المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 بلور عجيب (زنگ تفريح شماره‌ي 149)
بلور عجيب (زنگ تفريح شماره‌ي 149)زنگ تفريح فيزيك
بلورهاي نيمه نوساني

بلور عجيب


بلورهاي نيمه موجي فلزات غيرمعمولي هستند كه طوري آرايش پيدا كرده‌اند تا الگويي‌هاي مانند شكل را بسازند. اين الگوها مثل بلوري كه ما در موردش مي‌دانيم نيستند! يكي از عجايب اين شكل‌ها اين سؤال را به ذهن مي‌رساند كه چگونه مي توان حركت الكترون‌هاي درون اين اتم‌ها را با آن مدل‌هاي كوانتمي كه داريم توضيح دهيم.

كارهاي قبلي در حيطه‌ي فيزيك اتمي و مولكولي نشان داده بود كه اتمها مي توانند حالت نيمه بلوري هم داشته باشند، ولي پژوهش‌هاي اخير نشان داده كه اين حالت در سطح سيالات بلوخ‌-گونه (بلوخ نام فيزيكدان معاصر) در استخري از سيل موج‌هاي نيمه نوساني است.


علت اينكه نيمه موجي ناميده مي‌شود وجود جمله‌ي موجي و رفتار نيمه موجي به دليل پتانسيل كوانتمي اين نوع اتم هاست. در تصوير رنگ‌ها مسلم غير واقعي هستند. يك پالس موجي به اين سطح فرستاده مي‌شود و توصيف رياضياتي الكترون در به‌صورت بلور نيمه نوساني درمي‌آيد.

1388/12/3لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3251
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3251