المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 زاويه‌ي بين دو خط بار با خط مماس بر آن‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 56)
زاويه‌ي بين دو خط بار با خط مماس بر آن‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 56)مسابقه فيزيك
خطوط ميدان مغناطيسي خطوط بار متفاوت...سؤال همراه با جواب

زاويه‌ي بين دو خط بار
با خط مماس بر آن‌ها


اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    
- «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با 
ميدان الكتريكي > خطوط ميدان
 محتواي آموزشي
    - ميدان الكتريكي
 

سؤال

دو خط بار با چگالي خطي يكنواخت 5λ- و λ مفروض‌اند. زاويه‌ي بين خطوط ميدان اين دو خط بار با خط مماس بر آن‌ها در نقاط نزديك چقدر است؟
جواب
نقاط نزديك در اين‌جا به اين معناست كه زاويه‌ را در حالتي مي‌خواهيم كه خط ميدان از يكي خارج و وارد ديگري مي‌شود. براي 5λ- تعداد 5N خط ميدان و براي λ تعداد N تا خط ميدان داريم. در مجموع به ازاي هر خط 5 سري N تايي خط ميدان داريم:

1386/12/25لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3248
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3248