المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 سلول‌هاي خورشيدي چطور كار مي‌كنند؟ (زنگ تفريح شماره‌ي 74)
سلول‌هاي خورشيدي چطور كار مي‌كنند؟ (زنگ تفريح شماره‌ي 74)زنگ تفريح فيزيك
آشنايي با يكي از جذاب ترين بخش‌هاي فيزيك حالت جامد و بحث روز در انرژي

سلول‌هاي خورشيدي چطور كار مي‌كنند؟ 
  اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش اصطلاح‌ها»
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش امور كلي» > «دانش نظريه‌ها و ساخت»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «برون‌يابي»
    - فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌ياب»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل اصول سازماني»
    -«فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» >«تولید یک اثر بی همتا» 
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با ساختار اتمی سلول های خورشیدی
    - آشنايي با ساختار کُلی سلول های خورشیدی
    - ساختار بلوری صفحه های خوشیدی
    - انرژی
 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - میدان الکتریکی
    - خازن
 

 

  مقدمه

شايد ماشين حساب‌هايي را كه سلول‌هاي خورشيدي دارند ديده باشيد (ماشين‌حساب‌هايي كه هرگز به باطري نياز ندارند و برخي از آن‌ها حتي دكمه‌ي خاموش هم ندارند و وقتي نور به اندازه‌ي كافي وجود داشته باشد، به نظر مي‌رسد كه تا ابد كار مي‌كنند. ممكن است صفحه‌هاي خورشيدي بزرگ‌تر را نيز ديده باشيد). بر روي تابلو‌هاي جاده‌اي اضطراري يا جعبه‌هاي پيل، به روي شناور‌‌ها، حتي در محوطه‌ي پاركينگ‌ها كه لامپ‌ها را روشن نگه ‌مي‌دارند. اگرچه اين صفحه‌هاي بزرگ خورشيدي براي به كار بردن در ماشين حساب‌ها متداول نيستند، و اگر بدانيد كجا دنبال‌شان بگرديد، كشف آن‌ها دشوار نيست. رديف سلول‌هاي خورشيدي بر روي ماهواره‌ها قرار گرفته‌اند كه سيستم‌هاي الكتريكي را به كار مي‌اندازند.

احتمالاً شما نيز ممكن است «انقلاب خورشيدي» طي 20 سال گذشته چيزهايي شنيده‌ايد. اين عقيده كه روزي برق كاملاً رايگان را از خورشيد مي‌گيريم. چنين حرفي قولي اغوا كننده است: «در روشنايي يك روز آفتابي تابش خورشيد حدود 1000 ولت انرژي در مجذور متر از سطح صفحه‌ها است و اگر بتوانيم كُل انرژي را جمع آوري كنيم، خانه‌‌ها و محل كارمان را به آساني و به‌صورت رايگان مي‌توانيم روشن كنيم.»


حال به بررسي نحوه‌ي تبديل انرژي خورشيدي به برق مي‌پردازيم. در اين فرايند متوجه مي‌شويم كه چرا در پي جمع آوري انرژي خورشيد براي كاربرد روزانه هستيم و چرا پيش از رسيدن به مرحله‌ي «ارزش مؤثر» براي عملي شدن آن، همچنان تحقيقات بيش‌‌تري انجام مي‌دهيم.


  سلول‌هاي فوتو ولتايي: تبديل فوتون به الكترون

سلول‌هاي خورشيدي كه بر روي ماشين‌حسا‌ب‌ها و ماهوار‌ه‌ها مي‌بينيد، سلول‌ها يا اتاقك‌هاي فوتو‌ولتايي هستند (اين اتاقك‌ها در واقع گروهي از سلول‌هاي الكتريكي متصل به هم هستند و طبق قاعده‌اي خاص بسته‌بندي مي‌شود). فوتو ولتا‌ها درست مانند پيغامي ضمني هستند (فوتو = نور ،‌ ولتا = الكتريسيته)؛ نور خورشيد مستقيماً به برق تبديل مي‌شود. قبل‌ها تقريباً فقط در فضا به كار مي‌رفت؛‌ فوتو ولتاها بيش‌تر و بيش‌تر به شيوه‌هايي كم‌تر عجيب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آن‌ها حتي مي‌توانند خانه‌هايتان را روشن كنند. اين قطعات چگونه كار مي‌كنند؟

سلول‌هاي فوتو ولتايي (PV) از مواد مخصوصي به نام نيم‌رسانا ساخته مي‌شوند مانند سيليكون كه معمولاً بيش‌ترين كاربرد را دارد. اساساً وقتي نور به سلول برخورد كند، بخش معيني از آن جذب و ماده‌ي نيمه‌رسانا مي‌شود. اين يعني انرژي نور جذب شده به نيمه رسانا منتقل مي‌شود. اين انرژي به الكترون‌هاي سُست ضربه مي‌زند و به آن‌ها اجازه‌ي حركت مستقل را مي‌دهد. سلو‌ل‌هاي PV همگي يك يا چند ميدان الكتريكي دارند كه براي اعمال نيرو الكترون‌هاي آزاد به‌وسيله‌ي جذب نور براي جاري شدن در يك جهت معين در كنش هستند.

اين نوع جاري شدن الكترون‌ها يك جريان است، و با فلز واقع در بالا و پايين سلول PV متصل است، مي‌توانيم دريابيم كه جريان مورد استفاده، سطحي است. براي مثال اين جريان يك ماشين حساب را مي‌تواند به كار اندازد. همچنين همراه با ولتاژ سلول (كه حاصل   ميدان‌هاي الكتريكي يا ميدان وجود دارد) تواني برحسب وات كه سلول خورشيدي مي‌تواند توليد كند را تعيين مي‌كند.

اين مرحله‌ي اصلي است، ولي در واقع مراحل بيش‌تري وجود دارند. بياييد نگاهي عميق‌تر به نمونه‌اي از سلول PV داشته باشيم: يك سلول سيليكوني تك بلوري.


  سيليكون چگونه سلول خورشيدي را مي‌سازد؟

سيليكون خواص شيميايي ويژ‌ه‌اي بخصوص در ساختار بلورينش دارد. يك اتم سيليكون، 14 الكترون دارد كه در سه پوسته‌ي محتلف روي هم قرار گرفته‌‌اند. دولايه‌ي اول نزديك‌تر به مركز كاملاً پر شده‌اند. ولي لايه‌ي بيروني با داشتن 4 الكترون نيمه‌پر است. به طوري كه اتم سيليكون هميشه در جستجوي راهي براي پر كردن لايه‌ي اخر است (تا 8 الكترون را كامل بگيرد). براي انجام اين كار، اين الكترون‌ها را با 4 تا از اتم‌هاي سيليكون همسايه‌اش شريك خواهد كرد.

هر اتم تمايل دارد كه موقعيت خود را با اتم‌هاي همسايه‌اش حفظ كند، فقط در اين مورد هر اتم از 4 سمت به 4 همسايه‌اش متصل است. اين قالب ساختار بلوري است و ايجاد اين ساختار براي اين نوع سلول PV  اهميت دارد.

