المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 ميزان بارش (مسابقه شماره ي 228)
ميزان بارش (مسابقه شماره ي 228)مسابقه فيزيك
نسبت بارش سالانه...سؤال همراه با جواب
 
 
 
 
 
 
سؤال
  نسبت مقدار بارش سالانه‌ي باران در زمين به آب اقيانوس‌ها به كدام مقدار نزديك‌تر است؟

الف. 12-10

ب. 8-10

پ. 4-10

ت. 1

 

 

جواب

 

  مقادير مختلف مورد نياز را به قرار زير به‌طوري تقريبي محاسبه مي‌كنيم. 

 

سطح آب اقيانوس‌ها=3/4 x مساحت زمين~ مساحت زمين

عمق آب اقيانوس~ 3km= 3 x 103

حجم آب اقيانوس‌ها= سطح آب اقيانوس‌هاx عمق آب اقيانوس

ارتفاع ميزان بارش سالانه به‌طور ميانگين~ 100mm=0.1m

حجم بارش سالانه‌ي باران= ارتفاع ميزان بارش سالانه به‌طور ميانگينx مساحت زمين

 

نزديك‌ترين گزينه به جواب به‌دست آمده 10-4 است. توجه كنيد اگر عمق آب دريا را 1 كيلومتر يا 10 كيلومتر فرض كنيم،‌ يا ارتفاع ميانگين بارش سالانه‌ي را به‌جاي 10 سانتي‌متر، 5 يا 50 سانتي‌متر بگيريم، باز هم جوابي د رهمين حدود بدست مي آْوريم و مقدار تخمين زده‌شده نسبت به توان 10 تغييري نمي‌كند.

1391/1/6لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1391/1/21
مـتـن : ب
پاسـخ :چرا؟

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3880
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3880