغه قهوه ای(1)یک حرکت می کند....واین حداقل حرکاتی است که اینها برای جا بجایی نیاز دارند...منظور از حرکت یعنی کلیکی است که ر روی قورباغه ی مورد نظر می شود و آن یک یا دو خانه به جلو می رود.با تشکر فراوان

فرستنده :
محدثه HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : به نام خدا
با سلام
با15 حرکت انجام شد

فرستنده :
satar HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15


فرستنده :
soheila HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : ba 15 harekat mishe jahashono avaz kard

فرستنده :
بابک علاف خیری HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت

فرستنده :
علی HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت .6حرکت برای یک در میان شدن.6حرکت برای جابجایی و 3حرکت برای مرتب شدن

فرستنده :
شیما صالحی HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت
اگر به ترتیب قورباغه هارا 1تا 6 نام گذاری کنیم
1-2-3 4-5-6
فورباغه (قهوهای) قورباغه(سبز)
ق1:حرکت:6-12-15
ق2:حرکت:5-11
ق3:حرکت:1-4-10
ق4:حرکت:2-7
ق5:حرکت:3-8-13
ق6:حرکت:9-14فرستنده :
pedram HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : بازی راحتی بود. با 15 حرکت می توان جای قورباغه ها را با هم عوض کرد.
و چون کمتر از این مقدار وجود ندارد که دو قورباغه ی یک شکل پشت سر هم قرار می گیرند و با وجود قانون بازی نمی توان آن ها را تکان داد

فرستنده :
pedram HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت کمتر از آن نمی شود زیرا دو قورباغه ی هم شکل کنار هم قرار می گیرند و طبق قانون بازی نمی توان آن ها را جابه جا کرد

فرستنده :
keivan Daavary az rasht HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : سلامی دوباره . بنده در پیغام قبل اثباتی ریاضی برای مساله آورده بودم . شما خواسته بودید که چرا کمتر از 15 بار نمیشود بنده اثبات کردم ولی باید این رو اضافه کنم که هر دسته از قورباغه ها باید فقط و فقط 12 حرکت برای رساندن به خود به آن سمت انجام دهند و چون دو دسته هستند پس می شود 24 بار.... .. در اینجا باید بر این نکته تاکید شود که برای این که این دو دسته جاهایشان عوض شود باید از روی هم بپرند و این به معنی این است که هر قورباغه از یکی از دسته ها باید از سه قورباغه دیگر بپرد پس 3 قورباغه مجبورند 9 بار بپرند که با هر پرش 2 خانه به جلو می روند(در واقع اگر یک دسته از دسته دیگری بپرد دیگر لازم نیست آن یکی دسته هم بپرد ) با توجه به توضیح پیغام اول به 15 طریق می توانند قورباغه ها جابجا شوند و در این جا باید تاکید شود که کمتر از این تعداد حرکت ممکن نیست چون در تمام مراحل اثبات، حداقل را در نظر گرفته ایم. پس به نتیجه ای قانع کننده رسیدیم!!...(دلیل ارسال پیغام دوم تیزبینی و سخت قانع شدن ریاضیدانان است که شما هم عضو آن هستید پس دارای این ویژگی هستید)

فرستنده :
pedram HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت میتوان قورباغه ها را جابه جا کرد

فرستنده :
حميد HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : من با 15 حركت تمامش كردم.

فرستنده :
mohammadreza HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : salam.khaste nabashid.be nazare man hadeaghal ba 15 harekat mishavad.bayad aval az ghoorbagheye ghahveyi shoroo kard chon agar az sabz shoroo shavad be moshkel bar mikhorad.pas dar insoorat faghat 1 halat vojood darad va bad ghoorbagheye sabze joloyi ham faghat 1 halat darad an ham 2 khane jolotar va bayad ghorbagheye sabz shoroo be harekat konadchon agar ghahveyi beravad hadeaksar bad az 2harekat be moshkel bar mikhorad.va bad ghahveyi faghat 1 halat darad pas az an dobare ghahveyi shomare 2 be 2khane jolotar miravad va agar sabz harekat jadid ra shoroo konad khaneha ghofl shode va javab nadarad dar in soorat faghat va faghat ghoorbagheye ghahveyi bayad harekat konad va 3ghoorbagheye sabz be samte raste shekl yeki dar mian amade va ghoorbaghehaye ghahveyi yeki dar mian be samte chape shel miravad.ke majmooan 15 harekat mishavad.ba tashakor

