المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 نردبان (مسابقه‌ي شماره‌ي 153)
نردبان (مسابقه‌ي شماره‌ي 153)مسابقه فيزيك
استاتيك...سؤال همراه با جواب
 

نردبان
 

  سؤال
بيشترين فاصله‌ x از سطح بدون اصطكاك با شرايط فوق چقدر است؟ روي ديوار نرده‌اي به وزن 100 نيوتن در فاصله‌ي 5 متري كف مطابق زير قرار مي‌دهيم. ضريب اصطكاك ايستايي 0.40 است.

جواب

 

وقتي تعادل برقرار باشد:
 
اين شرايط را يك به يك براي هر مرحله تحليل و استفاده مي‌‌كنيم. در (1) نيروي اعمال شده توسط ديوار را داريم كه برابر است با نيروي اصطكاك. در (2) نيروي معمولي را داريم كه بيشينه نيروي اصطكاك استاتيك را اندازه مي‌گيرد (3).
 
اگر نقاط تماس نردبان با زمين را در نظر بگيريم، جوابي غير از بقيه‌ي نقاط آن خواهيم داشت (طبيعي است). جمع گشتاورها بايد صفر باشد زيرا تعادل داريم.
1389/3/22لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3541
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3541