المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 كمربند ايمني(زنگ تفریح شماره ی 127)
كمربند ايمني(زنگ تفریح شماره ی 127)زنگ تفريح فيزيك
باز هم فيزيك ايندفعه در كمربند ايمني

 

کمربند ایمنیچه زماني بهتر است كمربند ايمني نبنديم؟

در پيچ‌هاي تند مثلاً اگر كاميوني يا ماشيني مجبور به حركت ناگهاني شود و يا راننده خوابش ببرد و كمربند بسته باشد، نمي‌تواند عكس‌العملي درمقابل رفتن ماشين به سمت دره نشان دهد. نتيجه بيش از پيش تأسف بار مي‌شود. ولي اگر كمربند باز باشد مي تواند از ماشين بيرون بپرد. سالم ماندنش را نمي دانيم!

اصل كار و انرژي بايد در هر برخوردي برقرار باشد و همين نشان ني دهد كه كار انجام شده بايد برابر انرژي جنبشي راننده باشد. فاصله‌ي كوتاه‌تر ايستادن ماشين از زمان ترمز يا عكس‌العمل راننده نيروي برخورد يا عكس ‌العمل بيشتري مي خواهد. و در حالتي كه اين فاصله بيشتر نشود به واسطه‌ي كمربند، نيروي عكس‌العمل شما به عنوان راننده كاهش پيدا مي‌كند.

شايد از ديد بسياري كمربند در اين گونه موارد لازم باشد و اين گفته‌ي ما از ديد فيزيك چندان جالب به نظر نيايد.

وقتي راننده با ماشيني كه بالون هوا دارد،‌يك برخورد متوسط را تجربه مي‌كند (فرض مي‌كنيم كمربند خوب باشد). در نتيجه بالون هوا فشاري برابر به همه‌ي نقاط تماس با بدن وارد مي‌كند (اصل پاسكال - زنگ تفريح شماره‌ي 128). همين نيرو صرف بخش بيشتري از بدن خواهد شد. در اين حالت فشار روي بدن بيشينه است.
فشار يك بالون هوا نبايد دليلي باشد براي اينكه كمربند نبنديد! كمربند راننده را در حركت‌هايي كه گشتاور ايجاد مي‌كند و يا برخورد يا ترمز انجام مي‌شود، البته با اثر بالون ‌هوا در كاهش ميزان برخورد.


وسيله‌ي نقليه

مسافر

ابزار ايمني

درصد تأثير ايمني

ماشين

راننده

كمربند اريب شانه تا كمر

42 +/- 4%

ماشين

مسافر كمك راننده

كمربند اريب شانه تا كمر

39 +/- 4%

ماشين

مسافر پشت سر راننده

كمربند افقي كمر

19 +/- 10%

ماشين

مسافر پشت سر كمك راننده

كمربند افقي كمر

17 +/- 9%

موتور سيكلت

راننده

كلاه ايمني

27 +/- 9%

موتور سيكلت

مسافر

كلاه ايمني

30 +/- 8%

در صد تأثير ايمني يا كاهش تلفات مثلاً در حالتي كه 42% است، به اين معني است كه 42% كمربند باعث كاهش تلفات يا صدمات جدي مي‌شود.

1388/5/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1617
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1617