المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 انواع سياه‌چاله‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 111)
انواع سياه‌چاله‌ها (زنگ تفريح شماره‌ي 111)زنگ تفريح فيزيك
آيا سياه‌چاله‌ها هم انواع مختلفي دارند؟
انواع سياه‌چاله‌ها

دو نوع سياه‌چاله وجود دارد:

    شوارتزشيلد - غير چرخشي

        كر – چرخشي

«سياه‌چاله‌ي شوارتزشيلد» ساده‌ترين نوع سياه‌چاله است كه هسته‌ي آن در حال چرخش نيست. اين نوع يك تكينگي و يك افق رويداد دارد.

شكل 1. «كر» شخص كه معادله‌ي آينشتاين
 را با فرض‌هايي كه در اين متن آمده حل كرد.
 

«سياه‌چاله‌ي كر» كه احتمالاً در طبيعت معمول‌ترين نوع سياه‌چاله است، به دليل اين‌كه ستاره موقع شكل گيري حركت وضعي قابل توجه داشته به‌وجود آمده است. وقتي ستاره‌ي در حال چرخش رمبش مي‌كند، هسته براساس باقي اندازه‌ي حركت خطي به چرخش خود ادامه مي‌دهد.  «سياه‌چاله‌ي كر» ساختاري به اين گونه دارد1:

شكل 2. شمايه‌اي از سياه‌چاله ي «كر»


تكينگي
- هسته‌ي رمبيده شده

افق رويداددريچه‌ي سياه‌چاله

ارگوسفرمنطقه‌اي بيضي شكل از فضاي منحني حول افق رويداد (اين انحنا به دليل چرخش سياه‌چاله بوده، و فضاي اطراف را خميده مي‌كند.)

حد استاتيك (سكون)محدوده‌اي بين ارگوسفر و منطقه‌ي عادي فضا

اگر جرمي وارد ارگوسفر شود، مي‌تواند از سياه‌چاله بگريزد؛ چون را از انرژي چرخش سياه‌چاله مي‌گيرد. با اين حال اگر جرمي از وارد افق رويداد شود، ممكن است وارد سياه‌چاله شود و هيچ گاه برنگردد. معلوم نيست چه اتفاقي درون سياه‌چاله مي‌افتد. هنوز نظريه‌هاي فيزيكي ما مشخص نمي‌كنند كه در تكينگي چه اتفاقي مي‌افتد.

حتي نمي‌توانيم سياه‌چاله را ببينيم. براين كار سه روش داريم2:

جرم

    بار الكتريكي

        ميزان چرخش (تكانه زاويه‌اي)

در حال حاضر مي‌توانيم جرم سياه‌چاله‌ها حركت اجرام اطراف‌شان بدست آوريم. اگر سياه‌چاله‌اي هم‌دمي داشته باشد (يك ستاره يا ديسكي از ذرات)،‌ مي‌توانيم شعاع چرخش يا سرعت مدارس ماده در اطراف آن را اندازه بگيريم. جرم سياه‌چاله را با استفاده از قانون سوم كپلر تعميم يافته‌ي حركت سياره‌اي يا چرخشي بدست‌ آورد.


1.زنگ تفريح شماره‌ي 110
2. زنگ تفريح شماره‌ي 112


منابع مفيد:

1. سرنوشت جهان، اريك چيسون
2. جهان در پوست گردو، استيون هاوكينگ
3. فيزيك مدرن، كنت كرين، بهرام معلمي، نشر دانشگاهي
4. سايت
www.superstringtheory.com. همان‌طوركه در مقاله‌ي نظريه‌ي ريسمان گفته شده اين سايت دو بخش دارد. رياضيات ساده و گاهاً بدون رياضيات و يا كمي پيشرفته‌تر كه رياضيات‌ آن را مي توانيد از كتاب‌هايي مانند: توماس 3 جلد، روش‌هاي برداري(آر.جي.كول)، آدامز، سيلورمن و يا ليتهلد بخوانيد.
5. صفحه‌ي پرسش و پاسخ
Ted Bunn
6. سايت هابل
7. يك دو سه بينهايت، جرج گاموف، ترجمه‌ي احمد بيرشك
8. ترموديناميك و عالم، گلدشتاين، ترجمه‌ي اختر رجبي، نشر دانشگاهي
9. جهان تخت و خميده، نسر دانشگاهي (رياضيات آن شامل حساب تانسور و نمايشهاي ماتريسي هم هست).
10. نسبيت خاص و عام و كيهان‌شناسي، ولفگانگ ريندلر (رياضيات آن در سطح  دانشگاه بوده و نياز به مقدمات فيزيك و رياضيات دارد).
11. عمو آلبرت و سياه‌چاله‌ها، كتابي است به زبان ساده براي كودكان و نوجوانان.
1388/1/20لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1759
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1759