سيليكون بلوري خالص را تعريف كرديم. سيليكون خالص رساناي ضعيف الكتريكي است، زيرا هيچ‌يك از الكترون‌هاي آن  مثل الكترون‌ها در رساناهاي خوبي چون مس، به اطراف حركت نمي‌كنند. در عوض الكترون‌ها در ساختار بلوري كاملاً قفل شده‌اي قرار دارند. سيليكون در يك سلول خورشيدي كمي تغيير مي‌كند؛ چراكه همچون يك سلول خورشيدي عمل خواهد كرد.

سلول خورشيدي سيليكون را به همراه ناخالصي‌هايي دارد (اتم‌هاي ديگري با اتم‌هاي سيليكون آميخته مي‌شوند، با تغيير دادن روش‌هايي كه يك ذره‌ي عمل مي‌كند). معمولاً تصور مي‌كنيم كه ناخالصي‌‌ها چيزهاي نامطلوبي‌اند. ولي در اينجا سلول بدون وجود ناخالصي به كار نمي‌افتد! اين ناخالصي‌ها به منظور خاصي افزوده مي‌شوند. سيليكون را با يك اتم فسفر در دوطرف در نظر بگيريد؛ شايد براي هر يك ميليون اتم سيليكون فسفر در لايه‌ي خارجي‌اش 5 الكترون دارد نه 4 تا. هميشه با اتم‌هاي سيليكون مجاورش پيوند مي‌خورد، ولي به يك مفهوم، فسفر الكتروني دارد كه از هيچ طرف به چيزي متصل نيست. بخشي از يك پيوند شكل نمي‌گيرد،‌ ولي يك پروتون مثبت در هسته‌ي فسفر آن‌ را در جايي نگه مي‌دارد.

وقتي انرژي به سيليكون خالص اضافه مي‌شود (مثلاً به‌صورت گرما)، مي تواند موجب شود كه پيوند تعدادي از الكترون‌ها شكسته شود و اتم‌هايشان را ترك كنند. يك حفره در هر نمونه از آزاد شده است. سپس اين الكترون‌ها، به طور اتفاقي پيرامون شبكه‌ي بلوري پراكنده مي‌شوند و حفره‌ي ديگري را جستجو مي‌كنند كه درون آن سقوط كنند. اين الكترون‌ها «حامل‌هاي آزاد» ناميده مي‌شوند و مي‌توانند جريان الكتريكي را جابه‌جا كنند. بنابراين تعداد كمي از آن‌ها در سيليكون خالص وجود دارند (هر چند خيلي مفيد نيستند). سيليكون ناخالص كه با اتم‌هاي فسفر تركيب شده داستاني متفاوت دارد. انرژي بسيار كم‌تري براي ضربه‌ زدن به يكي از الكترون‌هاي سُست «اضافي» فسفر صرف مي‌شود؛ زيرا آن‌ها در يك پيوند، مقيد نشده‌اند (همسايگانشان مانع آن‌ها نشده‌اند). به همين خاطر بيش‌تر اين الكترون‌ها آزاد مي‌شوند و ما نسبت به سيليكون خالص حامل‌هاي آزاد بسيار ببيش‌تري در سيليكون خالص داريم. اين فرايند اضافه كردن ناخالصي را «ناخالص سازي» مي‌ناميم. سيليكون به‌دست آمده به دليل پخش الكترون‌ هاي آزاد «نوع N» ناميده مي‌شود (Negative). سيليكون آلاييده‌ي نوع N، رساناي بسيار بهتري نسبت به سيليكون خالص است.

در واقع فقط بخشي از سلول خورشيدي از نوع N است. ساير قسمت‌ها با «بور» آلاييده مي‌شوند كه به جاي 4 الكترون فقط 3 الكترون در لايه‌ي بيروني خود دارد، بدين ترتيب سيليكون نوع p مي‌شود. سيليكون نوعp، (Positive)به جاي داشتن الكترو‌ن‌هاي آزاد،  حفره‌ي آزاد دارد. حفره‌ها در واقع فقط فقدان الكترون‌ها هستند. پس آن‌ها بار قرينه(+) حمل مي‌كنند. آن‌ها فقط در اطراف الكترو‌هايي با عملكرد مشابه حركت مي كنند.

قسمت جالب وقتي آغاز مي‌شود كه سيليكون نوع N را با سيليكون نوع P به كار ببريد. به ياد داشته باشيد كه هر سلول PV در نهايت يك ميدان الكتريكي دارد. بدون ميدان الكتريكي سلول كار نخواهد كرد، و اين ميدان نيز هنگامي به‌وجود مي‌آيد كه سيليكون نوع N و نوع P در تماس هستند. فوراً الكترون‌هاي آزاد سمت N كه همديگر جستجوي حفره ‌اي براي سقوط در آن‌ها مي‌باشند، حفره هاي آزاد سمت P را ديده و در يك يورش ناگهاني آن‌ها را پُر مي‌كنند.

 

  تشريح يك سلول

پيش از اين، سيليكون از نظر الكتريكي كاملاً خنثي بود. الكترون‌هاي اضافي توسط پروتون‌هاي اضافي فسفر از تعادل خارج مي‌شوند. الكترون‌هاي از دست رفته‌ (حفره‌ها) با پروتون‌هاي از دست رفته‌ي بور، تعادل را از بين مي‌برند. وقتي حفره‌ها و الكترون‌ها در پيوندگاه بين سيليكون نوع N , P تركيب مي‌شوند،‌ به هر حال خنثايي از دست مي‌رود. آيا الكترون‌هاي آزاد همه‌ي حفره‌هاي آزاد را پُر مي‌كنند؟ نه! اگر آن‌ها چنين كنند، پس اين نظم كامل مفيد نخواهد بود. ولي درست در پيوندگاه، آن‌ها آميخته شده و حصاري را به‌وجود مي‌آورند. با سخت‌تر و سخت‌تر كردن آن براي الكترون‌هاي نوع N  كه به سمت P عبور مي‌كنند. در نهايت موازنه‌ برقرار مي‌شود و ما يك ميدان الكتريكي جداگانه‌ي دوجانبه داريم.


اين ميدان الكتريكي با هل دادن الكترون ها براي جاري شدن از نوع p به نوع N و نه به طريق ديگري همانند ديود عمل مي‌كند. اين حالت شبيه يك توده است (الكترون‌ها به سادگي مي‌توانند به توده سرازير شوند، ولي نمي‌توانند از آن بالا روند).

بنابراين ما يك ميدان الكتريكي فعال به‌دست آورده ايم؛ مانند يك ديود كه در آن الكترون‌ها فقط مي‌توانند در يك جهت حركت كنند.

هنگامي كه نور در قالب فوتون‌ها، به سلول خورشيدي برخورد كنند، انرژي آن‌ها زوج الكترون-حفره‌ آزاد مي‌كند. هر فوتون با انرژي كافي معمولاً يك الكترون را به طور كامل آزاد خواهد كرد و يك حفره‌ي آزاد را نيز نتيجه مي‌دهد.

