المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 قطارهاي مغناطيسي -مونوريل (زنگ تفريح شماره‌ي 65)
قطارهاي مغناطيسي -مونوريل (زنگ تفريح شماره‌ي 65)زنگ تفريح فيزيك
حمل و نقل قرن 21

قطارهاي مغناطيسي - مونوريل


چكيده
اهداف آموزشي
  اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش امور جزوي» > «دانش روش‌ها يا روش‌شناسي» 
  اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    
- «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل»> تحليل عناصر
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب»
  اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي
    - «دريافت كردن (توجه)» > «آگاهي»
  نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با سيستم‌هاي حمل و نقل 
    - آويزهاي  الكترومغناطيسي
    - ريل ماگلو
    - القاي خطي
    - آشنايي با مونوريل
 محتواي آموزشي
    - كاربرد ميدان‌هاي مغناطيسي در صنعت 
    - EMS
    - EDS
    - آرايه‌ي «هال باخ»

اگر سوار هواپيما شده باشيد، احتمالا متوجه شده‌ايد كه سفر هوايي بيش‌تر و بيش‌تر شلوغ مي‌شود. باوجود تأخيرهايي كه در هواپيماها وجود دارد سريع‌ترين راه براي سفر صدها يا هزاران كيلومتر است. در قرن گذشته اين نوع سفرها انقلابي در صنعت حمل و نقل محسوب مي‌شدند، چراكه مردم را به جاي چند روز و چند ماه، ظرف چند ساعت به مقصد مي‌رساندند.

ديگر انتخاب‌ها مانند پياده‌روي،‌ ماشينها،‌ قايق‌ها و قطارهاي بين شهري در حالي كه در دنياي سرعتي امروز بسيار كُند هستند. با اين حال شكل جديدي از حمل و نقل اتقلابي را در قرن 21 به‌وجود آورده است.


تصوير1


چند كشور در دنيا هستند كه از آهنرباي الكتريكي قوي براي توسعه‌ي قطارهاي سريع‌السير به‌نام «قطارهاي ماگلِو» (Maglev trains) استفاده مي‌كنند. ماگلو براي شناوري الكتريكي بسيار كوتاه است. به اين معني كه اين‌ها قطارها بالاي ريل شناور مي‌مانند. در واقع از اصل آهنربا به جاي ريل‌هاي استيل استفاده مي‌شود. در اين جا با طرد الكترومغناطيسي و سه نوع قطار ماگلو آشنا مي‌شويم و اين‌كه شما هم مي‌توانيد يكي از اين‌ها را برانيد.

آويز الكترومغناطيسي (EMS)

اگر با آهنربا كار كرده باشيد مي دانيد كه قطب‌هاي مخالف هم‌ديگر را قطب‌هاي مشابه هم‌ديگر را دفع مي‌كنند. اين اصلي است كه طرد مغناطيسي را هدايت مي‌كند. آهنرباي الكتريكي مشابه ديگر آهنرباها هستند كه در جذب اجسام فلزي نقش دارند، كشش مغناطيسي موقتي است. مي‌توانيد آهنرباي‌الكتريكي كوچكي با اتصال انتهاي يك سيم مسي با انتهاي مثبت و منفي باطري معمولي درست كنيد.

اين باطري يك ميدان مغناطيسي كوچك درست كند. اگر انتهاي سيم را از باطري قطع كند، ميدان مغناطيسي از بين مي‌رود. ميدان مغناطيسي در اين آزمايش سيم – باطري درست مي‌شود كه اين ايده‌ي ساده پشتوانه‌ي قطارهاي ماگلو است. به راه براي طراحي اين سيستم وجود دارد:

 منبع تغذيه‌ي الكتريكي بزرگ
 سيم‌پيچ‌هاي فلزي يك ريل
 آهنرباي راهنماي بزرگ كه به بخش داخلي قطار

 

اختلاف بزرگ بين قطار ماگلو و قطارهاي معمولي اين است كه قطارهاي ماگلو موتور ندارند (حداقل آن‌ها از نوع موتورهاي قابل استفاده در قطارهاي معمولي نيستند). موتور ماگلو تقريبا مشخص نيست. به‌جاي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، اين سيم‌پيچ‌هاي الكتريكي در ديواره‌ و ريل طرد قطار است.

