المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 
 فشار خون (زنگ تفريح شماره‌ي 177)
فشار خون (زنگ تفريح شماره‌ي 177)زنگ تفريح فيزيك
قانون لاپلاس و كشش ديواره

فشار خون

 كشش ديواره
اصل پاسكال مي‌گويد كه فشار در هرجايي از داخل بادكنك در حالت تعادل برابر است. ولي آزمايش نشان مي‌دهد كه كشش ديواره در بخش‌هاي مختلف آن مي‌تواند متفاوت باشد. تغييرات با قانون لاپلاس توضيح داده مي‌شود.
 
 
وقتي هندسه‌ي بادكنك را در نظر بگيريد، كشش فشار و شعاع رابطه‌ي معيني با هم دارند و مي‌توانند در اندازه‌گيري كشش يا فشار بادكنك مورد استفاده قرار گيرند. بدين معني كه اگر پيمانه‌اي براي اندازه‌گيري فشار داشته باشيد، مي‌توانيد كشش ديواره را حساب كنيد. در آزمايشي جالب مي‌توانيد يك انتهاي بادكنك را در نيتروژن مايع قرار دهيد. مي‌توانيد با سرد كردن انتهاي ديگر بدون تغيير در طرف ديگر آن را منفجر كنيد. از اين طذيق مي‌فهميم كه فشار با چنين كششي در بادكنك كم نمي‌شود و فشار با شعاع در ارتباط است.
قانون لاپلاس
شعاع لوله‌اي مثل رگ در بدن هرچه بزرگتر باشد فشار داخلي در آن بيشتر خواهد بود. براي يك شعاع و فشار داخلي مشخص لوله يا رگ يا سطح مقطع دايره‌اي كششي معادل نصف لوله يا رگ با سطح مقطع بيضوي دارد.
 


چرا كشش ديواره با شعاع افزايش مي يابد؟
اگر بخش بالايي فشار سيال ثابت باقي بماند،‌ مؤلفه‌ي رو به پايين كشش ديواره هم بايد ثابت باقي بماند (شكل 3). ولي اگر انحناي آن كم‌ باشد كشش كُل بايد بيشتر از مؤلفه‌ي رو به پايين باشد.
 

1389/7/17لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1005
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1005