زنگ‌تفریح تصادفی

 زنگ‌تفریح‌های پربازدید
 آرشيو
 
 ستاره‌هاي پنج‌پَر و پنج‌ضلعي‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 52)
ستاره‌هاي پنج‌پَر و پنج‌ضلعي‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 52)زنگ تفريح رياضي
هندسه

ستاره‌هاي پنج‌پَر

و پنج‌ضلعي‌هااشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.
چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» < «دانش اصطلاح‌ها»
    - «دانش امور جزوي» < «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» < «دانش امور قراردادي»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» < «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته» < «دانش نظريه‌ها و ساخت‌ها»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تفسير»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «درون‌يابي»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «كاربستن»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تحليل» < «تحليل عناصر»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تحليل» < «تحليل روابط»
    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تركيب» < «توليد يك اثر بي‌همتا يا منحصر به‌فرد»

 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي – دريافت كردن (توجه)
    - «توجه انتخابي يا كنترل‌شده»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي – پاسخ دادن
    - «رضايت به پاسخ‌دهي»
    - «خرسندي به پاسخ‌دهي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با اثباتي از چگونگي ايجاد يك ستاره‌هاي پنج‌پَر و پنج‌ضلعي‌ها
 محتواي آموزشي
    - هندسه < چندضلعي‌ها.براي مشاهده‌ي انيميشن بزرگ‌تر كليك فرماييد.

1387/8/14لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.