المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 اصل پاسكال (زنگ تفريح شماره‌ي 128)
اصل پاسكال (زنگ تفريح شماره‌ي 128)زنگ تفريح فيزيك
نيروي هيدروليك

اصل پاسكال


هر نوع فشار خارجی در این محیط بسته به کف ظرف وارد می شود. و این نیرو در اصل فشار هیدرولیک نیرویی چند برابر را سبب می شود. فشار کف ظرف برابر است با با فشار سیال ساکن ناشی از وزن آن بعلاوه‌ی فشار بیرونی.

شكل 1.


نیروی هیدرولیک


شكل 2.

چند برابر شدن نیرو را با فشار سیال بنا به اصل پاسکال که به دو پیستون اعمال می شود.

P1=P2

 این رابطه نشان می دهد که بالا کشیدن یک جسم سنگین با نیرویی کم هم ممکن است، ولی توجه کنید میزان انجام کار چند برابر نشده است (چرا؟). حالت ایده آل بدون اصطکاک چنین می شود:

Winput=Woutput

1388/6/1لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.