تصوير2- خط «ياماناشي» در ژاپن

ريل ماگلو

سيم‌پيچ‌هاي مغناطيسي در طول ريل «خط راهنما» ناميده مي‌شوند. مغناطيس‌هاي بزرگي بر قسمت زيرين قطار وارد مي‌شود. قطار بين 39/0 تا 93/3 اينچ (1 تا 10 سانتي‌متر) بالاي اين خط راهنما معلق مي‌شود. وقتي قطار معلق مي‌شود،‌ منبع تغذيه سيم‌پيچ‌هاي درون ديوار‌هاي خط راهنما را فراهم مي‌آورد كه يك سري از ميدان‌هاي مغناطيسي درست مي‌كند كه قطار را به ‌طور دائم مي‌كشد و هل مي‌دهد.

جريان الكتريكي پشتيبان سيم‌پيچ‌هاي داخل ديواره است كه به ‌طور ثابت قطب سيم ‌پيچ‌هاي مغناطيسي را تغيير مي‌دهد. اين تغيير قطب باعث مي‌شود كه ميدان مغناطيسي پشت قطار آن را به سمت پشت كشيده مي‌شود، كه ميدان مغناطيسي پشت قطار به آن اضافه مي‌شود.

تصوير3

قطارهاي ماگلو بر پيچه‌ي هوا و اصطكاك قابل صرف ‌نظر كردن شناور است. اين فقدان اصطكاك و آيروديناميك قطار اجازه مي‌دهد كه اين قطارها به شكل غيرقابل باوري حمل و نقل را سريع انجام مي‌دهد. اين سرعت بيش‌از 310 كيلومتر در ساعت يا دوبرابر سريع ترين قطارهاي آمتراك (Amtrak) است. در مقايسه با هواپيماهاي مسافري بوئينگ 777 كه براي مسافت‌هاي زياد مورد استفاده قرار مي‌گيرد مي‌تواند به سرعت‌ 562 مايل در ساعت (905كيلومتر در ساعت) دست يابد. طراحان قطار مي گويند خطي را تا بيش از 1000 مايل (1609 كيلومتر) خواهند كشيد. با 310 كيلومتر در ساعت مي‌توانيد از پاريس تا رم را فقط در 2 ساعت طي كنيد.

آلمان و ژاپن هردو از اين فناوري سود مي‌برند و پيش‌طرحي را از اين قطارها آزمايش مي‌كنند. اگرچه با مشابه همين فناوري قطارهايي در اين دو كشور كار هستند. در آلمان مهندسين روي دستگاه تعليق الكترومغناطيسي (EMS) را به‌نام ترانس رپيد (Transrapid) كار مي‌كنند. در اين دستگاه، در انتهاي قطار سيم‌پيچ دور خط راهنماي استيل پيچيده شده است. آهنرباي الكتريكي در زير قطار كار گذاشته شده كه مستقيماً با خط راهنما در ارتباط است. در اين حالت قطار 3/1 اينچ (1 سانتي متر) با سطح ريل فاصاه دارد و قطار حتي وقتي حركت نمي‌كند معلق است. ديگر راهنماهاي مغناطيسي در بدنه‌ي قطار تعبيه شده‌اند و آن را در طول سفر حفظ مي‌كند. آلمان نشان داد كه قطار ترانس رپيد ماگلو مي‌تواند به سرعت‌هاي بالاي 300 ... با مسافر دست يابد.

