المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 تابش (زنگ تفريح شماره‌ي 147)
تابش (زنگ تفريح شماره‌ي 147)زنگ تفريح فيزيك
انتقال گرما: تابش

تابشانرژي تابشي كه تابش‌كننده يا رادياتور جسم سياه در هر ثانيه در واحد سطح گسيل مي‌كند، با توان چهارم دماي مطلق متناسب است:

براي اجسام داغ‌تر از رادياتور ايده‌آل اين قانون به صورت زير نوشته مي‌شود:

كه e ميزان تابش جسم (1 براي رادياتور ايده‌آل) است. اگر جسم داغ انرژي تابشي‌ سردتر از دماي اطراف داشته باشد Te، تابش خارج شده‌ي كُل به صورت زير بدست مي‌آيد:

رابطه‌ي استفان بولتزمن هم با چگالي انرژي در تابش در واحد حجم رابطه دارد.
P = توان كُل تابش / A = مساحت تابش / e = ميزان تابش به ازاي تابش‌كننده‌ي ايده‌آل / T = دماي تابش كننده / Tc = دماي اطراف / σ = ثابت استفان

تابش گرمايي

تابش انتقال گرما بوسيله‌ي گسيل امواج الكترومغناطيس به‌صورت حمل انرژي از جسم در حال گسيل است. در دماهاي معمولي (كم‌تر از قرمز)، تابش در فروسرخ طيف الكترومغناطيس است. رابطه‌ي حاكم براي اجسام داغ قانون استفان بولتزمن ناميده مي‌شود.

دماي فوتوسفر خورشيد حدود 5800 كلوين و آتش (تصوير بعدي) 800 كلوين است و با توان چهارم دما گسيل انجام مي‌دهد.

1388/11/20لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1686
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1686