فرستنده :
مجتبي جعفري HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : سايتتان بسيار جذاب است، باتشكر
پاسـخ : :->
خیلی ممنون، قابل شما رو نداره.

فرستنده :
mojtaba HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15حركت

فرستنده :
paniz HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حركت چون قورباغه ها بايد يكي در ميون قرار بگيرند كه اين 6 حركت
(2*3) مي شه بعد بايد از رو سر هم بپرند كه پشت سر هم قرار بگيرن اينم مي شه 9 حركت كلش مي شه 15 حركت.

فرستنده :
amir ata yavari HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 بار

فرستنده :
roham HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت و به این دلیل کم تر نمی شود که در غیر این صورت دو قور باغه پشت هم قرار گرفته و یک قورباغه نمی تواند از روی دو تای دیگر بپرد .
با تشکر

فرستنده :
ناصر HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حركت . چون :
1-يك حركت يك خانه اي يك حركت دو خانه اي
2-يك حركت يك خانه اي دو حركت دو خانه اي
3-يك حركت يك خانه اي سه حركت دو خانه اي
4-يك حركت يك خانه اي دو حركت دو خانه اي
5-يك حركت يك خانه اي يك حركت دو خانه اي
6-يك حركت يك خانه اي

فرستنده :
مریم HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت

فرستنده :
مریم HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : سبز
قورباغه اول با 3 حرکت
قورباغه دوم با 2 حرکت
قورباغه سوم با 3 حرکت
قهوهای
قورباغه اول 2 حرکت
قورباغه دوم 3 حرکت
قورباغه سوم 2 حرکت
در نتیجه با 15 حرکت

فرستنده :
nima HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 harekat

فرستنده :
عليرضا HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حركت به صورت زير :

01) A B C 0 D E F
02) A B 0 C D E F
03) A B D C 0 E F
04) A B D C E 0 F
05) A B D 0 E C F
06) A 0 D B E C F
07) 0 A D B E C F
08) D A 0 B E C F
09) D A E B 0 C F
10) D A E B F C 0
11) D A E B F 0 C
12) D A E 0 F B C
13) D 0 E A F B C
14) D E 0 A F B C
15) D E F A 0 B C
16) D E F 0 A B C

فرستنده :
sepehr HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حركت چون قورباغه ها بايد يكي در ميان بشن
سومين قورباغه سبز از سمت چپ يكي
سومين قورباغه نارنجي از سمت راست دو تا
دومين قورباغه نارنجي از سمتراست يكي
سومين قورباغه سبز از سمت چپ دو تا ......

فرستنده :
sepehr HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حركت چون قورباغه ها بايد يكي در ميان بشن

فرستنده :
س HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 6حركت بنا بر احتمال داريم 3 فاكتوريل

فرستنده :
Mojtaba HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15حركت

فرستنده :
هانيه HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : harkat15.yeki dar mian mizanim.

فرستنده :
نگار HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : پانزده حرکت
+سبز
*قهوه ای
0- ***_+++
1- ***+_++
2- **_+*++
3- *_*+*++
4- *+*_*++
5- *+*+*++
6- *+*+*+_
7- *+*+_+*
8- *+_+*+*
9- _+*+*+*
10- +_*+*+*
11- ++*_*+*
12- ++*+*_*
13- ++*+_**
14- ++_+***
15- +++_***

