المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 طناب كشي اجسام (مسابقه‌ي شماره‌ي 255)
طناب كشي اجسام (مسابقه‌ي شماره‌ي 255)مسابقه فيزيك
اصطكاك، قوانين نيوتن
 
 الف. شتاب جسم a و كشش طناب T چقدر است؟ فرض كنيد:
 
1. m2>m1 
2. دستگاه به سمت راست در حركت است.
3. ضريب اصطكاك جنبشي براي هر دو جسم (µ).
 
ب. نشان دهيد كه صورت شتاب بدست آمده در بخش الف،‌ معادله را كوتاه مي‌كند اگر ML=0
 
1391/7/21لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3275
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3275