المپياد جهاني فيزيك
 برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
 
 مقاومت مجهول (مسابقه‌ي شماره‌ي 315)
مقاومت مجهول (مسابقه‌ي شماره‌ي 315)مسابقه فيزيك
الکتريسينه، مدار...سؤال همراه با جواب
 
 
سؤال
 دو آمپرسنج متفاوت داده شده است. ميزان انحراف عقربه‌ي هريک از آنها متناسب با جريان و درجه بندي آنها نيز يکنواخت است. آمپرسنج اول به مقاومت R1 و دومي به مقاومت مجهول Rx متصل مي‌شود. در ابتدا آمپرسنج‌ها به طور سري بين نقاط A و B بسته مي‌شوند (شکل ۱). در اين حالت آمپرسنج‌ها به ترتيب مقادير n1 و n2 را نشان مي‌دهند.
 
 
 
 
سپس به‌صورت موازي بين نقاط A و B (شکل۲). اين بار مقادير n'1 و n'2 را نشان مي‌دهند.  
 
 
مقاومت مجهول Rبه دست آوريد.
 
 
 
جواب
در حالت نخست رابطه‌ي I1=I2 برقرار است که I1=a1n1 و I2=a2n2. در نتيجه a1n1=a2n2. در حالت بعد I'1R1=I'2Rx که Rx مقدار مقاومت دوم است. به علاوه I'1=a1n'1 و I'2=a2n'2.  از آنجا:
 
بالاخره داريم:
 
و يا:
 
 
 
1393/2/20لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  601
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  601