المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 نيروي الكتروستاتيك بارها (مسابقه‌ي شماره‌ي 151)
     

جواب

ابتدا فاصله بار a را  از b بدست مي‌آوريم

 


سپس نيروي وارده از بار b به a را محاسبه مي‌كنيم

 


علامت منفي در جواب بدن معني است كه جاذبه (بارهاي مخالف) وجود دارد، در نتيجه جهت مستقيم به‌سمت پايين است، يعني بار b . حالا براي نيروي وارده از بار c روي a‌

 

 

علامت مثبت در جواب بدين معني است كه دافعه داريم (بارهاي مشابه) بطوريكه جهت از بار c دور تر است. يعني 30 درجه بالاي افق سمت چپ.

 


حالا بردار برايند اين‌دو بردار را بايد پيدا كنيم. مي‌توانيم از قانون كسينوس‌ها استفاده كنيم ولي بايد بردارها به دو مؤلفه‌ي x و y  بشكنيد و با هم جمع كنيد. 


پس مقدار نيرو را بدست آورديم و مي‌توانيم زاويه را پيدا كنيم. از قانون سينوس‌ها استفاده مي‌كنيم

 


نيرو در زاويه 17.8 درجه جنوب غربي برابر 1.53 پتانيوتن است.

 

نيروي الكتروستاتيك بارها (مسابقه‌ي شماره‌ي 151)مسابقه فيزيك
نيري وارد بر يك بار از دوبار ديگر مطابق شكل...سؤال همراه با جواب

نيروي الكتروستاتيك بارها

 

 

 

 

 

 

 

سؤال

نيروي وارد بر يك بار از دوبار ديگر را مطابق شكل پيدا محاسبه كنيد.

 

 

 
1389/3/5لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/7/14
مـتـن : به نظر میرسد واحد بار باید میکروکولن باشد در غیر اینحالت نیرو چند میلیاردنیوتن میشود طول ABبیست وپنج وBCبرابر43.3سانتیمتراست
نیروی بین AوBجاذبه و نیروی بین CوBجاذبه میباشداولی برابر1.728ودومی0.96نیوتن است ونیروی وارد بر بار Bطبق رابطه قیثاغورس 1.977نیوتن است
نیروی بین CوAدافعه میباشدو1.62نیوتن است ونیروی وارد بر Cطبق رابطه کسینوسی0.923نیوتن است

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  706
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  706