المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 چند نكته‌ي ساده در مكانيك (زنگ تفريح شماره‌ي 124)
چند نكته‌ي ساده در مكانيك (زنگ تفريح شماره‌ي 124)زنگ تفريح فيزيك
نكته‌هاي ساده و مفيدي دربار‌ه‌ي مكانيك كه بايد بدانيد

چند نكته‌ي ساده در مكانيك 

1. وزن (نيروي گرانش) هر قدر از زمين دو ر شويد به اندازه‌ي مجذور فاصله كم خواهد شد.

2. جرم و لختي يك مفهوم در دو كلمه‌ي جداگانه هستند!

3. سرعت ثابت و سرعت صفر به معناي اين است كه نيروي كُل و شتاب صفر است.

4. وزن (برحسب نيوتن) جرم ضربدر شتاب است (w=mg) جرم وزن نيست! (اين غلط مصطلحي است كه در همه جا غير ار فيزيك وزن را برحسب واحد جرم بيان مي‌كنند!؟)

5. سرعت، جابه‌جايي، تكانه، نيرو و شتاب همگي از نظر رياضيات برداري هستند. يعني به جهت بستگي دارند.

6. تندي (اندازه‌ي سرعت)، فاصله، زمان و انرژي (برحسب ژول) كميت‌هاي اسكالر هستند. يعني مقدار معيني هستند بدون وابستگي به جهت.

7. در صفر درجه بردارها نتيجه اي برابر مجموع خودشان را دارند. در 180 درجه دو بردار نتيجه برابر تفريق آن‌هاست. از اين تفريق تا جمع با در نظر گرفتن هر دو حالت نتيجه ي كُل بدست مي‌آيد.

8. نيروي مركزگرا و شتاب مركزگرا بردارهايي هستند در جهت مركز دايره (بردار سرعت مماس بايد مماس بر دايره باشد).

9. نيروي كُلي كه به تعادل نرسيده باشد، بايد حركت شتاب‌دار داشته باشد.

10. شيب نمودار فاصله و زمان سرعت را نشان مي‌دهد (زاويه‌ي شبي نسبت به خط افقي يا عمودي برحسب اينكه كدام يك در مخرج كسر باشند. طبيعتاً مي‌دانيم كه سرعت يعني مقدار جابه‌جايي در مدت زمان از اين جابه‌جايي. پس اگر در نمودار زمان محور افقي باشد، بايد در مخرج كسر قرار گيرد. و نكته‌ي ديگر اينكه اگر نمودار برعكس بود زاويه‌ي متمم آن سرعت خواهد بود.).

11. نيروي در هر حال تعادل برابر است با يك مقدار اسكالر يا معين ولي در جهت مخالف نتيجه‌ي برداري.

12. تكانه در تمامي برخوردهاي فيزيكي پايسته يا اصطلاحاً داراي بقا است (قوانين بقا فقط در مكانيك نيوتني نيست كه بايد برقرار باشد. اين يك قاعده‌ي طبيعت است. در ذرات بنيادي يا كوانتمي هم بايد برقرار باشد. مي توانيد براي نتايج آن به زنگ ترفيح‌هاي نوترينو، انرژي و غيره مراجعه كنيد كه با استفاد از آن ذرات جديدي حتي كشف شدند. براي اطلاع بيش‌تر كتاب‌هاي فيزيك مكانيك-فيزيك مدرن).

13. مقدار معين يا اسكالر جمله‌اي است كه براي مشخص كردن ميزان بزرگي كميت بردار ي استفاده مي‌شود (مثلاً 2i يعني برداري كه بزرگي 2 برابر واحد بردار در دستگاه مختصات دارد و در جهت x است. 2 اينجا همان كميت اسكالر است.)

كتابهاي مفيد:

1. فيزيك پايه جلد 1، فرانك جي. بلت. انتشارات فاطمي.
2. فيزيك اوهانيان جلد 1،‌نشر دانشگاهي و يك ترجمه هم انتشارات فاطمي.
3. فيزيك هاليدي جلد1، ترجمه‌هاي متعددي در بازار كتاب موجود است.
4. طرح درسي هاروارد، مكانيك نيوتني، انتشارات فاطمي.
5. دوره‌ي درسي فيزيك جلد 1،لندسبرگ، انتشارات فاطمي. توضيحات
مفصلي در اين كتاب درباره‌ي فيزيك مي‌خوانيد كه با كم‌ترين فرمول ولي نه بدون فرمول بيان شده. براي دانش‌آموزان راهنمايي و دبيرستان منبعي عالي است.

1388/5/3لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  9755
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  9755