آويز االكترومغناطيسي (EDS)

مهندسين ژاپني در حال كار روي قطارهايي تكميل‌تر هستند كه از يك دستگاه آويز مغناطيسي استفاده مي‌كند. اساس كار همان طرد مغناطيسي است. اختلاف كليدي بين قطارهاي آلمان و ژاپن در آهنرباي الكتريكي ابرسردكننده‌ي ابررسانايي كه است كه ژاپني ها استفاده كرده‌اند. در اين نوع برق حتي بعد از خاموشي هم در جريان است (به زنگ تفريح قبلي مراجعه كنيد). در دستگاه EDS كه از آهنرباي الكتريكي استانداردي هم استفاده مي‌كند، سيم‌پيچ ها فقط برق را زماني كه دستگاه روشن است منتقل مي‌كنند. به‌وسيله‌ي سردكننده‌هاي سيم‌پيچ‌ها در دماي انجماد، دستگاه‌هاي ژاپني انرژي را ذخيره مي‌كنند. با اين حال دستگاه برودتي براي سرمايش گران است.

ديگر اختلاف بين دستگاه ها اين‌است كه قطارهاي ژاپني نزديك 4 اينچ (10 سانتي متر) بالاي خط راهنما قرار مي‌گيرد. يكي از دلايل اصلي استفاده از دستگاه EDS اين است كه قطارهاي ماگلو بايد تا رسيدن به سرعت 100 كيلومتر در ساعت روي لاستيك‌هاي مدوري حركت كنند. مهندسين ژاپني مي‌گويند كه اين چرخ‌ها اگر برق قطع شود يك مزيت محسوب مي‌شوند. قطار آلماني به باطري هاي اضطراري مجهز هستند. همچنين مسافرين مي توانند با دستگاه تنظيم ضربان قلب خود را از ميدان هاي مغناطيسي توليد شده توسط آهنرباهاي الكتريكي ابررسانا حفاظت كنند.

«اينديوس تراك» (القاي خطي) نوع جديدي از EDS هستند كه آهنربايي با دماي اتاق را مصرف مي‌كنند تا ميدان هاي مغناطيسي به جاي آهنرباهاي الكتريكي تغذيه شده و آهنرباهاي ابررساناي سرد استفاده كنند. القاي خطي منبع تغذيه‌اي استفاده مي‌كنند كه قطار را تا قبل از معلق شدن شتاب مي‌دهد. اگر برق قطع شود،‌ قطار به تدريج سرعت قطار كم مي‌شود و چرخ‌هاي آن با منبع كمكي شروع به توقف مي‌كنند.

ريل هم آرايه‌اي از مدارهاي كوتاه الكتريكي با سيم‌هاي عايق شده هستند. در يك طرح اين مدارها مانند پله‌ي نردبان است. وقتي قطار حركت مي‌كند، ميدان مغناطيسي باعث دفع آهنربا مي‌شود كه قطار معلق مي‌ماند.

دو نوع طرح ريل القايي وجود دارد: نوع اول و نوع دوم؛ نوع اول براي سرعت‌هاي بالا و نوع دوم براي سرعت‌هاي پايين طراحي شده است. به‌طور كُلي اين نوع قطارها در طول سفر خود (چند كيلومتر در ساعت) حدود 45/2 سانتي متر بالاي ريل معلق بوده و حركت مي‌كنند. فاصله‌‌ي بيش‌تر از ريل به اين معناست كه قطار نياز به سيستم‌هاي پيچيده‌اي براي ثبات در حركت خود ندارند.

آهنرباي دائمي نبايد قبلا استفاده شده باشد، زيرا دانشمندان بيان مي‌كنند كه نيروي كافي براي معلق ماندن ندارند. اين قطارها اين مشكل را با آرايه‌ي آهنرباها به نام «آرايه‌ي هال‌باخ» مرتفع مي‌كنند. آهنرباها طوري ساخته مي‌شوند كه شدت ميدان به جاي اين‌‌كه پايين آرايه باشد بالاي آن تمركز يافته است. آن‌ها از مواد جديدتري ساخته شده‌اند كه شامل آلياژ نئوديميم-آهن-بورون است كه ميدان قوي‌تري توليد مي‌كند. نوع دوم تركيبي است از دو «آرايه‌ي هال‌باخ» تا ميدان قوي‌تري در سرعت‌هاي پايين‌تر توليد كند.

