المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 فيزيك موقع غذا !! (زنگ تفريح‌ شماره‌ي 54)
فيزيك موقع غذا !! (زنگ تفريح‌ شماره‌ي 54)زنگ تفريح فيزيك
مويينگي

فيزيك موقع غذا!! 

 

اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.

 

 

  چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - « فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي
    - «دريافت كردن (توجه)» > «آگاهي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با پديده‌ي انتقال مواد (مويينگي)
    - شناخت كاربرد پديده‌هاي انتقال در زندگي
 محتواي آموزشي
    - فيزيك مولكولي
    - مواد

 

 


 

شكل 1.


 

مقدمه

هر وقت به رستوران يا سالن غذاخوري رفتيد بيكار نشينيد و تا موقعي كه منتظر خدمتكار يا شماره‌ي قبض غذاي خودتون هستيد كمي با فيزيك خودتون رو مشغول كنيد! به اطرافتون هم توجه ننماييد چون داريد كمي غيرعادي عمل مي‌كنيد ... 

چه چيزهايي نياز داريد؟

 

 ني كه در نايلون بسته‌‌بندي قرار دارد (مثلا در سلف‌سرويس‌ها به‌مقدار فراوان موجود است!!)

 

 آب
 

چه كار بايد كنيد؟

1 - يكي از دو انتهاي نايلون بسته‌بندي ني را باز كنيد. نايلون را تا انتهاي ديگر مچاله نماييد.

 

شكل 2.2 - نايلون مچاله‌شده را از ني جدا كرده و با همان حالت روي ميز قرار دهيد.

3 - چند قطره‌اي آب از ني روي ميانه‌ي نايلون مچاله‌شده بريزيد. چه اتفاقي مي‌افتد؟! 

شكل 3.

 

  چه اتفاقي افتاده است؟
نايلون، آب را مانند اسفنج جذب مي‌كند. آيا توجه كرديد كه آب در طول نايلون حركت كرده و كش مي‌آيد؟ حتي وقتي آب به ميانه‌ي نايلون اضافه‌ مي‌شود بيش‌تر نايلون وقتي از حركت بر اثر وزن آب باز مي‌ايستد مرطوب خواهد شد.


شكل 4.همان‌طور كه مي‌دانيم قطره‌هاي آب خود دوقطبي‌هايي هستند كه يك‌سر مثبت و يك‌سر منفي دارند؛ اين بدان معناست كه آن‌ها بارهاي مخالف ديگر مولكول‌ها را جذب مي‌كنند.

مولكول‌هاي آب ممكن است مولكول‌هاي ديگر آب (به‌همين دليل گودال‌هايي كوچك ايجاد مي‌كنند) يا مولكول‌هاي مواد ديگر (مانند كاغذ) را جذب كنند (به همين دليل وقتي بر روي يك دستمال كاغذي ريخته مي‌شوند پخش مي‌شوند).

وقتي دستمال كاغذي را بالاي يك ني قرار مي‌دهيم آب جذب دستمال كاغذي ‌شده و در آن پخش مي‌شود.

وقتي روي نايلون قطره‌اي آب مي‌ريزيد هر مولكول آب سعي مي‌كند تا آن‌جا كه مي‌تواند به سطح كاغذ نزديك‌تر باشد و وقتي مولكول‌‌هاي آب جذب همديگر مي‌شوند دوستان خود را به ‌سمت خود مي‌كشند! اين‌ اثر را مويينگي مي‌ناميم و به‌همين دليل است كه قطره‌هاي آب در طول نايلون حركت مي‌كنند.

حركت‌هاي كوچك نايلون و كشش آن تا هنگامي كه آب روي آن حركت مي‌كند ادامه دارد؛ زيرا فيبرهاي آن آب را جذب كرده، متورم شده و باز مي‌گردند (يعني به حالت اوليه‌ي منظم كه ني را در برگفته بود باز مي‌گردد!).

 

شكل 5.

 

  خودتان امتحان كنيد

 

- به جاي آب براي متورم كردن يا برگرداندن شكل نايلون به حالت منظم اوليه از مايع‌هاي ديگري استفاده كنيد. كدام مايع به‌ بهترين شكل نايلون را به حالت اوليه باز مي‌گرداند؟

 

- چه چيزهايي در خانه مي‌توانيد پيدا كنيد كه بتوانيد مويينگي را از طريق آن آزمايش كنيد؟

 

- آيا مي‌توانيد با وجود گرانش آب را از ليوان خارج كنيد؟

1386/10/30لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3230
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3230