زنگ‌تفریح تصادفی

 زنگ‌تفریح‌های پربازدید
 آرشيو
 
 ریشه‌ی رقمی(Digital Root)(زنگ تفريح شماره‌ي 64)
ریشه‌ی رقمی(Digital Root)(زنگ تفريح شماره‌ي 64)زنگ تفريح رياضي
نظریه‌ی اعداد


ریشه‌ی رقمی(Digital Root)
اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است. چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» < «دانش اصطلاح‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» < «دانش روش‌ها يا روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي» < «دانش نظريه‌ها و ساخت‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» < «ترجمه» < «تفسير»
    - «فهميدن» < «ترجمه» < «درون‌يابي»
    - «فهميدن» < «ترجمه» < «تحليل» < «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» < «ترجمه» < «تحليل» < «تحليل روابط»
    - «فهميدن» < «ترجمه» < «تركيب» < «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» < «ترجمه» < «تركيب» < «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با مفاهیم ریاضی.
 محتواي آموزشي
    - نظريه‌ي اعداد. 

«ریشه‌ی رقمی» ( Digital Root)

یک عدد مانند را در نظر بگیرید و ارقام آن را جمع کنید و دوباره ارقام عدد حاصل را جمع کنید و این روند را تا جایی که تنها یک رقم باقی بماند ادامه دهید. رقم باقی‌مانده را ریشه‌ی رقمی (Digital Root) عدد  می‌نامیم.

ریشه‌ی رقمی هر عدد صحیح موقعیتی است که نسبت به آخرین مضرب 9 کوچکتر از خود دارد. به‌طور مثال ریشه‌ی رقمی 23 ، 5 است که به این معناست که 23 پنجمین عدد بعد از آخرین مضرب 9 کوچکتر از خود یعنی 18 است و ریشه‌ی رقمی 2035 ، 1 است که به این معناست که 2034 مضرب 9 است.

فرمول زیر مستقیم ریشه‌ی رقمی عدد را محاسبه می‌کند:

حال ریشه‌ی رقمی برخی از اعداد خاص را بیان می‌کنیم:

ریشه‌ی رقمی یک عدد مربع 1، 4، 7 و یا 9 است.

ریشه‌ی رقمی یک عدد اول (به جز 3 ) 1، 2، 4، 5، 7 و یا 8 است.

ریشه‌ی رقمی یک عدد مثلثی 1،3، 6 و یا 9 است.

اعداد مثلثی را در لینک زیر معرفی کردیم:

http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=290&EntryID=1835&SSOReturnPage=Check&Rand=0.
1388/2/17لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.