فناوري ماگلو در حال حاضر

اولين حمل و نقل ماگلو بيش از يك قرن پيش پايه‌گذاري شد ولي اولين استفاده‌‌ي تجاري از آن در شانگهاي (چين) به سال 2002 مورد بهره‌برداري قرار گرفت. اين طرح را كشور آلمان به عهده داشت. حط مشابهي يك سال بعد (2003) مورد بهره‌‌برداري قرار مي‌گيرد. خط شانگهاي در حال حاضر تا ايستگاه لوونگ‌يانگ در مركز شهر و فرودگاه پودونگ كشيده شده است. اين سفر با سرعتي حدود 430 كيلومتر در ساعت، 10 دقيقه‌ طول مي كشد، در حالي كه اين فاصله‌ي 30 كيلومتري با ماشين يك ساعت طول مي‌كشد. تا سال 2010 اولين خط بين شهري توسط چين ساخته خواهد شد.

 

تصوير4 - ترانس رپيد محصول كشور آلمان

كشورهاي متعددي در حال بهره‌برداري از اين نوع قطارها هستند، ولي چين همچنان تنها كشوري است كه اين طرح را به‌صورت تجاري مورد استفاده قرار مي‌دهد. طرحي نيز توسط دانشجويان دانشگاه ويرجينيا در ايالات متحده در حال انجام است.

تصادفات ماگلو

در 11اوت 2006 قطار هوايي شانگهاي در خط آتش مي‌گيرد كه صدمه ي جاني در بر نداشت. علت آن چندان مشخص نيست ولي به نظر مي‌رسد كه يك مشكلي در شبكه‌ي برق وجود داشته.

در 22سپتامبر 2006 در آلمان يك اتومبيل روي خط قطار زميني شهر اِمسلند خراب مي‌شود كه موجب كشته شدن اكثر مسافران قطار مي‌شود.

1386/12/29لينک مستقيم

فرستنده :
محمد HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : چگونه این قطارها سرعت می گیرند و حرکت می کنند
پاسـخ : سلام، هر چند در متن آمده، ولي جواب القاي مغناطيسي ست.

فرستنده :
حسن مصطفوی HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : با سلام خدمت شما سوال بنده این است که جنس سیم پیچ های استفاده شده در قطار مغناطیسی چیست؟2-نحوه ی سیم بندی سیم پیچ ها چگونه است؟3)برا خرید این سیم پیچ ها به کجا باید مراجعه کرد و قیمت آنها تقریبا چقدر است؟ با تشکر
پاسـخ : سلام، اين اطلاعاتي که لازم داري کاملاً صنعتي ست و بايد از شرکتهاي صنعتي دخيل در اجراي قطارهاي شهري و بين شهري به حوابهات برسي. البته بيشتر شرکتهاي خارجي.

فرستنده :
گیتا HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : درود و شاد نباشید
می خواستم بپرسم که گوشی همراه توی این قطارای مغناتیسی آنتن می ده یا نه ؟
با سپاس
پاسـخ : درود گيتا، سؤال خوبيست. ميدان مغناطيسي که دائماً در حال نوسان هست در اين نوع قطارها ظاهراً بايد اختلالي در دستگاه هاي الکترونيک وارد کنه. آنتن دهي ارتباطي به شبکه هاي بي سيم نداره. در اين مورد ميتوني از سايتهاي شرکتهاي توليد کننده ي مونوريلها اطلاعات جالبي بخوني.

فرستنده :
نگار HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : سلام مرسی از مطالب خوبی که در اختیارمون گذاشتید.میخواستم بدونم شما شبیه سازی کنترل شتاب مگلو با یکی از نرم افزارهای صنعتی رو هم دارید که در اختیارمون بذارید؟یعنی میشه تو این زمکینه کمکم کنید؟
پاسـخ : سلام نگار، من مطلبي رو آماده کردم که به زبان ساده بود. براي کارهاي تخصصي با شرکتهاي فعال خارجي تماس بگير (ايميل بزن) حتما بهت جواب ميدن. چون بخش هسته ي علمي دارند برخلاف شرکتهاي داخلي. البته بحث مونوريل در ايران منتفي ست تا جايي که در خبرها هم بحثش بود.

فرستنده :
حمید HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : سلام خط راهنما در دیواره قرار دارد یا در کف خط؟
پاسـخ : سلام، در کناره در شکل هم ميبيني.