اگر اين رويداد به قدر كافي به ميدان الكتريكي نزديك باشد، يا اگر الكترون آزاد و حفره‌ي آزاد رويداد انحراف به درون گستره‌ي تأثيرش رخ دهد، اين ميدان الكترون را به سمت N  و به سمت P حفره گسيل خواهد كرد. اين بيشتر در نتيجه‌ي اتمام خنثايي الكتريكي است و اگر ما يك مسير جريان سطحي را به‌وجود آوريم، الكترون‌ها در سراسر مسير در جهت اصلي‌‌شان (سمت P) براي پيوستن به حفره‌هايي كه انجام كار ميدان الكتريكي به آن‌جا گسيل شده، جريان مي‌يابند. حركت الكترون جريان را توليد مي‌كند، و ميدان سلول ولتاژ را به‌وجود مي‌آورد. با داشتن جريان و ولتاژ توان را داريم كه حاصل‌ضرب اين دو خواهد بود.مراحل بيش‌تري هستند كه پيش از آن‌كه ما واقعاً بتوانيم از سلول استفاده كنيم رها مي‌شوند. سيليكون پيش مي‌آيد كه ماده‌ي بسيار صيقلي باشد، كه به معني اينست كه بسيار بازتابننده است. فوتون‌هايي كه بازتابنده‌اند نمي‌توانند توسط سلول به كار ‌روند. به همين علت، يك اندود ضد انعكاس در بالاي سلول به كار رفته كه اتلاف بازتاب را تا كم‌تر از 5 درصد كاهش مي‌دهد.

مرحله‌ي آخر صفحه‌ي روكش شيشه‌اي كه سلول را از عناصر حفظ مي‌كند. اتاقك‌هاي PV با اتصال چندين سلول (معمولاً 36 عدد) به ‌صورت سري و موازي براي دست‌يابي به ترازهاي مفيد ولتاژ و جريان ساخته مي‌شوند و با به كار بردن آن‌ها در يك قالب تنومند با يك پوشش شيشه‌اي و پايانه‌هاي مثبت و منفي پشت آن كامل مي‌شود.سلول PV چه‌مقدار از انرژي تابشي خورشيد را جذب مي‌كند؟ متأسفانه بيش‌ترين چيزي كه سلول ساده‌ي ما مي‌تواند جذب كند حدود 25 درصد است و البته 15 درصد و كم‌تر محتمل‌تر است. چرا اين‌قدر كم؟

 

شكل 4- ساختار يك مولد سلول سيليكونيPV

شكل 3- (A) سيليكون نوع N و (B) سيليكون نوعP
عملكرد سلول فوتوولتايي

شكل2- (A) سيليكون نوع N و (B) سيليكون نوعP
اثر ميدان الكتريكي روي سلول فوتو ولتايي

شكل 1- در اين تصوير صفحه‌هاي خورشيدي را مي‌بينيد
كه جذب انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن به كار مي‌رود.


 لينك مرتبط در مورد ساختن باطري خورشيدي ساده: انرژي ارزان و پاك

1387/3/14لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : با سلام چگونه میشه میتونیم انرزی برق رو تو شب ذخیره کنیم وتو روز ازش استفاده کنیم?
پاسـخ : سلام، اين سؤالت دو وجه مختلف داره: ۱. مصرف کم انرژي در شب، در نتيجه از ديد کساني در بخش انرژي کار ميکنند، يعني ذخيره ي انرژي. ۲. منابعي مثل انرژيهاي بادي که شب و روز ندارند، انرژي آبي يا اقيانوسي که از موج ضربه هاي آب در کناره هاي صخره اي هستند، و شايد بشه گفت ايده هاي بسياري که اد هنوز عملي نشدند يا کسي به صورت علمي به اونها فکر نکرده.
از خيلي چيزها ميشه انرژي توليد کرد.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺩاﻧش ﺁﻣﻮﺯ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ. ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ :ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ و ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ اﺯ ﻛﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪاﮔﺮﻡ ,ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻂﺎﻟﺐش ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺒﺎﺷﻪ,ﻣﻤﻨﻮﻥ
پاسـخ :سلام، در مورد منابع، به فارسي ميتوني جستجو کني. وبلاگ و مطلب زياد هست که خيلي ميتونند کمک باشند.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : نام منابعتان را به طور کامل میشود بیان کنید؟
پاسـخ :سلام، اين مطلب از سايت Howstuffworks گرفته شده.

فرستنده :
محمد امین HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : سلام من کلاس ششمی هستم .فکر میکنم منظور شما درباره ی لایه های الکترونی اوربیتال اتمی باشد. بله؟
پاسـخ : سلام، لايه هاي الکتروني در مواد با اُربيتال تفاوت جزيي دارند. ولي ميشه ايندو به گونه اي بهم ارتباط داد. اينجا بحث الکترونهاي آزاد هست و نه اتم که اُربيتال يا همون مدارهاي انرژي الکترون دور هسته باشه.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : نمیشه فهمید این چیه
پاسـخ : سلام، کمي پيشرفته ست موضوع و مطلب. در اين مورد مطالب ديگري هم داريم در همين بخش فيزيک در مورد سلولها و انرژي خورشيدي که ساده تر هستند.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : سلام از زحماتتون سپاسگذارم .خواستم اگه میتونید چند کتاب درموردعملکردوساختارسلول های خورشیدی به من معرفی کنید
پاسـخ : سلام، اخيراً منابع فارسي رو چک نکردم ولي دانشگاه تبريز و تهران دو کتاب در اين زمينه ۸ يا ۱۰ سال پيش چاپ کرده بودند که براي اساس جالت جامدي سلولهاي خورشيدي خوندشون مفيد و البته ضروري هست. بعداً ميدونم کتابهايي منتشر شده که جستجو نکردم.

فرستنده :
فیروزه HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : باسلام لطفانام منابع را بگویید.
پاسـخ : سلام، اين مطلب از سايت Howstuffworks گرفته شده. بعداً مطالبي ديگر با موضوع انرژيها نوين نوشتيم و ترجمه کرديم که احتمالا ديدي.

فرستنده :
سحر HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : سلام و احترام
یاید رو مقاله ای با این عنوان کار کنم:روش های نوین بهره گیری از سلول های خورشیدی
یعنی باید روی مزایای سلول خورشیدی بررسی کنم؟
پاسـخ : سلام سحر، بله لبايد ببيني چه کاربردهايي داره. نکته اي که بايد بدوني همون اول اينه که سلول خورشيدي برق يا همون الکتريسيته توليد ميکنه. ميتوني مطلبي بنويسي در مورد وسايل برقي بيرون و داخل منزل که ميشه با نور خورشيد کار کنند.

فرستنده :
مصطفی نصرتی HyperLink HyperLink 1394/5/21
مـتـن : سلام خیلی ممنون از مطلبتون عالی بود فقط من اگه بخوام یه سلول خورشیدی خودم درست کنم مواد لازمش چیه و از کجاها باید تهیه ش کنم
بازم ممنون
پاسـخ : سلام، توليد سلول خورشيدي کاملاً پژوهشي و صنعتي هست. ولي ميتوني بخري و ايده جديدي براي راه اندازي يا شارژر وسايلي بدي که در منزل يا کارگاه داري. يک کتاب خوب هست هرچند قديمي دانشگاه تهران چاپ کرده به نام باتريهاي خورشيدي. به نظرم نگاهي بهش نداز حتماً

