المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 محاسبه‌ي شعاع زمين (زنگ تفريح شماره‌ي 79)
محاسبه‌ي شعاع زمين (زنگ تفريح شماره‌ي 79)زنگ تفريح فيزيك
مثالي از مباني فيزيك هاليدي بخش اندازه‌گيري
محاسبه‌ي - شعاع زمين


 

اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيدهاهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روال‌ها و توالي‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
     - «دانش امور كلي» > «دانش نظريه‌ها و ساخت‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»   
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «برون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن» 
  نتايج مورد نظر 
    -  به‌كارگيري هندسه در اندازه‌گيري
    -  مثلثات پايه
    - به‌دست‌اوردن شعاع زمين به‌صورت غير مستقيم
   محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - رباضيات پايه

فرض كنيد در ساحل آرام اقيانوس يا يك خليج نشسته‌ايد و غروب خورشيد را مي‌نگريد. خورشيد دقيقاً بالاي افق قرار دارد. خورشيد غروب مي‌كند در همين لحظه، طوري مي‌ايستيد كه چشمتان در ارتفاع 1.70 متري از كف زمين قرار مي‌گيرد. حالا به محل غروب خورشيد نگاه كنيد؛ آن‌قدر كه دوباره خورشيد از ديد شما زير خط افق پنهان شود. فرض كنيد اختلاف زماني اين دو غروب 11.1 ثانيه باشد. مي‌توانيم شعاع زمين را با همين داده‌ها به‌دست آوريم. مطابق شكل خط ديد شما را از قسمت بالاي خورشيد نشان مي‌دهد‌ كه در اولين زمان ناپديد شدن خورشيد در نقطه‌ي A بر سطح زمين مماس است.

مطابق شكل، نقطه‌ي غروب خورشيد وقتي ايستاده‌ايد نقطه‌ي B بر سطح زمين مماس است. D فاصله‌ي بين B تا محل ايستادن شماست. از قضيه‌ي فيثاغورث داريم:


رابطه‌ي (1)
يا

رابطه‌ي (2)

چون h از شعاع زمين يعني r خيلي كوچك‌تر است، بنابراين از جمله‌ي h2 در مقايسه با 2hr چشم‌
پوشي مي كنيم:

رابطه‌ي (3)

در شكل زاويه‌ي بين دونقطه‌ي مماس A و B عبارت است از θ كه زاويه‌ي خورشيد حول زمين در مدت زمان اختلاف زماني دو غروب است. در طول يك روز كامل (24 ساعت) خورشيد ˚360 را حول زمين مي‌پيمايد:

رابطه‌ي (4)

مقدار t را مي‌دانيم:

رابطه‌ي (5)

با توجه به شكل d=r tanθ. در نتيجه:

رابطه‌ي (6)
يا

رابطه‌ي‌ (7)

 پس فقط دو پارامتر داريم براي شعاع زمين كه هر دو معلوم است. مقدار عددي شعاع زمين 106 ¤ 5.22  مي‌شود. اين مقدار حدود 20% با عدد واقعي شعاع زمين تفاوت دارد.

1387/5/15لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.