زنگ‌تفریح تصادفی

 زنگ‌تفریح‌های پربازدید
 آرشيو
 
 نابرابری ینسن
نابرابری ینسنزنگ تفريح رياضي
زنگ‌تفریح شماره 133

کافی نیست که ذهن قوی داشته باشیم،
مسئله اساسی این است که از آن به خوبی استفاده کنیم.
(رنه دکارت)

 

 


مقدمه

اغلب، مساله‌های مختلفی را از ماکزیمم و مینیمم، درباره‌ی مجموع‌ها، حاصل‌ضرب تابع‌های مثلثاتی و برای زاویه‌های مثلث، در مجلات ریاضی (که در آشنا کردن مردم با ریاضیات نقش اساسی دارند) مطرح می‌شوند. نابرابری یِنسن، نمونه‌ی خوبی از یگانگی ریاضیات است و نشان می‌دهد که «چگونه می‌توان بسیاری از مسایل مختلف را با یک روش کلی حل کرد».

 

ینسن

جان ینسن

جان ینسن

منبع عکس: wikipedia.org

جان ینسن (J. L. W. V. Jensen) (1925-1854)، که بحث ما در این مقاله، بر گِرد نام او دور می‌زند، مهندس و عضو هیات‌مدیره تلفن دانمارک بود. ینسن (که عضو فرهنگستان علوم نیز بود)، قهرمان مطالعه و پژوهش در مورد تابع‌های محدب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نابرابری‌های مثلثاتی زیر را داریم که براساس نتایج ساده از توابع مثلثاتی به‌دست می‌آیند:

 

(*)  α و β دو زاویه با شرط 0≤α≤180° و 0≤β≤180° هستند. داریم:

 

(1)             

 تساوی زمانی است که:  α=β است.

 

(**) می‌دانیم: α12,…,αn زاویه‌های مثلثی هستند با شرط 0≤αj ≤180°  که j = 1, 2, …, n است. داریم:

 

 (2)               

 برابر تنها زمانی برقرار است که α12=...=αn .
اثبات آسان است و به خواننده واگذار می‎شود.

 

نتیجه‌های مشابهی برای سایر تابع‌های مثلثاتی مانند کسینوس و ... برقرار است اما نیازی به بحث نیست. نابرابری ینسن این مساله را حل خواهد کرد.

 

فرض کنید تابع (f(x، برای هر دو مقدار α و β از دامنه‌ی تعریف تابع، با این نابربر ناسازگار باشد:

  

   

(دامنه‌ی تعریف تابع بازه‌ای از محور اعداد حقیقی است). در ضمن فرض کنید تساوی تنها برای β=α برقرار باشد. در این صورت برای مجموعه‌ی اعداد حقیقی α12,…,αn از دامنه‌ی تعریف تابع داریم: 

 

  

که تساوی تنها برای حالت برابر هم αi ها رخ می‌دهد. علاوه بر این می‌توان نتیجه‌ی مشابهی را، برای حالتی که نابرابری‌های (1) و (2) در جهت عکس باشند، به‌دست آورد.
اثبات‌ها آسان هستند برای پرهیز از طولانی شدن از ارایه آنها صرف نظر شده است.

 

تابع f را محدب می‌گوییم، هرگاه برای هردو مقدار x و y  از دامنه‌ی تعریف تابع داشته باشیم:

 

 

 با توجه به این تعریف، نتیجه‌ی (*) را نابرابری ینسن درباره‌ی توابع محدب می‌گویند. اکنون به‌آسانی می‌توان نتیجه‌های مربوط به حاصل‌ضرب تابع‌ها را تنظیم کرد:

 

فرض کنید  تابع (f(x برای هر دو مقدار α و β از دامنه‌ی تعریف تابع، با این نابرابری سازگار باشد:

 

  

(3)      

 

 و تساوی تنها برای α=β برقرار باشد. همچنین دامنه‌ی تعریف تابع را، بازه‌ای از عددهای مثبت روی محور اعداد حقیقی فرض کنید. در این صورت خواهیم داشت:

  

(4)              

 

 که تساوی تنها برای α1 = α2 = …= αn برقرار است.


مشابه این نتیجه را، برای حالتی که جهت نابرابرها در (3) و (4) عوض شوند، می‌توان به‌دست آورد.


همان‌طور که اشاره شد، هدف از نگارش این مقاله این است که دانش‌آموزان با روش سودمند و کلی برای حل بسیاری از مساله‌های ماکزیمم و مینیمم دست پیدا کنند و آن را در زندگی روزمره نیز به‌کار گیرند.


 غلامرضا پورقلی

دانشجوی دکتری ریاضی
دانشگاه تهران


1391/5/13لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد رياضي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

     

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.