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1393/3/18
مـتـن : سلام دانشجوی معماری هستم.یه پروژه دارم در مورد سیستم های خورشیدی، طراحی تئوری پنل باید ترسیم کنم چون رشتم برق نیست برام سخته. اگه امکانش هست کمکم کنید برای جیمیلم بفرستید ممنون میشم.
پاسـخ : سلام، در اين مورد کتابهاي انرژيهاي نوين، و مطالبي که در اينترنت به وفور ميشه پيدا کرد چه فارسي چه انگليسي منابع کافي هستند. به صورت رندومي ميتوني کتابهايي در مورد طراحي و جاسازي و مدلهاي مختلف صفحات خورشيدي پيدا کني.
اگر ميخواي از مدارها و طراحي الکترونيک و فيزيک نيم رساناي پنلها سر در بياري دو سه کتاب هستند که مدتها پيش چاپ شدند و يقينا به تعداد اين کتابها افزوده شده. از جمله:
انرژي خورشيدي، نشر دانشگاه تهران و

http://www.suna.org.ir/fa/home
که کتاب قابل دانلود و مطالب زيادي داره از جمله خبرهاي جديد مرتبط با اين انرژي. و البته براي فيزيکي مطالعه کردن نيم رساناها يک کتاب فيزيک حالت جامد لازم داري که البته بايد پايه هاي فيزيک رو بلد باشي تا سر دربياري ازش. بعيد ميدونم در معماري به فيزيک به اون معنايي که ما کار ميکنيم پرداخته بشه و صرفاً با استاتيک و امثال اين مباحث سر و کار داريد. ولي به طور خلاصه اينها ميتونند براي شروع و البته کمي پيشرفته تر از يک شروع ساده کافي باشند.

فرستنده :
یه در به در HyperLink HyperLink 1393/1/22
مـتـن : واسه ی یه کلاس هفتمی که خانمشون گفته درباره ی ساختار سلول های خورشیدی تحقیق کنید خیلی سنگینه ولی مرسی
پاسـخ : سلام، بله کمي براي اين دوره اي که هستي سنگينه چون مطالب تقريباً بين دبيرستان و دانشگاه آورده شده. ولي خب ميشه با مرور سريعش چيزهايي ياد گرفت. اميدوارم مفيد بوده باشه.

فرستنده :
محمد HyperLink HyperLink 1392/10/1
مـتـن : عالی عالی بود

فرستنده :
فرشید HyperLink HyperLink 1392/10/1
مـتـن : با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما با تشکر از مطالب مفیدتون بنده پایان نامه ام درباره خودروهای برقی(سلول های دخورشیدیه) میخواستم خواهش کنم اگه امکانش هست برام مطلبی اگه تو این زمینه دارید بفرستید
با تشکر
پاسـخ : سلام فرشيد، در اين مورد مطاب زياد هست و الان بخش مهمي از صنعت خودروسازي و حتي کلا صنايع سنگين از دهه ۹۰ به اين طرف سرمايه گذاري کردند و حتي يقينا هم ميدوني مسابقات رالي خودروهاي خورشيدي هم برگزار ميشه.
در نتيجه آدمهاي زيادي در سراسر جهان خودشون يا کمک شرکتها خودروي خورشيدي ميسازند و اين يعني از طريق ارتباط الکترونيک ميتوني و اونها هم واقعا خوشحال ميشن که باهاشون در تماس باشي و سؤالاتت رو بپرسي. در اين مورد کتاب کم هست، ولي اينرنت بهترين راه ارتباطي و درآوردن مطلب هست.

فرستنده :
ندا HyperLink HyperLink 1392/10/1
مـتـن : باسلام
ببخشید میشه خلاصه ی کلیشو مثل حدودا 6یا7 خط بگین؟
ممنون میشم
پاسـخ : سلام ندا، ما مطلب رو نوشتيم ميشد خلاصه رو هم بنويسيم. ولي اگر ميخواي خلاصه رو داشته باشي خوددت يکبار کامل بخوني مفاهيم رو يکبار بريا خوئدن بنويس خلاصه مطلب در مياد.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1392/10/1
مـتـن : سلام آیا می توانیم برای خود درست کنیم کامل توضیح دهید
پاسـخ : سلام، بله ميشه ولي اينکه کامل توضيح بدم بايد بري کتاب بخوني براش. در واقع بايد موضوعهاي زيادي رو بدوني ولي اصولش الکترونيک هست و مواد خام و مداربندي. بخشي هم البته دانش لايه نشاني که دوستان دانشگاهي که در اين زمينه کار ميکنند در اينجا ميتونند کامنت بگذارند که بقيه استفاده کنند. و يا راه ارتباطي رو بگذارند که بچه ها بتونن استفاده کنند.

فرستنده :
کیانوش بابایی HyperLink HyperLink 1392/7/9
مـتـن : ba salam tahghighi kamel dar morede seloolhaye khorshidi az injaneb jahte darj dar site jenabali be hozoore mohtaram ersal migardad zemnan baraye gozashtane linke adrese webloge injaneb "kia-babaei.mihanblog.com" mibashad
ba ehteram kianoush babaei

فرستنده :
امیرحسین HyperLink HyperLink 1391/11/16
مـتـن : آیا امکان دارد که سلول های خورشیدی بوسیله ی نور لامپ یا چیز دیگه تغذیه شوند و بشه ازش استفاده کرد ؟
پاسـخ : سلام، سلولهاي خورشيدي با فوتونها تغديه ميشن. پس هر فوتوني که بهشون ميرسه ميتونه باعث ذخيره مقداري انرژي بشه. ولي اونقدر نيست که بتونه سلول خورشيدي رو قابل استفاده در ابعادي که طراحي شده کنه.

فرستنده :
سعید HyperLink HyperLink 1391/11/16
مـتـن : با سلام و تشکر
خوبه که حداقل یکبار متن مقاله رو خودتون بخونید
اینقدر غلط املایی و دستوری و علمی داره که
اصلا نمی شه فهمید متن چی داره میگه
با تشکر
پاسـخ : سلام، اينها متون قديمي سالهاي گذشته ما هستند و در زمانهاي مختلف که فرصت داشته باشيم چک ميکنيم. البته تعدادي از اين متون ثقيل نوشته شده و نه غلط! بايد روانتر نوشته ميشده. ممنون از نظرت

فرستنده :
مونا HyperLink HyperLink 1391/10/11
مـتـن : دمت گرم ....خیلی به دردم خورد
پاسـخ :

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1391/6/7
مـتـن : سایت بسیارعلی بود وعالیتر اینکه مشاوره های بسیار خوبی میدین،با تشکر وسپاس فراوان از زحماتتون مشاوره ای که من می خوام اینه که در مورد تخمین نقطه توان ماکزیمم تحقیق می کنم ویه کتاب یا منابعی در این مورد می خواستم،باسپاسی دوباره
پاسـخ : ممنون لطف داري. اميدوارم مفيد بوده باشه. خيلي ساده اوليم لينيك كه گير آوردم در دسترس باشه برات لينجا گذاشتم:

http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking

آخر مطلب لينكهايي داره كه ميتوني استفاده كني ازشون. و از عنوان انگليسي هم ميتوني براي جستجو در گوگل استفاده كني و مقالات مورد نظرت رو بدست بياري.

فرستنده :
messi HyperLink HyperLink 1391/5/9
مـتـن : لطفا یه مقاله در مورد الکترونیک قدرت سلول های خورشیدی یا همان اینور تر به زبا فارسی واسم بفرستید
پاسـخ :كتابهايي كه معرفي كردم براي دوستاني كه سؤال كردند دقيقا به الكترونيك سلول‌هاي خورشيدي پرداخته‌اند.