فرستنده :
keivan davary az rasht HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : (javaab= 15) agar ma yek daste az ghorbaagha ha ra dar nazar begirim har tor ke be aantaraf beravand bayad 12 harkat anjaam dahand pas in 2 daste ghoorbaghe bayad rooye ham 24 harkat konand .....AMAAA chon ghoorbaghehaa majboorand dar bazi mavaaaghe az rooye ham beparand bayad intor goft ke kaafi ast tedad pareshe 1 daste az ghorbaghe ha ra dar nazar begirim .....har ghorbaghe majboor ast az rooye 3 ghorbaaghe moghabel beparad (albate mitavan intor goft ke majmooe paresh haaaa 9 taa mishavad) pas 3 ghoorbaghe har kodam 3 bar va dar majmoooo 9 bar miparand ke ba har baar paridan 2 khane ra mipeymayand ke dar vaghe az kolle halat yeki kam mishavad pas ghoorbaghe haaa ba haddeaghal 24-9(15) bar mitavanand jaaye khod ra baa yekdigar avaz konand...mamnoon
پاسـخ : :)
آفرین!!
پاسخ شما کاملا درست است؛ ولی کاش فارسی تای÷ می کردید!

پاسخ آقای « کیوان داوری » از رشت :
( جواب = 15 )
اگر ما یک دسته از قورباغه ها را در نظر بگیریم هر طور که به آن طرف بروند باید 12 حرکت انجام دهند ؛ پس این دو دسته قورباغه باید روی هم 24 حرکت کنند..... اما چون قورباغه ها مجبورند در بعضی مواقع از روی هم بپرند باید این طور گفت که کافیست تعداد پرش 1 دسته از قورباغه ها را در نظر بگیریم.... هر قور باغه مجبور است از روی سه قورباغه مقابل بپرد، ( البته می توان این طور گفت که مجموع پرش ها 9 تا می شود ) پس 3 قورباغه هرکدام 3بار و در مجموع 9 بار می پرند که با هر بار پریدن 2 خانه را می پیمایند که در واقع از کل حالات یکی کم می شود پس قورباغه ها با حداقل 24-9=25 با می توانند جای خود را با یکدیگر عوض کنند....ممنون.

فرستنده :
arman HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15

فرستنده :
MINA HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15

فرستنده :
اخر ریاضی HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15

فرستنده :
مرتضی عصمت پرست HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت

فرستنده :
سام HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حركت.
دليلشو بي خيال شين ديكه.

فرستنده :
نگار HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با سلام
به نظر من اين كار حداقل در 15 حركت انجام ميشود به طوري كه هنگام حل تمام قورباغه هاي همرنگ يك در ميان قرار بگيرند.

فرستنده :
محمد امین احمدی HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت. قورباغه ی قهوه ای را با ق و قورباغه ی سبز را با س نشان می دهیم.ابتدا ق 1 خانه به جلو سپس س از روی ق می پرد. سپس س وسطی یک خانه به جلو بعد ق اولی از روی س وسطی می پرد بعد ق وسطی از روی س اولی می پرد بعد ق آخری یک خانه به جلو بعد س اولی از روی ق آخری می پرد بعد س وسطی از روی ق وسطی می پرد سپس س آخری از روی ق اولی پرش می کند بعد ق اولی یک خانه به جلو بعد ق وسطی از روی س آخری میپرد سپس ق آخری از روی س وسطی می پرد بعد س وسطی یک خانه به جلو بعد س آخری از روی ق آخری می پرد و در آخر ق آخری یک خانه به جلو می رود . تمام شد!!!
با تشکر

فرستنده :
علیرضا HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : به نام خدا
باعرض سلام قورباغه ها حداقل در15حرکت میتوانند جای خودرابایکدیگرعوض کنندبه این ترتیب که اول قورباغه زرد می÷رردبعددوبارقورباغه های قهوه ای سه بار قورباغه های زرد سه بارقهوه ای سه بار زرد دو بار قهوه ای یک بار زرد که روی هم 15بار میشود. با تشکر

