زنگ‌تفریح تصادفی

 زنگ‌تفریح‌های پربازدید
 آرشيو
 
 جادوگري موش زبل (زنگ تفريح شماره‌ي 47)
جادوگري موش زبل (زنگ تفريح شماره‌ي 47)زنگ تفريح رياضي
يك عدد انتخاب كن اونو از جمع ارقماش كم كن و ببين موشه چه‌جوري اونو مي‌تونه حدس بزنه ... نظريه‌ي اعداد

جادوگري موش زبل

اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «ارزشيابي» > «داوري براساس شواهد دروني»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي – دريافت كردن (توجه)
    - «آگاهي»
    - «توجه انتخابي يا كنترل‌شده»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با موارد كاربردي نظريه‌ي اعداد
 محتواي آموزشي
    - نظريه‌ي اعداد.
اجراي انيميشن در ابعاد بزرگ‌ترسؤال
لطفاً توضيح بديد چه‌جوري اين موش زبل مي‌تونه اين‌كار رو انجام بده.

1387/6/19لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.