المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 بزرگي شتاب مركزگرا (مسابقه‌ي شماره‌ي 61)
بزرگي شتاب مركزگرا (مسابقه‌ي شماره‌ي 61)مسابقه فيزيك
مقدار بردار شتاب ذره‌اي در حركت مُدور...سؤال همراه با جواب

بزرگي شتاب مركزگرا


اشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.


چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    
- «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير
»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با «
بردارها» > «محاسبه‌ي شتاب و سرعت»
 محتواي آموزشي
    - محاسبه‌ي انحنا
    - شتاب دوراني 
    - تحليل برداري

سؤالذره‌ي
p بر روي دايره‌اي به شعاع b و مركز o حركت مي‌كند. در يك لحظه‌ي معين سرعت p،  v و بردار شتاب آن با po زاويه‌ي α مي‌سازد. مقدار بردار شتاب را در اين لحظه به‌دست آوريد.

جواب

در نوتاسيون استاندارد بردارهاي تندي و شتاب p به صورت زير هستند:


رابطه‌ي (1)

رابطه‌ي (2)

كه v سرعت مركزگراي p است.

به جهت a در راستاي PO دقت كنيد. مي‌توان آن را به دو صورت نوشت: شكل هندسي، |a|cosα و همچنين شكل جبري (r-). a. بنابراين

و در نتيجه:

1387/1/25لينک مستقيم

فرستنده :
Aref HyperLink HyperLink 1387/3/16
مـتـن : bayad barayande shetabe momasi ba markaz geraro begirim.margaz gera ke tablowe mishe vv/b va momasi ham barhasbe margaz gera minevisim.joori ke momasi tanjante alfa barabare markaz gerast va zaviyeye 2 shetab ham 90 darajast.fekr konam hale dige
پاسـخ : درست ولي رو هوا توضيح دادي!!؟

فرستنده :
farid_s tabriz HyperLink HyperLink 1387/3/16
مـتـن : midunim ke tu mokhtassate gotbi: bordare a=(rdoubledot-r*(tetadot)^2) rhat+(r*tetadoubledot+2*rdot*tetadot) tetahat ,
chon r=b=const pas moshtaggate avval va dovvome r mishe 0 va midunim ke tetadot=v/b va hamchenin tan(alpha)=a(momassi)/a(shoaee),pass:
bordare a=-b*(v/b)^2 rhat+(b*tetadoubledot) tetahat va tan(alpha)=b*tetadoubledot/(b*(v/b)^2) pass:
a=sqrt((b*(v/b)^2)^2+((b*(v/b)^2)* tan(alpha))^2) ke age sadash konim mishe a=v^2/b sqrt(1+(tan(alpha)^2)) ,ba estefade az 1+tanx^2=secx^2 miresim be:
a=v^2/bcos(alpha)
پاسـخ : خوب بود، فريد عزيز. راه حل و جواب درست هستن.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3976
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3976