فرستنده :
فرزام HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت

فرستنده :
behnaz HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت

فرستنده :
حسین HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 1حرکت

فرستنده :
hamed HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حرکت (2x+1)
x=تعداد خوانه ها
البته بگم فرمولو خودم نوشتم درست نمیدونم

فرستنده :
حسین HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : با 15 حرکت
اول غورباغه ی سبز یک خانه به جلو سپس غورباغه ی قهوه ای اول دوخانه به جلو وبعد غورباغه ی قهوه ای دومی یک خانه به جلو سپس دوباره غورباغه ی سبز اول دو خانه به جلو وبعد غورباغه ی سبز دوم دو خانه به جلو وسپس غورباغه ی سبزسومی یک خانه به جلو وبعدغورباغه قهوه ای اولی دوخانه به جلو وسپس غورباغه ی قهوه ای دومی دوخانه به جلو بعد غورباغه ی قهوهای سومی دو خانه به جلو و بعد غورباغه ی سبزاولی یک خانه به جلو و سبز دومی دو خانه به جلو وبعد غورباغه ی سبز سومی دو خانه به جلو وسپس غورباغه ی قهوه ای دومی یک خانه به جلو وبعد قهوه ای سومی دوخانه به جلو ودرآخر سبز سومی یک خانه به جلو
تمام

فرستنده :
mohsen HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : در7حرکت

فرستنده :
فاطمه HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : سلام
قورباغه ها با 15 حركت به راحتي جابجا ميشوند
15حركت
با تشكر

فرستنده :
shima HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15 حركت. ولي توضيح رياضياتي خاصي براش ندارم.

فرستنده :
navid HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 19 .be dalile inke anha ra azmayesh mikoonim

فرستنده :
چکاوک HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : به من چه که یه قوربا غه چکار می کنه
پاسـخ : :)

فرستنده :
محمد حسن کهنسال HyperLink HyperLink 1385/8/22
مـتـن : 15حرکت
س1 یک حرکت جلو - ق1 پرش - ق2جلو-س1پرش-س2پرش-س3جلو-ق1پرش-ق2پرش-ق3پرش-س1جلو-س2پرش-س3پرش-ق2جلو-ق3پرش-س3جلو

فرستنده :
عليرضا HyperLink HyperLink 1385/8/17
مـتـن : 27حركت .با تشكر
پاسـخ :كمتر از اين هم امكان داره!

فرستنده :
atoosa HyperLink HyperLink 1385/8/12
مـتـن : harekat23
اولی بره اون ور 7 حرکت
دومی8 حرکت
سومی9

فرستنده :
HyperLink HyperLink 1385/8/10
مـتـن : بین علما بحث است
پاسـخ :علماي عزيز لطفا سريعا‌تر به نتيجه برسيد، وقت تنگه!

فرستنده :
mahsa HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : سلام.....
خسته نباشید....
کار تقریبا نو وجدیدی است...
ممنونم از زحماتتان
پاسـخ : سلام.
ممنون از نظر لطف شما.
آيا در مورد سوال مسابقه ايده اي نداريد؟

فرستنده :
اميد HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : 23 حركت. توضيح هم مي‌خواين؟
سلام.
پاسـخ : البته كه توضيح هم مي خوايم، مخصوصا توضيح رياضي.
عليك سلام!

فرستنده :
salar HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : 19 halat ;;)
پاسـخ : چرا ؟ دليل بياوريد.

فرستنده :
آرمان HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : با 6 حركت
پاسـخ : چرا ؟ دليل بياوريد.

فرستنده :
آرمان HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : سايت خوبي است
پاسـخ :ممنون از لطفتون :)
در مورد سوال مسابقه ايده‌اي نداريد؟

فرستنده :
علیرضا HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : باعرض سلام
قورباغه ها حداقل در 27 حرکت می توانند جای خود رابادیگر قورباغه هاعوض کنند. با تشکر
پاسـخ :چگونه به اين جواب رسيديد؟

فرستنده :
navid HyperLink HyperLink 1385/8/9
مـتـن : 19
پاسـخ : چرا ؟ دليل بياوريد

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.