فرستنده :
ارسلان HyperLink HyperLink 1391/4/11
مـتـن : آیا سلول های خورشیدی انرژی خود را از گرما به دست می آورند
پاسـخ : سلول خورشيدي انرژي خودش رو از تابش بدست مياره و به الكتريسيته تبديل ميكنه. انرژي گرمايي كه منظورته نيست.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1391/2/31
مـتـن : باسلام.لطفا چند كتاب در مورد ساخت سلولهاي خورشيدي به من معرفي كنند.
پاسـخ :سلام
اين لينك كتابهاييه كه در مورد انرژي خورشيدي و نحوه‌ي بكارگير و توليدشون هست. در تعدادي از اين كتابها مباحثي براي ساخت هم وجود داره. ولي به‌طور خاص دانشگاه تهران و بخصوص كتاب سلول‌هاي خورشيدي دانشگاه خواجه‌نصير هرچند پيشرفته‌ست ولي براي ساخت سلول‌ها مناسبه. ننوشتي در چه سطحي تا بتونم دقيق‌تر بگم. ولي كلاً اينها هستند:
http://www.adinebook.com/gp/search/688-5867358-4060916?search-alias=books&field-keywords=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A&Go.x=0&Go.y=0&Go=Go

فرستنده :
محمود HyperLink HyperLink 1391/1/11
مـتـن : با سلام، ببخشید در مورد برندهای صفحات، اینورتور و باتری ها سوال داشتم، به نظرتون بهترین جنس موجود در بازار چیه؟
پاسـخ :سلام، در مورد باتريها چند شرکت وارد کننده نمونه صنعتي و خانگي رو وارد ميکنن. از اتريش، چين و انگيسي که همگي تحت ليسانس هستند. بازار تهران و نمايشگاه هاي برق و عکاسي رو سر بزني ميتوني پيدا کني. يک نمونه اندازه ۱۴ اينچ رو من ديدم که ا زهمه بهتر بود ولي وزنش زياده براي سفر. چينيها معلوم نيست بازدهي خوبي داشته باشند.

فرستنده :
رضا HyperLink HyperLink 1390/12/14
مـتـن : واقعا از مقاله لذت بردم و نمیدونم چطور از شما تشکر کنم.مقاله بسیار جامع و اموزنده ای بود.
با تشکر از زحمات شما
پاسـخ : سلام، ممنون از لطفت. البته در مورد كاربردهاي سلول‌هاي خورشيدي هم نوشتيم ولي بازهم مطالب بيشتري داريم كه بزودي دراين مورد در بخش زنگ تفريح فيزيك خواهد آمد.

فرستنده :
احمد HyperLink HyperLink 1390/10/6
مـتـن : با سلام بنده از کوچکی علاقه به رشته مکانیکی وبرق دارم ودرذهنم فکر اختراع های عجیبی دارم اما اماافسوس مشکل مالی دارم مدرک بنده دیپلم مکانیک فوق دیپلم شهر سازی است اگر می توانید درسایت کتابخانه الکترونیک ایجاد کنید خیلی خیلی متشکر مشوم
پاسـخ : سلام، سايت http://library.nu رو چك كن. يك كتابخونه الكترونيك منتهي كپي رايت نداره ديگه همه كتابها رو ميتوني پيدا كني. البته به انگليسي. كتابهاي فارسي رو بايد تهيه كرد. بصورت الكترونيك هم ميتونين از سايتهايي چون آدينه بوك تهيه كني. پول فقط ابزار مقدماتيه و ضرورتاً حلال مشكلات نيست. البته:‌پول لازم هست ولي كافي نيست.

فرستنده :
ملكی از اصفهان HyperLink HyperLink 1390/9/16
مـتـن : اطلاعات بسیار جالب بود من در دانشگاه مجلسی دانشجو هستم یك تحقیق در مورد انرژی های تجدید پذیر توسط استاد به من داده شده كه آن چراغهای خورشیدی میباشد من از چه منابعی در این مورد میتونم استفاده كنم .ممنون میشم اگه سریع بهم جواب بدید.
پاسـخ : سلام،‌ خوشبختانه اين يكي دو سال چند كتاب ديگه به كتابهاي انرژي خورشيدي و سلول‌هاي خورشيدي اضافه شده كه ميتوني براحتي از اونها استفاده كني.
http://www.adinebook.com/gp/search/162-7989228-6846966?search-alias=books&field-keywords=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%8A&Go.x=5&Go.y=12&Go=Go

فرستنده :
محمد HyperLink HyperLink 1390/8/30
مـتـن : خیلی بد بود همه اش چرت پرت بود
پاسـخ :ممنون از نظرت. اگر به فيزيك علاقه نداري به صفحات مورد علاقه ات مراجعه كن. اگر نظر ديگه‌اي داشتي در مورد متن بايد مينوشتي. ولي ظاهراً اينطور نيست

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1390/8/14
مـتـن : سلام
با تشکر
می تونم اسم چندتا کتاب در مورد این سلول ها بدونم.و این که می شه کاری کرد برق بیشتری تولید کنن؟
پاسـخ : سلام، اين لينك آدينه بوك ار ليست كتابهايي با موضوع انرژي خورشيدي هست. شركتهايي هم هستند كه وارد كننده‌ي سلول‌هاي خورشيدي هستند. در موردتوليد سلول‌ها و بازدهي اونها نياز به آزمايشگاه‌ها و فيزيك حالت جامد كه تخصص سلول‌خورشيدي داشته باشند، هست. كه معمولا در صنعت، شركتها و كارخانه‌هاي بزرگ توليد كننده در دنياي انرژي‌هاي نوين، با هسته‌ي علمي و پژوهشي كه دارند، اين‌كار رو انجام ميدن. طبيعتاً گزارش كارها و مقالات در يك كارخانه مورد بحث قرار ميگيره و مهندسين در مورد طرح و اجرايي كردنش بحث و شروع به كار ميكنند. بازدهي يا همون توليد برق بيشتر توسط اين ابزار وابسته به پيشرفت علم و تكنولوژيه.

http://www.adinebook.com/gp/search/837-9735003-6970127?search-alias=books&field-keywords=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%8A&Go.x=0&Go.y=0&Go=Go

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1390/8/1
مـتـن : سلام..الللتمااااس میکنم یه مقالۀ به مفیدیه عین مقاله برای صفحه های خورشیدی هم برام بفرستین...و اگه براتون ممکنه لطفا لطفا لطفا به ایمیلم بفرستین...خیلی خیلی ممنون...منتظرتون هستم ... راستی دیر جواب میدییین؟؟؟؟؟؟؟؟ :(
پاسـخ : سلام، در مورد سلول‌هاي خورشيدي از سايتهاي مختلف مثل ويكيپديا هم ميتوني استفاده كني. تحقيق اگر داري بجاي سايتها كه اطلاع كلي در اختيارت قرار ميدن كتابهاي مفيدي كه سخت هم نيست ميتوني استفاده كني. در اين مورد چند كتاب جديد غير از قبلي‌ها كه دانشگاه تهران چاپ كرده بود ميتوني تهيه كني و بخوني. عجالتاً:‌
http://iransolar.org/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=66

فرستنده :
فرشاد HyperLink HyperLink 1390/6/18
مـتـن : سلام اگه میشه طرز استفاده از سلول خورشیدی رو رو سایت بزارین
سایت علمی و خوبی هستش به امید اطلاعت به روزتر بیشتر در سایت
با تشکرات فراوان
پاسـخ : سلام فرشاد در حدي كه بتونيم اين كار رو انجام ميديم. ولي دراين مورد بايد به كتابهاي مفيدي كه چاپ شده به فارسي مراجعه كني. كتابهاي انگليسسي زيادي هم هست كه ميتوني از اينترنت بگيري.

