المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 قانون چارلز (زنگ تفريح شماره‌ي 144)
قانون چارلز (زنگ تفريح شماره‌ي 144)زنگ تفريح فيزيك
گازهاي ايده آل

قانون چارلز
در گازهاي ايده‌‌آل براي محاسبات راحت‌تر از رابطه‌ي زير استفاده مي‌كنيم:

كه انديس‌هاي i و f حالت‌هاي اوليه‌ و نهايي تعدادي از فرايندهاست. اگر دما را ثابت در نظر بگيريم:

كه به قانون بويل برمي‌گردد. اگر فشار ثابت باشد، قانون گاز ايده‌آل به اين شكل در مي‌آيد:

كه به‌صورت تاريخي قانون چارلز ناميده مي‌شود. در فشارهاي ثابت اتمسفر اين رابطه بسيار مفيد است. تمام حالت‌هاي ممكن يك گاز ايده‌آل با سطح PvT به صورتي كه در شكل مي‌بينيد رسم مي‌شود. رفتار گاز در هر سه حالت وقتي يك متغير ثابت باشد را در شكل مي‌بينيد.

1388/10/15لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3144
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3144