زنگ‌تفریح تصادفی

 زنگ‌تفریح‌های پربازدید
 آرشيو
 
 «غربال اراتوسن» (Sieve of Eratosthenes) (زنگ تفريح شماره‌ي 58)
«غربال اراتوسن» (Sieve of Eratosthenes) (زنگ تفريح شماره‌ي 58)زنگ تفريح رياضي
نظریه‌ی اعداد

«غربال اراتوسن» (Sieve of Eratosthenes)اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.

 

 

 

چكيده

اهداف آموزشي

 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش

    - «دانش امور جزوي» < «دانش اصطلاح‌ها»

    - «دانش امور جزوي» < «دانش واقعيت‌هاي مشخص»

    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» < «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»

    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته» < «دانش نظريه‌ها و ساخت‌ها»

    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تفسير»

    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «درون‌يابي»

    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «كاربستن»

    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تحليل» < «تحليل عناصر»

    - «توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني» < «فهميدن» < «ترجمه» < «تحليل» < «تحليل روابط»

 نتايج مورد نظر

    - آشنايي با «غربال اراتوسن» (Sieve of Eratosthenes)

 محتواي آموزشي

    - نظريه‌ي اعداد.
مقدمه
«غربال اراتوسن» (Sieve of Eratosthenes) در ریاضیات الگوریتم ساده‌ای است که به‌کمک آن می‌توان تمام اعداد اول تا یک عدد صحیح را یافت.

کشف این روش را به «اراتسن» (Eratosthenes) دانشمند یونان باستان نسبت می‌دهند.

مراحل این الگوریتم به‌صورت ذيل است
:

- اعداد بین 2 تا عدد مورد نظر n را فهرست می‌کنیم.

- دور عدد 2 خط كشيده و مضرب‌هایش را خط می‌زنیم.

- عدد بعدی در فهرست، یک عدد اول است؛ دور آن خط می‌کشیم.

- تمام مضرب‌های عدد یافت‌شده در مرحله‌ی قبل را خط می‌زنیم.

- مراحل 3 و 4 را آن‌قدر تکرار می‌کنیم تا به یک عدد بزرگ‌تر از ریشه‌ی n برسیم.
- تمام اعداد خط‌نخورده در فهرست، اعداد اول خواهند بود.

1387/12/13لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.