المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 فيزيك در سينك: رقص آب (زنگ تفريح شماره‌ي 81)
فيزيك در سينك: رقص آب (زنگ تفريح شماره‌ي 81)زنگ تفريح فيزيك
جاذبه‌ي الكتروستاتيكي

فيزيك در سينك
رقص آب


اشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيدهاهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    -«دانش امور كلي و مسائل انتزاعي»>«دانش‌ نظريه‌ها و ساخت‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»   
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل عناصر»
  طبقه‌بندي اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي
    - «رضايت به پاسخ‌دهي»     
  نتايج مورد نظر 
    -  الكتريسيته > بار
    -  الكتريسيته > الكتروستاتيك
  محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - الكتروستاتيك
    - مولكول‌هاي قطبي


سينك آشپزخانه جاي خوبي براي شستن ظرف‌هاست، ولي براي آزمايش يكي از جذاب‌ترين نيروهاي طبيعت هم هست – الكتروستاتيك!

آن‌چه نياز داريد

سينك آشپزخانه (يا حمام)

شانه‌ي پلاستيكي

دستمال پشمي يا كاغذيروش‌كار


    1. شير آب را باز كنيد تا آب به‌صورت كم فشار جريان پيدا كند.

    2. مدت 10 ثانيه شانه را به پارچه‌ي پشمي (يا كاغذي) بماليد.

    3. سپس پارچه را از آن دور كنيد و شانه را نزديك جريان آب ببريد. ولي اجازه ندهيد كه شانه به آْب برخورد كند. ببنيد براي جريان آب چه اتفاقي مي‌افتد.

    4. شانه را به آرامي دور جريان حركت دهيد و جريان آب را نگاه كنيد.

    5. حالا شانه را به آب بزنيد. چه اتفاقي مي‌افتد؟ شايد بخواهيد اين آزمايش را با چند شانه انجام دهيد. آيا مي‌توانيد با چند شانه حركت‌هاي دست خوبي داشته باشيد؟چه اتفاقي مي‌افتد؟

اتم‌ها در شانه‌ي پلاستيكي و پارچه‌ي پشمي هردو الكترون دارند، ولي شانه الكترون‌هاي خود را بيش‌تر مقيد خود كرده تا پارچه‌ي پشمي. اين‌كه يك جشسم تا چه حد مي تواند الكترون‌هاي خود را را مقيد كند، بستگي به ماد‌ه‌اي دارد كه از آن ساخته شده است و تراز پيوستگي يا ظرفيت الكترون‌ ناميده مي‌شود.


وقتي شانه را به پارچه‌ي پشمي مي‌ماليم، تعدادي از الكترون‌ها از پارچه‌ي پشمي به شانه منتقل مي‌شود. به اين صورت شانه كلاً بار منفي به خود مي‌گيرد.

مولكول‌هاي آب قطبيده مي‌شوند؛ يك طرف مولكول بار مثبت اتم‌هاي هيدروژن و طرف ديگر بار منفي اتم‌ هيدروژن قرار دارد. وقتي شانه را با نزديك گرفتن به آب با بار منفي آن باردار مي‌كنيم، بار منفي هيدورژن را دفع و بار مثبت اتم‌هاي هيدروژن را جذب مي‌كند. اين جاذبه‌ي الكتروستاتيكي براي كشيدن اتم‌هاي هيدروژن به‌سمت شانه و انحناي ستون آب كافي است (شكل2).

خودتان سعي كنيد

    1. يكبار شانه را براي مدت كوتاه‌تري با پارچه‌ي پشمي بماليد. آيا اثري روي ميزان جاذبه‌ي الكتروستاتيكي مي‌گذارد؟

    2. دماي آب را تغيير دهيد. تغييري احساس مي‌كنيد؟

    3. به‌جاي شانه از شئ ديگري استفاده كنيد. كدام‌يك قادر هستند كه بار را حفظ كنند و كدام ‌يك قادر هستند جريان آب را منحرف كنند؟

1387/5/26لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.