المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 فيزيك در ليوان (زنگ تفريح شماره‌ي 82)
فيزيك در ليوان (زنگ تفريح شماره‌ي 82)زنگ تفريح فيزيك
مسابقه‌ي مولكول‌ها

فيزيك در ليوان:
 مسابقه‌ي مولكول‌هااشاره

آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.چكيدهاهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    -«دانش امور كلي و مسائل انتزاعي»>«دانش‌ نظريه‌ها و ساخت‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»   
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «درون‌يابي»
    «فهميدن» > «ترجمه» > «برون‌يابي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل عناصر»
  طبقه‌بندي اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي
    - «رضايت به پاسخ‌دهي»     
  نتايج مورد نظر 
    -  ترموديناميك >حالت‌هاي ماده
    -  اترموديناميك> همرفت
  محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - ترموديناميك
    - حركت مولكول‌ها

آيا تا به حال در يك روز يخبندان بيرون آمده‌ايد و شيركاكائوي خنك نوشيده باشيد؟ يا يك ليوان آب ليموي گرم در تابستان خورده باشيد؟ احتمالاً نه! ما آب گرم و سرد را در موارد خاص مصرف مي‌كنيم. تا حالا فكر كرده‌ايد چه عاملي آب را گرم يا سرد مي‌كند؟

موارد لازم

    دو ليوان، تقريبا به يك اندازه

    2 ماده‌ي افزودني تيره

    آب داغ و سردروش كار

    1. دوليوان را نزديك هم قرار دهيد. آب سرد را در يك ليوان بريزيد به‌طوريكه 4/3 آن پر شود. سپس آب گرم را به همين اندازه در ليوان ديگر بريزيد.

    2. از يك قطره چكان مايع افزودني براي ريختن دو قطره از مايع استفاده كنيد (در يك زمان براي هر دو ليوان).

    3. نگاه كنيد كه چطور اين مايع رنگي در آب پخش مي‌شود. در كدام ليوان ميزان پخش شدن رنگ سريع‌تر است؟چه اتفاقي مي‌افتد

بايد توجه كنيد كه رنگ در اب گرم سريع‌تر از آب سرد پخش مي‌شود. اگر اين پديده را مشاهده نكرديد، آب گرم را گرم‌تر و سرد را سردتر كنيد. و همچنين مطمئن شويد كه رنگ خوراكي همزمان در ليوان‌ها ريخته شود.

آب از مولكول‌هاي اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است (يك اكسيژن و دو هيدروژن). مولكول‌ها در مايع وقتي انرژي كافي داشته باشند از كنار هم عبور مي‌كنند. يعني آزادي عمل بيش‌تري نسبت به جامد دارند. به همين علت ‌است كه آب مي‌تواند جاري شود، شكل ظرف را به‌خود بگيرد. مولكول‌هاي جامدات مانند يخ انرژي كافي ندارند تا به اطراف حركت كنند؛ به همين دليل شكل مشخصي دارند. مولكول‌هاي گاز آن‌قدر انرژي دارند كه حتي فراتر از مايعات آزادانه پخش مي‌شوند.
آب گرم انرژي بيش‌تري نسبت به سرد دارد. به اين معني كه در اّب گرم مولكو‌ل‌ها سريع‌تر از مولكول‌هاي آب سرد حركت مي‌كنند. رنگ خوراكي كه به آب اضافه مي‌كنيد، به‌وسيله‌ي مولكول‌هاي آب هل داده مي‌شود. وقتي مولكول‌ها در آب گرم سريع‌تر به اطراف حركت مي‌كنند،‌ رنگ‌ خوراكي در آب گرم سريع‌تر از آب سرد منتشر مي‌شود.


خودتان تلاش كنيد

  •      اين آزمايش را با روغن گياهي به‌جاي آب امتحان كنيد. در نتيجه چه اثري دارد؟
  •      اين آزمايش را به جاي استفاده از يك مايع، با دومايع در دوليوان امتحان كنيد كه دودماي متفاوت دارند. از دومايع متفاوت ولي در يك دما استفاده كنيد(مثلاً آب رو روغن). چه نتيجه‌اي درباره‌ي مولكول‌هاي در حال حركت در آب و روغن مي‌گيريد؟
  •      صابون را به مايع اضافه كنيد. آيا تفاوتي مي‌كند؟ نمك چطور؟
1387/5/31لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  998
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  998