فرستنده :
www.hamid.dj.man@gmail.com HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : salal mamnob

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1392/2/8
مـتـن : سلام من 1 پروژه کامل در مورد این مطلب واسه پایان نامم میخوام.میتونید کمکم کنید؟
پاسـخ : سلام درمورد پروژه و تز نميتونم کمکي کنيم. چون کار سنگينتري در سايت داريم و آموزشي هستيم. اميدوارم در کار روي تز موفق باشي. منابع خارجي بسيار مفيد هستند در اين مورد.

فرستنده :
رضا HyperLink HyperLink 1391/10/11
مـتـن : سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
با توجه به این که سطح ریل با سطح قطار یک نیروی دافع ایی ایجاد می کند و قطار در امتداد این خط حرکت می کند پس می توان گفت که نیرو جاذبه به قطار وارد نمی شود و قطار با همان شتابی که بهش داده می شود حرکت می کند(یعنی تنها نیرویی که برای حرکت قطار لازم است نیروی اولیه ای است که به قطار سرعت می دهد) آیا این قضیه درست می باشد؟
پاسـخ : سلام، بله همين اتفاق ميفته. ايجاد اين ميدان مغناطيسي نياز به برق مصرفي زيادي داره که براي شهرها و کشورهايي که تمرکز درامد ندارند در بخش شهرسازي، به صرفه نيست. بخشي از ميدان مغناطيسي البته صرف مهار گرانش خواهد شد. ولي اين مقدار در اول حرکت خيلي بيشتره.

فرستنده :
Hannah HyperLink HyperLink 1391/8/4
مـتـن : با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
من دو سوال برایم مطرح شده که ممنون میشم به آن پاسخ بدهید.
1_ چگونه است که وسایل آهنی مسافران درون واگن مونوریل جذب ریل های آن نمیشود؟ آیا عایق بندی شده است؟ اگر جواب شما بله است لطفا نام آن عایق را بگویید.
2_ قرار گرفتن انسان در معرض مغناطیس خوب نیست ( به طور زیاد) و این وسیله ای است که زیاد از آن استفاده میشود. آیا راه حلی برای آن در نظر گرفته شده؟
با تشکر
پاسـخ :سلام،
بله معمولا براي جلوگيري از اختلال به شيوه هاي مختلف، تمهيداتي رو در نظر ميگيرند. البته حدود ۱۰۰ سالي که از ايده تا پياده سازي اين طرح ميگذره مونول ريلها هم تفاوتهاي زيادي کردند. مثل بقيه وسايل مورد استفاده در صنعت و فناوري. ميدانها لزوما اونقدر قوي نيستند که بدن رو دچار آسيب کنند در کوتاه مدت و همينطور تعداد سفرهايي که اشخاص ميکنند نهايتا دوباره در روز هست. البته در فضاي داخل شهري بيشتر. اگر دقت کني قطارهاي معمولي مترو هم از ميدان الکتريکي استفاده ميکنند که خودش باعث ايجاد ميدان مغناطيسي ميشه. ولي اونقدر نيست تاثيرش. و در ضمن همون عايقها و فضاي مورد استفاده هم مزيد بر علت ميشه.

غير از اون جريان الکتريکي داريم که ميدان مغناطيسي روي اين جريان کار انجام ميده و باعث حرکت ميشه. مسائل تکنيکي مونوريل رو بايد از سايتهاي شرکتهاي بين المللي ببيني.

به طور کلي هميشه فناوري نميتونه بخشي از اون ملاحظات سلامتي و موارد مشابه رو در نظر بگيره. ولي بعد از شناخت اثرات سؤ و پيشرفت فناوري اون اثرات به مرور برطرف ميشن. ممکنه عده اي بدن حساسي نسبت به ميدان مغناطيسي داشته باشند. در اين موارد که گاهي خودشون و حتي پزشان هم متوجه نميشن، بدن حالت اهنربا پيدا ميکنه! چون بخش زيادي از بدن ما رو آب تشکيل داده و ما رساناي جريان الکتريکي هستيم. مکانيسم هاي بدن هم الکتريکي و الکتروشيميايي هستند.

