المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 ابرطوفاني (مسابقه‌ي شماره‌ي 247)
ابرطوفاني (مسابقه‌ي شماره‌ي 247)مسابقه فيزيك
ميدان الكتريكي، طوفان الكتريكي...سؤال همراه با جواب
 
 
سؤال
  يك الكترون نزديك سطح زمين،‌ مستقيم زير بارهاي ابرطوفاني در زنگ تفريح‌هاي 249 و 250 در ميدان الكتريكي كُل 2.7x104N/C به‌صورت عمودي رو به بالاست. نيروي وارد بر اين الكترون چقدر است، و چه شتابي دارد؟
 
 
 
جواب
نيروي وارد بر الکترون برابر است با بار ضربدر ميدان الکتريکي. اگر محور y عمودي و به سمت بالا باشد، همان مقدار ميدان الکتريکي کُل خواهد بود. و 
 
 
 
اين نيرو شتابي به الکترون مي‌دهد:
 
 
اين شتاب فوق العاده بززگي است.
1391/5/22لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1391/6/7
مـتـن : f=Eq=ma
درنتیجه داریم
a=Eq/mکه جرم
m=9.109*10^-31 بز حسب کیلوگرم
وبار الکترون e=1.602*10^-19
وشدت میدان راداریم27000
ونیروی وارد 4.32*10^-16نیوتن است
و aیاشتاب 4.7485*10^14 متر بر مجذور ثانیه است

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1391/6/1
مـتـن : f=Eq=maدرنتیجه داریم
a=Eq/mکه جرم
m=9.109*10^(-31وبار الکترون
e=1.602*10^(-19وشدت میدان راداریم و aیاشتاب 3.9ضربدر ده بتوان 16متر بر مجذور ثانیهونیروی واردf=maبرابر35.525ضربدر ده بتوان 16نیوتن است

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3553
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3553