المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 سكه روي ساعد (زنگ تفريح شماره‌ي 108)
سكه روي ساعد (زنگ تفريح شماره‌ي 108)زنگ تفريح فيزيك
آزمون قوانين نيوتن!؟

سكه روي ساعداشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.


 

چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش روش‌ها و روش‌شناسي»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تفسير»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي»
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 نتايج مورد نظر 
    - انجام آزمايش و درك قوانين نيوتن 
 محتواي آموزشي
    - مكانيك > قوانين نيوتن.10 عدد سكه يا بيش‌تر را روي خط‌كش پلاستيكي قرار داده آن ‌را روي ساعد دست‌تان بگيريد.

استفاده از خط‌‌كش ضروري نيست ولي بدون آن، چيدن سكه‌ها روي ساعد دست - بدون اين‌كه سر بخورند - ممكن است تردستي به‌نظر برسد. ساعد دست‌تان بايد به‌طور افقي قرار گيرد.

حال دست‌تان را با تمام سرعت حركت دهيد تا در خط افقي و خيلي سريع حركت كند.

بدين‌ترتيب ساعد دست‌تان به خط‌كش نيرو وارد مي‌كند و موجب مي‌شود تا با شتاب زير سكه‌ها حركت كند. نيروي گرانش وارد بر سكه‌ها خيلي كم‌تر از نيروي گرانش خط‌كش خواهد بود و چون سكه‌ها زمان كمي براي سقوط دارند شتاب كم آن‌ها منحصر به ايجاد يك رديف سكه در هوا شده و دست شما با حركت خيلي سريع به‌راحتي مي‌تواند رديف نسبتاً افقي سكه‌ها را در هوا بگيرد.

اگر حركت دست‌تان در 1/0 ثانيه انجام گيرد دورترين سكه تنها 5 سانتي‌متر پايين‌تر خواهد افتاد. در حقيقت وقتي دست‌تان به‌طرف جلو حركت مي‌كند حركت ناچيز آن به‌سمت پايين، مسافت پايين افتادن دورترين سكه را جبران خواهد كرد.

واضح است كه براي انجام اين كار نياز به تمرين داريد و بنابراين ابتدا با تعداد سكه‌ي كم‌تري انجام دهيد (هيچ‌كس نبايد در مسير حركت دست شما قرار گيرد).

شما با انجام اين آزمون قانون اول و دوم نيوتن را اثبات كرديد.1387/12/1لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3118
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3118