فرستنده :
پیمان HyperLink HyperLink 1391/5/22
مـتـن : سلام
ببخشید من نفهمیدم مغناطیس چه جوری باعث هل دادن این قطارا ودرنهایت حرکتشون میشه
پاسـخ : ميدان مغناطيسي كار دافعه رو انجام ميده. توضيحات داده شده. جريان الكتريكي باعث حركت مي‌شه و ميدان مغناطيسي باعث رانش مي‌شه. چيزي شبيه دافعه‌ي آهنرباها

فرستنده :
امین علیرضایی HyperLink HyperLink 1391/3/10
مـتـن : سلام من درباره ساختمان موتورمیخواستم میشه برام بفرستید.
بازم اززحماتتون ممنون.
پاسـخ :سلام، و ممون.
جزييات اين نوع ‌طرحها كاملا تخصصيه. براي اين منظور بايد جستجوي انگليسي انجام بدي و از سايتهاي شركتهاي توليدي مطالبي رو پيدا كني. جزييات خيلي دقيق رو معمولا نميشه پيدا كرد.

فرستنده :
علی کردی HyperLink HyperLink 1390/4/31
مـتـن : با سلام وعرض ادب خدمت شما یک سوال ساختار بوبین وجنس بوبین با چه مقدار ولتاژ وجریان می توان چه مغناطیسی را به وجود آورد. وحجم بوبین چه مقدار است .
پاسـخ : سلام علی جان، در این مورد باید از سایت شرکتهای آلمانی دربیاری. اینها جزییات این نوع طرحهاست.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1390/2/13
مـتـن : عالی

فرستنده :
مهرداد HyperLink HyperLink 1389/10/7
مـتـن : با سلام
تحقیقی در مورد ارزیابی سیستم های مونوریل میخواهم اگر در دسترس دارید لطفا برایم ارسال کنید
پاسـخ : سلام اين وبسايت نمونه ايراني ماگلو هست كه مي از بچه‌ها هم لينك گذاشته بود:
http://www.maglev.ir/book.html
البته به زبان انگلسي اگر بخواي مي‌توني ماگلو رو در گوگل جستجو كني. كشورهاي مختلف سايت همراه با ارزيابي . آمار و تاريخچه دارند.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/8/15
مـتـن : سلام لطفا درباره ي مونوريل اطلاعاتي برام بگذاريد. با تشكر

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/8/9
مـتـن : با سلام
مطلب جالبی بود . من به توضیحات و عکسهای بیشتر و کاملتری از ساختمان قطار مغناطیسی دارم لطفا برایم بفرستید
پاسـخ :سلام. ممنون.
نمي‌تونيم متاسفانه چيزي بفرستيم به دليل حجم كاري بالا در سايت. ولي همين مقالات هست و ممكنه در آينده مطالبي در اين مورد در صورت لزوم بنويسيم. ولي اگر همين نامها و اصطلاحات در مقالات رو در اينترنت جستجو كني مطالبي به فارسي و انگليسي يا هر زبان ديگه‌اي پيدا مي‌كني. براي دوستان ديگه نام سايتي رو هم گذاشتم كه بيشتر مطالعه كنند.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/7/14
مـتـن : salam
mer30

فرستنده :
سعيد HyperLink HyperLink 1388/8/21
مـتـن : با سلام
لطفا اگر مطالبي درباره انواع قطارهاي سريع السير داريد بزاي من ارسال كنيد
پاسـخ :سلام
اگر بشه در همين‌ بخش زنگ تفريح مينويسم. ولي تقريبا موارد اصلي و لازم براي سرعت قطار ذكر شده.

