المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 موهاي سيخ (زنگ تفريح شماره‌ي 165)
موهاي سيخ (زنگ تفريح شماره‌ي 165)زنگ تفريح فيزيك
الكتريسيته ساكن
موهاي سيخ


موارد مورد نياز

1. 2 بادكنك با طناب متصل به آن

2. موهاي خودتان

3. قوطي آلومينيم

4. پارچه پشمي

دستورالعمل

1. دو بادكنك را جداگانه با پارچه اصطكاك دهيد. بادكنك‌ها را بهم نزديك كنيد. آيا بهم نزديك مي‌شوند يا از دور مي‌شوند؟

2. يكي از بادكنك‌ها را به موي‌خود بماليد و آن را دور كنيد. از شخص ديگري بخواهيد كه و يا در آينه ببينيد كه موي شما به چه شكل در‌مي‌آيد؟

3. قوطي آلومينيمي را به كنار‌ه‌ي آن روي ميز بگذاريد و بعد از اصطكاك بادكنك با موي سرتان آن را به قوطي نزديك كنيد. آرام آرام شروع به حركت بسمت بادكنك مي‌كند.چه اتفاقي مي‌افتد؟

اگر بادكنك‌ها را به پارچه پشمي يا موهاي خود بماليد الكتريسيته ساكن ايجاد مي‌شود. همين باعث مي‌شود بار الكتريكي منفي (الكترون‌ها) به سمت مثبت‌ها حركت كنند. وقتي بادكنك‌ها را به موهاي خود مي‌ماليد بار منفي پيدا مي‌كند. اين يعني جذب دوبار مخالف و شما در اين آزمايش موهاي خود را بار مثبت داده‌ايد كه با بادكنك با بار منفي جذب مي‌شود و به همين دليل موها بالا مي‌رسد.
براي قوطي هم همين اتفاق مي‌افتد. در اولين آزمايش بادكنك‌ها بار منفي گرفتند بعد ازآن پارچه به همين دليل جذب نشدند.

1389/4/13لينک مستقيم

فرستنده :
هولیا HyperLink HyperLink 1394/5/20
مـتـن : واقعا عالی بود مرسی.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3320
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3320