فرستنده :
پارسا بلور HyperLink HyperLink 1390/1/12
مـتـن : باتشكروسپاس فراوان
درشب وروزهاي ابري مصرف كنندههائي كه باسلولهاي PV كارمي كنند انرژي خودراچگونه بايستي تامين كنند.لطفا راهنمائي بفرمائيد
پاسـخ : در روزهاي ابري هم نور ميرسه و انرژي ذخيره ميشه ولي طبيعتآً خيلي كم‌تر. در شب انرژي روز ذخيره ميشه. گرما در قالب نور و يا هر نور ممكنه مقدار بسيار جزيي باعث دريافت انرژي توسط سلول بشه.

فرستنده :
Mehri HyperLink HyperLink 1389/12/7
مـتـن : لطفا بيشتر در مورد مقدار توليد برق بوسيله سلول هاي خورشيدي را بنويسيد
با تشكر از مطالب قبلي
پاسـخ : سلام. حتماً. البته در مورد ميزان مصرف و توليد انرژي در مطلب انرژي خورشيدي (زنگ تفريح شماره‌ي 44) به كليات اشاره شده.

فرستنده :
سهیل HyperLink HyperLink 1389/11/17
مـتـن : salam , daneshamooze allamehelli hastam va dashtam roo projam darmorede sellool haye khorshidi kar mikardam
yeseri soalate kolli dashtam , age mishe shomaratoon ya id toon ro bedid vaghean mamnun misham
پاسـخ : سلام، سؤالات رو اگر اينجا مطرح كني و البته به فارسي خيلي بهتره به دليل باز آموزشي تمام سؤالاتي كه مطرح ميشه تاجايي كه در توانمون باشه و بتونيم اينجا جواب ميديم. هرسؤالي داشتي بپرس.

فرستنده :
fardin HyperLink HyperLink 1389/10/11
مـتـن : salam.age name ketabhaee ke dar morede selolhaye khorshidie begid ali mishe.
پاسـخ :سلام، حتماً به انتهاي مقاله اضافه مي‌كنم.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/10/7
مـتـن : اگه شما نبودی من چی کار می کردم؟

فرستنده :
عليرضا HyperLink HyperLink 1389/7/18
مـتـن : با سلام و عرض خسته نباشيد.
من مهندس الكترونيك هستم مي خواستم در اين مورد يه تحقيقاتي براي كار انجام بدم كه ببينم مقرون به صرفه هست كه توي اين زمينه كار كرد و در طراحي و نصب در مراكز مختلف و فروش آن ها استفاده كرد يا خير؟
اگه ممكنه چند سايت يا مركز جهت تحقيق چگونگي نصب و راه اندازي و قيمت معرفي كنيد. با تشكر
پاسـخ : سلام
به فارسي و امگليسي در گوگل جستجو كني مطالب لازم هست. سه كتاب تقريباً تخصصي هست و يك كتاب عمومي ولي به نظرم جالب در اين مورد. شركتهاي وارد كننده‌ي قطعات و سلول‌ها هم هستند. گاهاً رشته ي تحصيلي تعدادي از اينها هم الكترونيك يا انرژي هست كه مي‌تونه موقع خريد يا مشاوره بسيار مفيد باشه.
در مورد بصرفه بودن تحقيقات بايد با فيزيكي‌ها در ارتباط باشي. چون تحقيقات روي اينها رو فيزيكي‌ها انجام ميدن و بخش مهندسي اجرا مي‌كنند. گرايشهاي مربوط به اين موضوع رد فيزيك جامد و اتمي ‌مولكولي‌هستند. جديداً نانو هم اضافه شده.

فرستنده :
ابوذر HyperLink HyperLink 1389/6/26
مـتـن : آیا می توان از سلول هلی خورشیدی در تولید برق خانگی استفاده کرد؟ از کجا می توان اطلاعات لازم را گرفت؟
پاسـخ : بله. اصلا اولین کاربرد سلول های خورشیدی در منازل بوده و هست. در بسیاری از کشورها استفاده میشه. هرکییب در خونه ی خودش میتونه استفاده کنه به شری که کمی هم وارد باشه. کتاب در موردش چند تا به فارسی ترجمه یا ترخیص شده.

فرستنده :
رضا HyperLink HyperLink 1389/6/26
مـتـن : سلام مطالب را مطالعه کردم وکمال تشکر را از زحمات شما دارم واقعا بدردم خورد
پاسـخ : سلام
ممنون امیدوارم این صفحه کلاً مفید باشه برات

فرستنده :
مهدی HyperLink HyperLink 1389/6/26
مـتـن : سلام,تشکرازاطلاعات مفیدتون,میخواستم بدونم چرا از این فناوری برای تامین برق روستاها وساختمانهای بزرگ یا کارخانه ها استفاده نمیشه اینجوری هزینه تامین برق برای دولت کمتر تموم میشه
پاسـخ :سلام مهدی عزیز
در کشورهای پیشرفته معمولا از تمام انرژیهای سبز (نوین) استفاده میشه. در روستاها و شهرهای کوچک، انرژیهای زمین گرمایی در کشورهای شمالی بخصوص- خورشیدی همه جا-بریتانیا و آلمان و ایتالیا و ژاپن و غیره استفاده میشه. نظرت درسته.

فرستنده :
بهاره HyperLink HyperLink 1389/4/22
مـتـن : موضوع پروژم سلول خورشيديه و بايد وسيله هم بسازم. چجوری میشه اونو رو یه وسیله مثه قايق سوار کرد؟
پاسـخ : سلام بهاره، نیروی محرکه باید طوری باشه که با بیشترین بازدهی حرکت انجام بشه. باید اینجا کمی از مکانیک استفاده کنی. باید در انتهای قایق باشه.

فرستنده :
محمد HyperLink HyperLink 1389/1/22
مـتـن : من میخواستم یه باطری برای گوشی موبایل بسازم به وسیله ی سلول خورشیدی میتونی کمک کنی
پاسـخ :سلام. علاقه به راهنمايي دارم ولي واقعاً نمي‌رسم كمكي در اين زمينه كنم. ديدم رد بازار موبايل و كامپيوتر باطري شارژي خورشيدي آمده. بد نيست اونه رو ببيني و با مطالعه خودت بسازي. و چند لينك شركتها:
http://www.parstradeshow.com/CategoryDetail.aspx?lm=1&catid=3945

كتابهايي هم هست كه براي ساختن سلولها بايد بخوني. دانشگاه خواجه نصير و تهران. در كتابفروشيهاي دانشگاهي پيدا ميشن.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/1/22
مـتـن : سلام میخوم سلول خورشیدی بخرم کسی رو نمیشناسم
پاسـخ : سلام
اين ليست چند شركت هست ولي فقط اينها نيستند. سلول‌هاي خورشيدي رو به فارسي در گوگل جستجو كن.