فرستنده :
حمید یعقوبی سرای HyperLink HyperLink 1388/8/2
مـتـن : پایگاه رسمی اطلاع رسانی مگ لو در ایران
پاسـخ : www.maglev.ir

فرستنده :
حمید یعقوبی سرای HyperLink HyperLink 1388/7/29
مـتـن : پایگاه اطلاع رسانی مگ لو (مگلو-ماگلو-قطار مغناطیسی-maglev) در ایران
پاسـخ :ممنون حميد عزيز

فرستنده :
ایمان HyperLink HyperLink 1388/4/31
مـتـن : خوب بود

فرستنده :
كيان HyperLink HyperLink 1388/2/14
مـتـن : دست شما درد نكنه كار ما رو راه انداخت
پاسـخ :

فرستنده :
شعیب HyperLink HyperLink 1388/1/21
مـتـن : احتیاج شدیدی به یک تحقیق مربوط به اصول عملکرد سیستم قطارمغناطیسی پرند(maglev )دارم. اگرممکن است بطورکامل کامل . دوباره به این وب سر میزنم. باتشکر
پاسـخ :لينك هايي رو به آخر اين مطلب اضافه مي‌كنم منتهي به انگليسي. اينجا فقط معرفي و كاربردهاي فيزيك در صنعت رو روي سايت مياريم. ولي اميدوارم در اين باره وقت بشه حتماً‌ وارد جزييات بيشتري هم ميشيم.

فرستنده :
م HyperLink HyperLink 1387/8/30
مـتـن : خوب است
بهتر است کاملتر باشد
پاسـخ :اينجا مجالي براي پرداختن به جزييات نداريم. فقط معرفي كوتاهي داريم. و سعي مي‌كنيم اين معرفي‌ها خوب انجام بشه. هركدوم از موضوعاتي كه اينجا مطرح ميشه خودش به اندازه‌ي چند سايت مطلب نياز داره. منتهي ما در بخش فيزيك رشد برنامه‌ي خاصي رو جلومي بريم.

فرستنده :
احسان HyperLink HyperLink 1387/5/9
مـتـن : لطفا در مورد سیستم هدایت بیشتر بگویید. آیا این سیستم به برنامه ریزی جهت
قطع و وصل شدن آهنربا های خط راهنما نیاز دارد؟
چرا گران است؟

فرستنده :
مجتبی ص HyperLink HyperLink 1387/4/12
مـتـن : خیلی خوب بود فقط اگر ممکن است اطلا عات بیشتری در اختیار من قرار دهید. باتشکر.
پاسـخ : در همین جا در ادامه ی پاسخ برات سعی می کنم لینکهای مفید رو بنویسم.

فرستنده :
xxx HyperLink HyperLink 1387/3/10
مـتـن : خوب بود

فرستنده :
علیرضا ابقائی HyperLink HyperLink 1387/2/26
مـتـن : چطور میتوانیم یک سیستم تعلیق کوچک یا آزمایشی بسازیم
پاسـخ : در اين مورد بايد از متخصصهاي فني سؤال كرد. در ايران شايد مهدسيت راه
آهن چيزهايي بدونن. مونو ريل در تهران اگر ساخته بشه، به دست چيني هاست! و نمي‌دونم مختصصين ايراني هم نقشي در اون دارند يا نه؟

فرستنده :
رجبيون HyperLink HyperLink 1387/2/26
مـتـن : با سلام خدمت شما
با تشكر از مطلب جالبي كه در مورد قطارهاي مغناطيسي نوشتيد
سوال بنده اين است كه آيا آلياژ ريلها در اين سيستم با قطارهاي معمولي فرق دارد يا نه و آيا آلياژ مخصوصي در ساختن اين ريلها به كار رفته است و آيا شما مي دانيد اين آلياژ چيست؟
در صورت امكان جواب خود را براي بنده ايميل نمائيد .
با تشكر رجبيون
پاسـخ :اينها موارد صنعتي هستند كه به متخصص هاي متالوژي فيزيكي مربوط ميشه. ولي از نظر فيزيكي بايد بگم كه اين آلياژها هر كدوم عكس العمل هاي خاصي دارند نسبت به ميدان B بنابراين براي موارد مختلف بايد تركيبات مختلف هم استفاده كرد. بله با نوع ريلهاي معمولي فرق دارند. ولي من از متخصص يك يكي از دوستان هستند اين سؤال رو مي‌پرسم تا جنس دقيق فلز به كار رفته رو همينجا بنويسم.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3353
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3353