المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 انتقال انرژي (زنگ تفريح شماره‌ي 162)
انتقال انرژي (زنگ تفريح شماره‌ي 162)زنگ تفريح فيزيك
تبديل انرژي
انتقال انرژي

 

موارد مورد نياز

يك توپ بزرگ مثل بسكتبال يا فوتبال

يك توپ كوچك مثل تنيس يا توپ‌هاي كوچك مشابه

دستور‌العمل

1. در جايي كه صداي توپ مزاحم طبقه‌ي پايين يا اتاق‌هاي اطراف نمي‌شود برويد.

2. توپ تنيس (كوچكتر) را به دقت بالاي توپ بستكبال (بزر‌گتر) نگه داريد (مطابق شكل).

3. حالا هردو را همزمان رها كنيد و ببينيد چه اتفاقي مي‌افتد.چه اتفاقي مي‌افتد؟

اگر توپ‌ها را همزمان رها كرده باشيد، توپ تنيس بايد در طول مسير بالاي توپ بسكتبال معلق بدون تماس فاصله‌ي قبلي‌اش را حفظ كند. دو توپ بعد از برخورد توپ بزرگتر با زمين بهم مي‌خورند. پس انرژي جنبشي زيادي از توپ كوچكتر به بزرگتر منتقل مي‌شود.

وقتي دو توپ را در هوا نگه مي‌داريد (قبل از رها كردن) نوع ديگري از انرژي را در خود دارند (انرژي پتانسيل). جالب است كه انرژي از بين نمي‌رود و فقط نوع آن از يكي به ديگري تبديل مي‌شود.

1389/3/22لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4842
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4842