المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 پراكندگي نوترون (مسابقه‌ي شماره‌ي 94)
پراكندگي نوترون (مسابقه‌ي شماره‌ي 94)مسابقه فيزيك
اندازه حركت از دست رفته‌ي فونون...سؤال همراه با جواب

پراكندگي نوترون


سؤال

فرض كنيد فونوني توسط پراكندگي نوترون از بلور به‌وجود آمده است. اندازه حركت اوليه و نهايي نوترون را ṕ و p در نظر بگيريد. نوترون به‌طور ضعيفي با ماده اندركنش دارد و در واقع يك ذره‌ي آزاد است. فونون توليدشده اندازه حركت كاذب ṕ-p=k دارد.

1- ثابت كنيد اندازه حركت فونون ناپديد مي‌شود (به مقدار صفر مي‌رسد).

2- اين اندازه حركت كجا رفته است؟

جواب

جابه‌جايي آني (لحظه‌اي) فونون براي يك اتم متناسب است با :   كه x محل اتم و W فركانس وابسته و t زمان و هستند. بنابراين سرعت اتم (و در نتيجه اندازه حركت آن) هم نوسان سينوسي دارد و متوسط آن صفر خواهد بود. به‌علاوه اگر كل وضعيت اتم‌ها را در يك شبكه جمع ببنديم، Q چنان است كه فونون به شكل يك موج ايستاده در مي‌آيد و مجموع همه‌ي اتم‌هاي ناپديد شده عيناً در هر اندازه حركت وجود دارد! بنابراين فونون اندازه حركت نيز شده دارد. استدلال بالا براي حالت 0=Q اشتباه نيست پس اندازه حركت نوترون به همه‌ي شبكه انتقال مي‌يابد بدين معنا كه همه‌ي جامد با سرعت K/M شروع به حركت مي‌كند (M جرم كل جسم است).

1387/10/26لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3728
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3728