http://www.parstradeshow.com/CategoryDetail.aspx?lm=1&catid=3945

فرستنده :
mohsen HyperLink HyperLink 1388/12/11
مـتـن : با سلام
من چند تا سلول خورشیدی خریدم ولی نمی دونم چطوری از اون برق بگیرم
یعنی سیم ندارد.
آیا باید سیم به آن لحیم کنم؟ توضیح کامل بدهید.
با تشکر
پاسـخ : در مورداين جزييات بايد بري سراغ دوستاني كه در اين مورد كار مي‌كنند. در اينترنت بايد جستجو كني. ولي مي‌دونم دانشگاه شريف دانشگده‌ي برق و علم و صنعت بخش فيزيم و الكترونيك وب سايت هم دارند مي‌توني از اونها اين سؤال رو بپرسي. موفق باشي

فرستنده :
فريد HyperLink HyperLink 1388/12/11
مـتـن : سلام و عرض خسته نباشيد.من ميخواستم اطلاعاتي در مورد جزئيات ساختمان صفحات خورشيدي كسب كنم و مي خواهم از آن به عنوان شارژر نوري باتري هاي قابل شارژ استفاده كنم . به نظر شما چه منبعي ميتواند پاسخگوي نياز من باشد؟(خواهش ميكنم در اسرع وقت مرا با خبر سازيد ) با تشكر فراوان
پاسـخ :در مورداين جزييات بايد بري سراغ دوستاني كه در اين مورد كار مي‌كنند. در اينترنت بايد جستجو كني. ولي مي‌دونم دانشگاه شريف دانشگده‌ي برق و علم و صنعت بخش فيزيم و الكترونيك وب سايت هم دارند مي‌توني از اونها اين سؤال رو بپرسي. موفق باشي

فرستنده :
فلسفی HyperLink HyperLink 1388/11/28
مـتـن : سلام بسیار ممنونم از تلاش و زحماتتون ، آخرین اطلاعات را مورد محصولاتی که با سلولهای خورشیدی کار میکنند را از کجا می تونم تهیه کنم؟
پاسـخ :سلام. ممنون از لطفت. سايتهايي كهبه انرژيهاي نوين مربوط ميشن تقريباً به روز هستند. دانشگاه‌هاي مختلف داخلي و خارجي و سايتهاي خبر علمي. جستجو كني در گوگل تعداد زيادي سايت و مقاله هست در اين مورد.

فرستنده :
ریحانه HyperLink HyperLink 1388/11/11
مـتـن : می خواستم بدونم چه جوری میشه انرژی در سلول های خورشیدی رو ذخیره کرد
پاسـخ :سلام،
در چند مقاله ای اینجا نوشته شده، در این مورد آمده. در همین مقاله هم نوشته شده تا حدودی.

فرستنده :
حاجي ملك HyperLink HyperLink 1388/11/11
مـتـن : واقعا لذت بردم از مقالات شما اگر بيشتر ازاينها داريد در اينجا درج كنيد
متشكرم

فرستنده :
سید علی مرتضوی HyperLink HyperLink 1388/9/19
مـتـن : واقعا از مقاله لذت بردم و نمیدونم چطور از شما تشکر کنم.مقاله بسیار جامع و اموزنده ای بود.
با تشکر از زحمات شما
پاسـخ :ممنون از لطفي كه داري. موفق باشي

فرستنده :
coquetry HyperLink HyperLink 1388/8/16
مـتـن : می خواستم یه لامپ خورشیدی بسازم واین کار هم حیاتیه. میشه یه یه چیزی مثل جزوه بمه بدین که یه کمی کمکم کنه که اوایلشو راه بیفتم.خیلی ممنونم
پاسـخ :سلام در اين مورد همون‌طور كه براي بچه‌هاي ديگه هم نوشتم سه كتاب هست كه يكي دانشگاه تهران-يكي اضفهان و سومي خواجه نصير. در ضمن در نمايشگاه نانو دوستاني در دانشگاه شريف مشغول توليد سلولهاي الكتروليتي هستند كه هنوز جاي كار داره. به دليل ارزان تمام شدن مشغول اينكار شدند چون همون‌طور كه در متن ديدي نيمه هايي مثل سيليكون هم استقاده ميشه كه قيمت رو مي بره بالا. نام سلول خورشيدي رو به فارسي در گوگل تايپ كن شركتها و مراكز متعددي دارند روي اين نوع طرحها كار مي‌كنند.

فرستنده :
کویر HyperLink HyperLink 1388/7/15
مـتـن : با سلام
ای کاش در مورد کاربرد فناوری نانو در سلول های خورشیدی هم می نوشتید
پاسـخ : سلام
حتماً اين كار رو انجام ميدم. مطالب تكميلي رو بعد از مطالب جديدي كه دارم در اين بخش مي گذارم قرار مي دم.

فرستنده :
saba HyperLink HyperLink 1388/6/5
مـتـن : mamnoon
پاسـخ : صبا جان اميدوارم مفيد باشه

فرستنده :
محسن HyperLink HyperLink 1388/5/21
مـتـن : با سلام
آیا در سلولهای خورشیدی حرارت میتواند الکترون آزاد کنند به عبارتی آیا حرارت میتواند در سلولهای خورشید ایجاد انرژی الکتریکی بکند؟
پاسـخ :سلام محسن عزیز
گرما بیشتر حالت اتلاف انرژی داره. یکی از مشکلات سلول های خورشید که در فیزیک حالت جامد بررسی میشه استفاده از نیم رساناها برای جلوگیری از اتلاف انرژی است. بنابراین تا جایی که می تونم نطر بدم گرما فقط اتلاف انرژی است. چون خاتلاف پتانسیل ایجاد نمی کنه. حتی در جاهای ذیگه هم وقتی انرژی به صورت گرما خارج میشه براثر خود گرما نبوده براثر پدیده ی پس زمینه ی گرماست. برخورد و جنبش مولکولی. بستگی داره این برخوردها در چه حدی باشند. آیا ایجاد محیط یونیزه کنند یا نه! شرایط اون در فیزیک پلاسکا بررسی می شه. و اینجا تا جایی که می دونم دخیل نیست. منتهی پلاسما هم شرایط و کاربردهای خاص خودش رو داره.

فرستنده :
معتقدی HyperLink HyperLink 1388/4/22
مـتـن : سلام وخسته نباشید خواستم بدونم برای استفاده از سیستم روشنایی معابر خورشیدی چه اطلاعاتی از سایت لازم است؟ به طور مثال میزان شدت تابش در محل مورد نظر یا ساعات داشتن نور خورشید یا ا زاویه تابش ملاک هست ؟ و اگر این پارامتر ها اهمیت دارند حد اقل هایی که باید رعایت شود باید چقدر است؟ برای بررسی قابلیت یک سایت در استفاده از این انرژی چه عوامل و پارامترهایی را باید بررسی کرد؟ چطور میشه هزینه ها رو تخمین زد؟ آیا مرجعی در این زمینه میشناسید؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسـخ :سلام و ممنون
در مورد جزييات بهتره از كتاب انرژي خورشيدي و سلول‌هاي خورشيد انتشارات دانشگاه تهران و خواجه نصير استفاده كني. عوامل مختلفي دخيل هستند. هم ميداني يا محيطي و هم ساختار سلول كه چقدر بتونه بنا به انرژي كه مي‌گيره توليد برق كنه.
انرژي خوشيدي و سلول‌هاي خورشيدي همچنان يكي از داغ‌ترين موضوعات انرژي - فيزيك اتمي‌و مولكولي و حالت جامده. اينكه به طور مستقيم شدت تابش دخيل باشه بايد در روابط نظري سلول‌ها ببيني.

