المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 سيگنال‌هاي مخابراتي (زنگ تفريح شماره‌ي 132)
سيگنال‌هاي مخابراتي (زنگ تفريح شماره‌ي 132)زنگ تفريح فيزيك
آشنايي يا امواج راديويي
سيگنال‌هاي مخابراتيارتباط راديويي به صورت پخش راديويي آ- ام يا اف- ام است. شبكه‌ي تك سيگنالي، مثل سيگنال‌هاي تك صدايي صوتي، را با مدوله كردن دامنه مستقيم يا فركانس مي‌توان ايجاد كرد. باندهاي پيچيده‌تر ارتباطي را با جمع يا اختلاف فركانس‌هاي حاصل از برهم‌نهي چند سيگنال در جبهه‌ي موج مي‌توان توليد كرد. مثلاً در پخش استريوي اف – ام جمع كانال‌هاي چپ و راست (L+R) براي مدوله كردن فركانس جبهه‌موج مي‌توان استفاده كرد و همين‌طور با استفاده از جدا سازي جبهه‌موج‌هاي جانبي در 38 كيلوهرتز كه روي جبهه موج برهم‌نهي مي‌كنند.

اين جبهه موج جانبي با يك (L-R) با همان اختلاف سيگنال مي‌توان مدوله كرد. به‌طوريكه سيگنال خروجي بتواند به كانال‌هاي چپ و راست براي برگرداندن صدا به عقب (playback) جدا كند. در پخش تلويزيون سه سيگنال بايد روي جبهه موج فرستاده شوند: صوتي، شدت تصويري، و تصوير رنگي. اين فرايند دو جبهه موج جانبي درست مي‌كند. انتشار موج‌هاي مختلف مثل تلويزيون ماهواره‌اي و تلفن راه دور از جبهه‌ موج‌هاي جانبي چندگانه براي سيگنال‌هاي هم‌زمان چند‌گانه‌ي خود استفاده مي‌كنند.

دكل انتشار يا رله كردن امواج راديوييمدوله كردن فركانس

تغيير فركانس كه در تصوير بسيار اغراق آميز نشان داده شده، با دامنه‌ي سيگنال تناسب دارد. جبهه موج راديوي اف – ام حدود 100 مگاهرتز است كه به 0.1 +/-مگاهرتز مدوله مي‌شود. شبكه‌ي راديويي استريوي اف – ام عادي در گستره‌ي 0.53 +/- مگاهرتز است.

1388/7/6لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1203
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1203