المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 گرامافون (مسابقه ی شماره ی 166)
گرامافون (مسابقه ی شماره ی 166)مسابقه فيزيك
سرعت زاویه ای...سؤال همراه با جواب

گرامافون

 

 

 

 

صفحه ای روی گرامافون با سرعت 33.3 متر بر ثانیه دور خود ظرف 2 ثانیه می چرخد. شتاب زاویه ای آن را حساب کنید.

 

 

جواب

 

شتاب ثابت زاويه‌اي،‌ متناسب است با شتاب خطي. شكل خطي:

 

 

شكل زاويه‌اي:

 

وقتي گرامافون از حالت سكون، شروع به حركت كند، مي‌توانيم شتاب زاويه‌اي اوليه را صفر در نظر مي‌گيريم. سرعت زاويه‌اي نهايي بعد از 2 ثانيه چنين است:

 

 

 

 

پس شتاب زاويه‌اي با سرعت ثابت براي چرخش و براي آلفا كه از معادله‌ي فوق استفاده  مي‌كنيم:

جواب نهايي

 

 

1389/7/1لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/7/10
مـتـن : اگر سرعت ثابت باشد شتاب زاویه ای صفراست وشتاب مماسی که تغییرات سرعت به زمان است نیز صفر است وفقط شتاب جانب به مرکز بدلیل تغییر جهت به وجود میاید

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/7/10
مـتـن : شتاب زاویه ای ومماسی صفر میباشد ولی دارای شتاب جانب مرکزمیباشد
پاسـخ :ممنون ولي محاسبه اي انجام ندادي؟

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  668
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  668