فرستنده :
حميد HyperLink HyperLink 1388/4/22
مـتـن : سلام
با تشكر از اطلاعاتتون اگه امكان داره نقشه مدار الكترونيكي سلول خورشيدي رو واسم ايميل كنيد.شايد بشه نوع جديدي از اين سلولها را ساخت. مرسي
پاسـخ : سلام حميد عزيز
كار روي سلولهاي خورشيدي نياز به آزمايشگاه مربوط به خودش با امكانات خاصي داره. فقط به عنوان خبر بگم كه در ايران هم واردات و توليد سلولهاي خورشيدي انجام ميشه. و انواع مختلفي هم داره كه بايد از چتد كتابي كه در اين زمينه چاپ شده كمك بگيري.
در مورد تازگي كار الان در دانشگاه‌هاي بزرگ كشورهاي مختلف روي نانو سلول هاي خورشيدي كار مي‌كنند تا بازدهي رو بالاي 40 درصد بيارن. اين نوع توليد انرژي در كنار انرژي هسته‌اي از گران‌ترين منابع توليد انرژي هستند.
مي‌توني سري به سايت فارسي انرژي‌هاي نوين بزني.

فرستنده :
شهناز فرجی HyperLink HyperLink 1387/9/6
مـتـن : سلام
از مجتمع پتروشیمی زاگرس واقع در منطقه عسلویه هستم
با توجه به پتانسیل بالای منطقه برای استفاده از انرژی خورشیدی به فکر استفاده از سلهای خورشیدی برای چراغ های واقع در خیابانهای سایت افتادیم اما با توجه به شرایط خاص منطقه و حادثه خیز بودن آن از نظر حوادث صنعتی نیاز به تدابیری خاص از جمله عمل کردن در شرایط اضطراری دارد.
متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد در دسترس نداریم
ممنون می شوم چنانچه برایتان مقدور باشد اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید و چنانچه شرکت یا نهاد خاصی را برای اجرای این پروژه می شناسید به ما معرفی کنید
منتظر راهنماییهای شما از طریق ای- میل هستم
پاسـخ :http://iranbattery.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=10
اين شركت ظاهراً باطري‌هاي خورشيدي رو عرضه مي‌كنه. مسلماً اگر در گوگل چستچو كني يا از دانشكاه هاي شريف و بخصوص علم و صنعت بپرسي در كار بودند از قبل. اين آدرس رو همين‌طوري در گوگل پيدا كردم.

فرستنده :
Ramin Atashbar HyperLink HyperLink 1387/7/14
مـتـن : salam
man donbale shekatha e migardam ke slicone masrafi to batri khorshidi ro misazan,fekr nakonam to iran kesi betone,tokeshvaraye atraf chi? to iran karkhone e hast ke silicone KHAlES ro tolid kone,shoma farayande tolide sanatiye silicono midonid? age lotf konid fori be mailam javab bedid mamnon misham
Ramin Atashbar
پاسـخ :نه چندتا كتاب در يان زمينه هست. و در اينترنت هم همين‌طور. مي‌توني به دانشگاه خواجه نصير و علم و صنعت براي اين سؤال مراجعه كني چون برخي از اساتيد و دانشجويان در اين زمينه كار مي‌كنند و ممكنه شركت هم داشته باشند. چرا اينجا هم برخي از مراكز توليد مي‌كنند برخي از قطعات رو و البته واردات هم داريم.

فرستنده :
abp HyperLink HyperLink 1387/6/25
مـتـن : اطلاعات جالبی هست ولی می شه بگین علت گران تمام شدن این سلول ها در چیست که نمی شه از آنها به صورت فراوان استفاده کرد؟
پاسـخ :ساخت اين ابزار بنا به كار و زمان و هزينه اي كه مي‌بره،‌ نه اينكه به صرفه نباشه، به عنوان سوخت جايگزين در ابعاد گسترده قابل اجرا نيست. ولي الان بسياري از روستاهاي كشورهاي پيشرفته از اين امكان براي تأمين انرژي خودشون برخوردار هستند. در ضمن از توضيح فرايندي كه در سلول اتفاق مي‌افته دقيقاً ميشه فهميد مشكل كجاست. انرژي كه گرفته ميشه به علتي كه در متن توضيح داده شد، هدر ميره. بازتابهايي صورت مي‌گيره كه دارند روي اين بخش هم كار مي‌كنند و باز هم در متن اومد.
http://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/solar_energy/
حتماً به خبرهايي كه ليتك شده نگاهي بنداز.

فرستنده :
امير HyperLink HyperLink 1387/5/29
مـتـن : سلام
خيلي ميخواستم بدانم
1 ايا استفاده ازاين نوع انرژي مقرون به صرفه هست يا به عيارت ديگر ميتواند باانرژي الكتريسيته رقابت داشته باشد
2 ايا بازار فروش اين سلولها درايران موجود ميباشد
پاسـخ :سلام امير عزيز
اول من يك نكته رو توضيح بدم. همه‌ي انرژي‌ها بايد الكتريسيته توليد كنند! بنابراين برق با الكتريسيته انرژي نيست. اين رو نبايد با انرژي الكتريكي اشتباه گرفت. در واقع اتفاقي كه مي‌افته انواع انرژي ‌ها رو داريم سعي مي‌كنيم به انرژي الكتريكي تبديل كنيم كه با مولدها اين انرژي به برق يا الكتريسيته تبديل مي‌شه.
1. بله ولي بازدهي اون در حدي نيست الان كه در ابعاد گسترده كاملاً جايگزين ديگر انرژي‌ها مثل فسيلي بشه. د رشهرهاي كوچك-برخي از خانه‌ها و تأسيسات-كشتي‌ها- و ابزار ديگه كه نياز به برق دارند از سلول‌هاي خورشيدي استفاده ميشه.
2. در ايران هم هست. اشاره كردم در جواب يكي از بچه‌ها كه راهنمايي رانندگي و شهرداري از اينها استفاده مي‌كنه. مي‌توين در اتوبان‌ها و برخي هيابان‌ها ببيني. چراغ‌هاي راهنماي كم ارتفاع اگر دقت كني يك صفحه مثل سايه بان كنار چراغ هست.

فرستنده :
آرمین HyperLink HyperLink 1387/5/21
مـتـن : با سلام
از توضیحات مفیدی که دادید ممنون. می خواستم بدانم که :
1. آیا از این سلولها برای مصارف خانگی می شود استفاده کرد؟
با تشکر
پاسـخ :سلام
بله در كاربردها اشاره كردم. بسياري از كشورها از اين سيستم استفاده مي‌كنند. چه شخصي چه كارخانه‌اي و غيره.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1387/4/11
مـتـن : توضیحات مفیدی بود ولی قیمت و محل تهیه این سلولها را می خواستم بدانم که مطلبی پیدانکردم اگر میدانید مزید امتنان است که اطلاع دهید
با تشکر
امید قلعه سفیدی
پاسـخ : سلام اينجا صرفاً مطالب علمي رو نوشتم. در مورد بازارش در ايران پيگير نيستم. ولي در گوگل مي‌توني جستجو كني به فارسي. شركتهاي وارد كننده اونها هم هستند بين لينكها. الان در خيابانهاي شهرهاي اصلي هم براي چراغ هاي راهنما استفاده مي‌شه.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.